12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı, Ders Destek Yayınları Cevapları, Sayfa 12

Sayfa 12

1) “Edebiyat ve Felsefe” adlı metnin konusunu, yazılış amacını ve hedef kitlesini belirleyiniz. Bu unsurlar arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirtiniz.

Cevap : Metnin konusu; edebiyat ve felsefe arasındaki ilişki; yazılış amacı bilgi vermek, açıklamak, hedef kitlesi ise edebiyat ve felsefe arasındaki ilişkiyi anlamak, öğrenmek  isteyen herkes olabilir. Yazar; metnin  yazılış amacı ve hedef kitlesine göre dil ve anlatım tarzı belirler. Bu metinde yazarın amacı okura edebiyat ve felsefe ilişkisi hakkında bilgi vermek olduğu için açık, anlaşılır ve nesnel bir dil kullanılmıştır. Kısacası bu unsurlar metnin türünü, dil ve anlatım özelliklerini belirler.

2) Okuduğunuz metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini oluşturan cümleleri belirleyiniz. Bu cümlelerden hareketle metnin ana düşüncesini ve metinde ortaya konulan yardımcı düşünceleri aşağıdaki tabloya yazınız.

Yardımcı Düşünceler: Felsefe sanatçıların beslendiği önemli kaynaklardan biridir.
Felsefe ve edebiyat birbirlerinin verilerinden yararlanır. 
Dünyadaki önemli düşünce hareketlerinin arka planını edebiyat eserleri hazırlamıştır.

Ana düşünce: Edebiyat ve felsefe birbiriyle ilişkili olmasına rağmen ikisi de birbirinden farklı etkinlik alanlarıdır. edebiyatfatihi.net➜Özgün ve Kaliteli 

3) Edebiyat ve felsefe arasında nasıl bir yöntem farklılığı olduğunu metne göre söyleyiniz.

Cevap: Edebiyat ve felsefe; dil, amaç, ele aldıkları konuyu/problemi inceleme yöntemi ve konuya
yaklaşımı gibi dayandıkları temel özellikleriyle birbirinden bütünüyle ayrılır ve bu yüzden yöntem farklılıkları vardır. Örneğin felsefe düşünceyi oluşturur, edebiyat da bu düşünceyi kurgular.

4) Bir yazarı etkileyen felsefi görüşler edebî esere nasıl yansır? Açıklayınız.
Cevap: Yazar etkilendiği felsefe görüşünden yola çıkarak eserini oluşturabilir. Bu felsefi görüşleri kurmaca bir dünya içinde okura sunar.

5) Edebiyatın felsefeden faydalanması edebî esere felsefi eser niteliği kazandırır mı? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Kazandırmaz çünkü edebiyat var olan bir düşünceyi yeniden yorumlayarak kurmaca gerçeklik içinde sunar. Edebiyat ve felsefenin yöntem farklılığı olduğu için edebi eserin felsefeden yararlanması onu felsefi eser yapmaz.


6) Yazar, edebiyat ve felsefe arasındaki ilişkiyle ilgili ileri sürdüğü düşüncelerini desteklemek ve kuvvetlendirmek için Vefa Taşdelen’den kısa bir alıntı yapmıştır. Bu alıntıyla ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu alıntının metnin ifade gücüne katkısını sözlü olarak ifade ediniz.

Cevap:
Alıntı cümledeki düşüncelere katılıyorum. Bu alıntı yazarın düşüncelerini destelekmesine,  metnin daha iyi anlaşılmasına ve inandırıcı olmasına katkı sağlamıştır.

7) Okuduğunuz metnin dil ve anlatım özelliklerini aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
Cevap: Yazarın amacı bilgi vermek, aydınlatmak için sade, açık ve anlaşılır dil kullanmıştır.

8 a) Okuduğunuz metinde yazarın konuya yaklaşımını belirleyiniz.
Cevap: Yazar edebiyat ve felsefe ilişkisini  nesnel bir tutumla açıklamaya çalışmıştır.

b) “Felsefenin en önemli özelliği, varlık gerekçesini çeşitli yönleriyle incelemesidir. Bu inceleme esnasında, en önemli veri kaynakları arasında edebiyat yer alır. Felsefeci, düşünce arka planındaki temel yapıları ve oluşları edebî eserler aracılığı ile aktarma yoluna gider. Bir başka deyişle, edebiyat bu yönüyle felsefeye aracılık eder.”

Bu parçadaki ifadeleri öznellik/nesnellik bakımından değerlendiriniz. Elde ettiğiniz sonuçlardan hareketle yazarın anlatımının öznel/nesnel olup olmadığını belirtiniz.

Cevap:  Parçadaki ifadeler nesneldir. Yazarın amacı bilgi vermek, açıklamak olduğu için anlatımı da nesneldir.Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar