12.Sınıf MEB Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2018-2019, Sayfa 22

Sayfa 22

DİLİN TARİHÎ SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİNİ ETKİLEYEN SEBEPLER
Hazırlık
1. Sosyal medya, Genel Ağ ve teknolojinin; dili nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Günlük hayattan örneklerle anlatınız.

Cevap: Sosyal medya özellikle gençlerin kendilerine özgü bir dil oluşturmalarında çok büyük role sahip... Sosyal medya ve anlık mesaj uygulamasındaki yazışmalarda sesli harfleri ve birçok sessiz harfin atılması (nbr, cvp, mrb, osledm, iikimsn, diil, ok., slm, as vb.) kelimelerin  kısaltılması;  "W, Q" gibi dilimizde olmayan harflerin kullanılması,  dilimizi yozlaştırıp toplumsal ilişkileri etkilemekte, kültürümüzü de tehdit etmektedir. 

2. “Dil, canlı bir varlıktır.” sözüyle ilgili düşüncelerinizi sözlü olarak paylaşınız.

Cevap:

Dil canlı ve doğal bir varlıktır. Durağan ve değişmez değildir, toplumdaki değişmelere ve yeniliklere açıktır. Hareketlidir, bu hareketlilik sayesinde dil, toplum ihtiyaçlarına göre kendini daima yenilemiş ve değiştirmiştir.

Sayfa 23

Metni Anlama-Çözümleme

1. Metinde anlatılan özelliklerini göz önünde bulundurarak dilin tanımını yapınız.

Cevap: Dil toplumun ihtiyaçlarına göre kendini yenileyen ve değiştiren canlı bir varlıktır.

2. Dilin donmuş bir varlık olmadığını, metinden örnek cümleler bularak açıklayınız.

Cevap: 
Dil, yeni nesne ve 
kavramlara kendi imkânları ile yeni karşılıklar bulur. Dil, durmadan yeni kelimeler üretir. Ancak ölü dillerin söz varlığı değişmez.

3. Bir dilin başka dillerden etkilenmeden varlığını sürdürmesi mümkün müdür? Düşüncelerinizi metinden hareketle anlatınız.

Cevap: 
İletişim imkanlarının bu denli geliştiği bir dünyada bu, pek mümkün değildir. Dil, anlatıma alacağı varlık, duygu ve düşünceleri ifade edecek kelimeleri kendi imkânları ile bulamayınca başka dillerden kelime alır. Ancak bunları kendi mantık ve ses yapısına göre değiştirir, millîleştirir.

4. Okuduğunuz metinde yazar ile anlatıcının aynı kişi olmasını neye bağlıyorsunuz?

Cevap: Metnin öğretici metin olmasına. Öğretici metinlerde anlatıcı yazarın kendisidir, kurmaca değildir.

5. Metindeki düşünceyi geliştirme yollarını belirleyerek bunların anlatım biçimine katkısını açıklayınız.

Cevap: Örnekleme, karşılaştırma, benzetme...

6. Metindeki temanın metnin dil ve anlatımını nasıl etkilediğini nedenleriyle açıklayınız.

Cevap: Metinde açık, sade ve yalın bir dil kullanılması temanın okurlar tarafından daha kolay anlaşışmasını sağlamıştır.

7. Metindeki ana düşünceyi ve yardımcı düşünceleri belirleyiniz. Belirlediğiniz cümleleri aşağıdaki şemalara yazınız.

Ana düşünce: Dil sürekli değişen ve kendini yenileyen canlı bir varlıktır.

Yardımcı Düşünceler: Toplumsal değişimler dile yansır.
Dil başka dillerden kelime alır.

8. Dilin tarih içindeki değişimini etkileyen unsurları metinden yola çıkarak açıklayınız.
Cevap: Siyasi ve toplumsal değişimler, kültürlerarası etkileşim,  teknolojik gelişmeler, çeviri, yazarların dil tercihleri gibi hususlar dilin tarih içindeki değişimini etkileyen unsurlardır.Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar