12.Sınıf MEB Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2018-2019, Sayfa 24

Sayfa 24

1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelime gruplarının cümleye kattığı anlamları söyleyiniz.
• Dil, olmuş bitmiş, sona ermiş, son şeklini almış, belli bir kalıba dökülmüş ve donmuş bir varlık
değildir.

Cevap: Belli ve değişmez bir biçimi olan

• Bunun için dilin kelime varlığı son şeklini almış, tamamlanmış, altına çizgi çekilmiş bir sayı
değildir.

Cevap: Son şeklini almış, değişmez

• Dilde durmak bilmeyen bir hareketlilik vardır.

Cevap: Durmaksızın, devamlı, sürekli

2. Türkçe, deyimler açısından zengindir. Deyimler; bir kavramı, olayı veya durumu değişik yollarla
daha canlı, daha etkili söyleyebilmek için kurulmuş özel anlatım kalıplarıdır.

DİLBİLGİSİ

Aşağıda verilen deyimlerin anlamlarını söyleyiniz. Bu deyimleri birer cümlede kullanarak aşağıdaki şemalara yazınız.

çam devirmek: Farkında olmaksızın karşısındakine dokunacak ya da kötü bir sonuç doğuracak söz söylemek.
püf noktası: Bir işin en ince, en önemli, en can alıcı yeri.
gökte ararken yerde bulmak: Çok güçlükle ele geçirebileceğini sandığı şeyi veya kimseyi birdenbire bulmak
yerinde yeller esmek: Artık bulunmamak, görülmemek, yok olmak.
tersinden okumak: Yanlış anlamak

Sayfa 25

3. Aşağıdaki parça okuduğunuz metinden alınmıştır. Bu parçada kullanılan noktalama işaretlerinin parçadaki kullanım amaçlarını açıklayınız.

Dil, toplum hayatı ile birlikte yürür. Toplumdaki değişmeler dile de yansır. Bunun için dilin kelime
varlığı son şeklini almış, tamamlanmış, altına çizgi çekilmiş bir sayı değildir. Dil, yeni nesne
ve kavramlara kendi imkânları ile yeni karşılıklar bulur. Dil, durmadan yeni kelimeler üretir.
Ancak Sümerce, Hititçe, Toharca gibi ölü dillerin söz varlığı değişmez, yazılı metinlerde ne varsa
hepsi o kadardır.

Cevap: Virgül➜Eş görevli sözcükleri veya sıralı cümleleri  ayırmak için kullanılmıştır.
NoktaTamamlanmış cümlelerin sonuna konur.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar