12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı, Ders Destek Yayınları Cevapları, Sayfa 21

Sayfa 21

1) “Dil-Ulus Bağlantısı” adlı metnin konusunu, yazılış amacını hedef kitlesini belirleyiniz. Metnin konusunun Türk dili tarihiyle ilgilenen biri için ilgi çekici olup olmadığını belirtiniz.


Cevap: Metnin konusu dil-ulus bağlantısıdır. Yazılış amacı bilgi vermek, açıklamak, aydınlatmaktır. Hedef kitlesi bu konuyla ilgilenen herkes olabilir. Konu Türk dili tarihiyle ilgilenen biri için ilgi çekicidir.

2) Metni oluşturan birimlerde ele alınan yardımcı düşünceleri ve metnin ana düşüncesini belirleyiniz.

Ana düşüncesi: Dil bir ulusu ulus yapan en önemli ögelerin başında gelir, bu yüzden dile gereken özen gösterilmelidir. 

Yardımcı düşünceler: 
Dil bir ulusun sosyal yapısının ve ruhunun gerçek bir aynasıdır.
Ulusların sosyal durumlarında meydana gelen değişiklikler dile yansır.
Ulus ile ulusal dil arasında yakın bir bağlantı vardır.

edebiyatfatihi.net Özgün, güncel ve kaliteli

3) Okuduğunuz metinde dildeki değişme ve gelişmelerle ilgili ortaya konulan bilgi, tespit ve görüşleri; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendiriniz.

Cevap: Yazar ortaya koyduğu  bilgi, tespit ve görüşleri gerekçelendirerek açıklamıştır. Tespit ve görüşleri tutarlı olup birbiriyle çelişmemektedir. Yazarın görüşleri geçerli ve doğrudur.

4) Bir dilin zaman içinde uğradığı değişim ve gelişmenin ana sebepleri nelerdir? Metinden örneklerle açıklayınız.

Cevap:  Ana sebepler: 
1) Dilin yapı ve işleyişine bağlı olarak ortaya çıkanlar 2) Dış etkenler

Örnek➜ 10.yüzyılda İslamiyetin  benimsenmesiyle İslamlığın  dünya görüşü ve kültür çerçevesi içinde yavaş yavaş Türkçeye pek çok Arapça kelime aktarılmış; Türkçenin söz hazinesi ve anlatım biçimi az veya çok oranda bu dilin etkisinde kalmıştır.
12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı,
Ders Destek Yayınları Cevapları,
Sayfa 21


5) Türk dilinin tarihî dönemlerini dikkate alarak farklı kültürlerle etkileşimin dilimizi nasıl etkilediğini metinden hareketle açıklayınız.

8. ve 9.  yüzyıllarda, Budizm'i ve Manihaizm’i kabul eden Uygur Türkleri’nin dünya görüşlerini bu dinin gereklerine uydurmaları ile Uygurca  bu dünya görüşüne ayak uydurarak yeni kavram ve kelimeler kazanmış; ona uygun bir anlatım biçimine bürünmüştür. İslamiyet'in kabul edilmesiyle Türkçeye birçok Arapça sözcük girmiş, Türkçenin söz hazinesi ve anlatım biçimi az veya çok oaranda bu dilin etkisinde kalmıştır. 

6) Yazarın konuyu hangi açıdan ele aldığını belirleyerek konuyla ilgili görüşlerini bilimsel verilere dayandırıp dayandırmadığını değerlendiriniz.

Cevap: Yazar konuyu bilimsel ve nesnel bir bakış açısıyla ele almıştır. Görüşlerini bilimsel verilere dayandırmıştır. 

7) Okuduğunuz metinden dillerdeki değişimin nedenleriyle ilgili tespitlerinizi/çıkarımlarınızı metne dayanarak/gerekçelendirerek belirtiniz.

Cevap:
Farklı kültürlerle etkileşim, siyasi, toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler dillerdeki değişimin nelerinden bazılarıdır. 

8) Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.

Cevap:
Anlatım biçimleri:
Açıklayıcı, öğretici, kanıtlayıcı anlatım
Düşünceyi geliştirme yolları: Tanımlama, benzetme, karşılaştırma, örnekleme gibi teknikler kullanılmıştır. 

9) Yazarın bir bilim insanı olması metnin üslup özelliklerini nasıl etkilemiştir? Metinden örnekler vererek açıklayınız.

Cevap: Sade, açık, ciddi, akademik bir üslup kullanmıştır. 

Örnek-1: Sosyal bir varlık olarak dilin zaman içinde uğradığı değişim ve gelişme iki şekilde kendini gösterir: 1) Dilin yapı ve işleyişine bağlı olarak, 2) Dış etkenlerle.

Örnek-2... dilin bir ulusun hayatındaki yeri pek önemlidir. Bu durum, her dil gibi elbette Türkçemiz için de söz konusudur. 


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar