11.Sınıf  MEB Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2018-2019, Sayfa 17

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Ayna ve Toplum adlı metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Açıklayınız.


Cevap: Ayna ve Toplum adlı metnin konusu,  amacı ve hedef kitlesi metnin türünü, boyutunu, anlatım biçimini ve dil özelliklerini belirler. Örneğin bu metnin amacı okura açıklama yapmak, bilgi vermek olduğu için yazar; sade ve açık ifadeler kullanmıştır.

2. Metinde ortaya konulan yorum ve görüşleri; geçerlilik ve doğruluk açısından değerlendiriniz.

Cevap: Metinde ortaya konulan bilgiler, tespitler, yorum ve görüşler kendi içinde tutarlı ve geçerlidir. Yazarın ortaya koyduğu  kişisel yorum ve görüşleri öznellik içerdiği için doğruluğu kişiden kişiye göre değişebilir. 


3. Metinle ilgili beğeni, tespit ve eleştirilerinizi gerekçelendirerek ifade ediniz.

Cevap: Metinde edebiyat ve toplum ilişkisi konusunda yapılan  ayna benzetmesinin örneklendirilerek açıklanması güzel.  Metin edebiyat ve toplum ilişkisi konusunda gayet bilgilendirici ve aydınlatıcı olmuş. Yazarın üslubunun da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. (Metni okuyup kendi eleştirilerinizi sıralayabilirsiniz, biz beğendik diye sizin de beğenmeniz gerekmiyor sevgili öğrenciler :)

4. Metinde anlatılanları tutarlılık açısından değerlendiriniz.

Cevap: Metinde anlatılanlar tutarlıdır, yazar birbiriyle çelişen ifadelere yer vermemiştir.

5. Metinde içeriğin doğal, toplumsal ve bireysel gerçeklikle ilişkisini açıklayınız.

Cevap: Metin edebiyatın toplumla ilişkisini konu ediniyor.  Edebiyat, toplumu kurmaca bir  biçimde ve bireysel gerçeklikle yansıtır.  Edebiyatçı toplumu yansıtırken toplumsal gerçekliklerden, kültürden, dilden kopamaz. 

6. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı dsüşüncelerini belirleyiniz.

Cevap: Ana düşünce: Edebiyat toplumun izlerini taşır, toplumu ve insanı etkileyip değiştirir. 

Yardımcı düşünceler: Toplumun dönemin şair ve  yazarları üzerinde etkisi vardır.
Sanatçı bilinçli bir tercihle toplumu eserine yansıtır. 


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar