12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı, Ders Destek Yayınları Cevapları, Sayfa 16

Sayfa 16

1) “Edebiyat ve Psikoloji” adlı metnin konusunu, yazılış amacını ve hedef kitlesini belirleyiniz. Bu unsurlar arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirtiniz.

Cevap: 
Metnin konusu; edebiyat ve psikoloji arasındaki ilişki; yazılış amacı bilgi vermek, açıklamak, hedef kitlesi ise edebiyat ve psikoloji arasındaki ilişkiyi anlamak, öğrenmek  isteyen herkes olabilir. Yazar; metnin  yazılış amacı ve hedef kitlesine göre dil ve anlatım tarzı belirler. Bu metinde yazarın amacı okura edebiyat ve psikoloji ilişkisi hakkında bilgi vermek olduğu için açık, anlaşılır ve nesnel bir dil kullanılmıştır. Kısacası bu unsurlar metnin türünü, dil ve anlatım özelliklerini belirler. edebiyatfatihi.net Özgün, Güncel ve Kaliteli

2) Okuduğunuz metnin birimleri hangi ana düşünce etrafında bir araya gelmiştir?

Cevap:
Metnin ana düşüncesi: Edebiyat ve psikoloji insanın bütününü hedef ve malzeme olarak seçmiş birbirlerinden yararlanan bilim dallarıdır. 

3) Edebî eserlerdeki psikolojik unsurların saptanması ilk defa hangi bilim insanının çalışmaları
ile başlamıştır? Bu çalışmaların edebiyata katkısı ve etkisi nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: İlk defa Freud'la (Froyd) başlamıştır. Bu çalışmalar eserdeki kahramanların iç dünyasını yansıtan “iç monolog” ve “bilinç akışı” gibi anlatım tekniklerinin doğmasını sağlamıştır. Ayrıca eserin farklı bakış açılarıyla derinlikli  çözümlenmesine olanak sunmuştur. 

4) Edebiyat ve psikolojinin en belirgin ve genelleştirilebilir ortak özelliği nedir? Yazarın bu konuda ortaya koyduğu bilgi, tespit ve yorumlar/görüşler nelerdir? Yazar, bunları hangi gerekçelere dayandırarak açıklamıştır? Belirtiniz.

Cevap: Ortak özelliği k
endilerine insanın bütününü hedef ve malzeme olarak seçmiş olmalarıdır.
Yazara göre  beşerî ve sosyal bilimler içinde edebiyat ve psikoloji dışında insanı bütünüyle kavramaya ve onun doğasını tanımaya çalışarak yakinen bilmeye dönük bir çabaları yoktur. Her biri insanın bir başka yönünü ele alma uğraşındadır. Oysa edebiyat ve psikoloji insanı bir bütünlük içinde kavrayarak onun doğasına yaklaşma gayretindedirler.

5) Bilgilendirici/öğretici metinlerde yazar ile anlatıcı aynı kişidir. Bu tür metinlerde anlatıcı edebî (sanatsal/kurgusal) metinlerden farklı olarak gerçek bir kişidir. Okuduğunuz metinde yazarın bakış açısını belirleyiniz. Yazarın konuya yaklaşımının öznel mi yoksa nesnel mi olduğunu değerlendiriniz.

Cevap: Yazarın konuya yaklaşımı nesneldir.

6) Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini daha önceki sınıflarda edindiğiniz bilgilerden hareketle belirleyiniz.

Cevap: Anlatım biçimi: Açıklayıcı, öğretici anlatım biçimleri
Düşünceyi geliştirme yolları: Karşılaştırma, örnekleme

7) Metnin dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

Cevap: Sade, açık, yalın ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Anlatımı nesneldir. 

1.ETKİNLİK

a) Yukarıdaki metinde hangi kelime, kelime grupları ve cümleler kahramanın iç dünyasını yansıtmaktadır? 
Bu ifadelere dayalı olarak yapacağınız edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri ilişkisi hakkındaki 
çıkarımlarınızı sözlü olarak ifade ediniz.

Cevap: 

Kahramanın iç dünyasını yansıtan kelime, kelime grupları ve cümleler
Ağaçların bile sıhhatine imrenerek yürürdüm.
Yalnız başıma demir parmaklıklı kapıdan içeriye girerdim,
dokuzuncu hariciye koğuşuna doğru ağaçların bile sıhhatine imrenerek yürürdüm, camlı
kapıların garip bir beyazlıkla gözlerime vuran ve içimde korku ile karışarak yuvarlanan parıltıları 
arasında o dehlize girerdim ve yalnız başıma bir köşeye ilişirdim, kımıldamazdım,
susardım, beklerdim, korkudan büzülürdüm, rengimin uçtuğunu hissederdim.

Edebiyat İle Psikoloji-Psikiyatri Arasındaki İlişki
Edebi eserler, insanı tüm yönleriyle incelemeyi ve tanıtmayı amaçlar. Geniş ruh çözümlemeleri yapar, insanın iç dünyasını, duygu ve hayallerini anlatır. Böylece okurun “insan” denen varlığı çok yönlü olarak tanımasına yardımcı olur. Bireyin iç dünyasını konu alan bu eserler, hem psikolojiden yararlanmış hem de psikoloji bilimine katkı sağlamış olur.

b) Yukarıdaki metinde psikoloji ve psikiyatri bilimlerinden nasıl yararlanıldığını belirleyiniz.

Cevap: Metinde yazarın psikolojisinin eserlerine yansıması yönüyle yararlanılmıştır.


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar