11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Cevapları Sayfa 25

Sayfa 25

Cevap: 4-D   5-D   6-D

4. (I) Sözlü anlatımın yerini yazıya bıraktığı tarihlerden günümüze kadar insanoğlu, anlayış ve duyuş biçimlerini diğerlerinden daha etkili ve farklı olarak ifade etmek istemiştir. (II) Bu durum,
zaman içerisinde edebiyat ve fikir adamlarının düşünüş tarzlarını etkilemiştir. (III) Toplumsal,
siyasal olaylar bu etkileşimin tetikleyici unsurları olmuştur. (IV) Hümanizm, Rönesans ve Fransız
İhtilali gibi tarihi derinden etkileyen toplumsal devinimler, edebî anlayış ve duruş biçimlerini
yönlendirip, şekillendirmişlerdir. (V) Bu biçimlenişin, hareketliliğin edebiyatta karşılığı edebî
akımlar olmuştur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde virgül ( , ) yanlış kullanılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
                                        

5. Türk edebiyatını en fazla etkileyen akımın ---- olduğu tartışılmaz bir gerçektir. 1860 yılından
sonra Fransız edebiyatını örnek alan Tanzimat sanatçıları o çağın en belirgin bu akımını benimsediler.
Bu akımın halka açık yanı; adalete, hürriyete, derin hayallere, millî ruha, tabiata coşkulu
bir şekilde bağlılığı sanatçıları etkilemiştir. Bu coşkunluk ve hayallere bağlılık eserlerin içine sinmiştir.Akımın ilk etkileri edebiyatımıza çeviri romanlarla girer. Fenelon’un Telemak’ı ile başlayan
çeviri çalışmalarını Victor Hugo’dan, Daniel Defoe’den, Alexander Dumas Pere’den yapılan diğer
çeviriler takip eder. Bu akımın Tanzimat sanatçılarını etkileyen bir diğer yönü de “Sanat toplum
içindir.” görüşü olur. Duygu ve hayallere yer verilen bu akımda tabiat önemsenmiş, gözlem ve
tasvire yer verilmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilir?
A) Klasisizm B) Natüralizm C) Realizm D) Romantizm E) Sembolizm

6. Ağrı! Başına boz bulutlar inmede
Ne ki bu cendere, ne ki bu sonsuzluk,
Kim vurulmuş yatan, ova boyunca,
Bir kan çeşmesine açık durup avucu?
(...)

Çile pazarında cana pey sürümü
Çözmek mi istemiş o çetin düğümü?
Korkunç bir ezgide çatlayan bu kamış
Yitirdiğimiz bir cennet mi aramış?
(...)

Ahmet Muhip Dıranas’ın Ağrı şiirinden alınan yukarıdaki dizeler, aşağıda verilen edebî
akımlardan hangisinin özelliklerini yansıtmaktadır?


A) Klasisizm B) Natüralizm C) Realizm D) Sembolizm E) Sürrealizm

➜BİR SONRAKİ SAYFA İÇİN TIKLAYINIZYazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar