9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sonuç Yayınları Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 46
Elli Kuruş Hikaye Cevapları

Sayfa 46
2.Ünite

METNİ ANLAMA-ÇÖZÜMLEME

1. Okuduğunuz hikâyenin konusunu ve temasını bulunuz.


2. Yazar, zamanı yaz mevsimi, öğle vakti, mekânı da bir köy ya da kasaba olarak tercih etseydi bu seçim hikâyenin olay örgüsünü nasıl etkilerdi? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Hikayenin zorlu bir kış mevsiminde ve şehirde geçmesi hikaye kahramanı çocuğun  yaşadığı zorlukları, psikolojisini okura yansıtması bakımından önemli bir işleve sahiptir. Zamanın yaz mevsimi olması mekanın köy ya da kasaba olması olay örgüsünün etkileyiciliğini ve inandırıcılığını azaltırdı. 

1.ETKİNLİK
...
Bu açıklamaya göre yazar ile gazeteci çocuk günümüzde karşılaşmış olsaydı hikâyenin olay
örgüsünde nasıl bir değişiklik olurdu? Düşüncelerinizi söyleyiniz.


Cevap:  Günümüzde toplumsal duyarlılık gittikçe azaldığı için yazar duyarsız biriyse gazeteci çocukla karşılaşması sıradan bir karşılaşma olurdu ve çocuğa yardım etmeyi hiç düşünmezdi.  Yazar hikayedeki gibi duyarlı biri ise geçim sıkıntısı yaşadığını bildiği  gazete dağıtıcısı  çocuğa ve ailesine yardım etmek için elinden geleni yapacaktır, çocuğun okuma hayallerini gerçekleştirmek için yardımını esirgemeyecektir. edebiyatfatihi.net

Okuduğunuz hikâyede gazeteci çocuğun içinde bulunduğu koşullar, onun fiziksel ve ruhsal
yönü üzerinde nasıl bir etki bırakmıştır? Açıklayınız.

Cevap: 

Küçük çocuğun dondurucu soğukta gece yarılarına kadar çalışıp sabah erkenden kalkması onu  hem ruhsal hem de bedensel anlamda çok yıpratmıştır. Soğuk havada çalışması hasta olmasına, yoksul olması ilaçlarını alamamasına sebep olmuştur. Yaşadığı tüm olumsuzlara rağmen okuma hırsından vazgeçmeyen, ideallari olan bir çocuktur.

2.Etkinlik:

“Aşağı indim. Her günkü satıcıdan almıştım oysa gazetemi. Kapıyı açtım: Kısa pantolonlu, minnacık
bir çocuk. Savrulan karlarla ıslanmış gazeteleriyle titreyip duruyordu.”
Bu parçada yaşanan bir olay bir başkasına anlatılmaktadır. Tasarlanmış veya yaşanmış bir olayın
başkalarına sözle ya da yazıyla anlatıldığı anlatım biçimine öyküleme (hikâye etme) denir. Buna göre
okuduğunuz hikâyeden öyküleyici anlatımın ağır bastığı bölümleri bulunuz.


3.Etkinlik:

Bu parçada, yazar ile gazeteci çocuk karşılıklı konuşmaktadır. Anlatmaya bağlı edebî metinlerde iki
veya daha çok kişinin konuşmasına diyalog tekniği denir. Buna göre “Elli Kuruş” hikâyesinde diyalog tekniğinin uygulandığı bölümleri göstererek bu tekniğin olay örgüsüne ne gibi katkı sağladığını söyleyiniz.

Cevap: Diyalog tekniğinin uygulandığı bölümlere örnek:3. Okuduğunuz hikâyede bazı değerler örtük ileti olarak aşağıda verilmiştir. Siz de metinde başka örtük iletileri bulunuz.


4. Okuduğunuz hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerini metin üzerinde gösteriniz.

Cevap:

  1. Olayın geçtiği yer,  zaman ve olay kahramanları belli başlı nitelikleriyle betimlendiği ilk bölüm serim
  2. Son paragrafa  kadar olan bölüm düğüm bölümü
  3. Yazarın çocuğun ölüm haberini  onun küçük kardeşinden aldığı bölüm çözüm bölümüdür.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar