Türk dünyası edebiyatından iki şiir örneği

Hazırlayan: www.edebiyatfatihi.net

Türk dünyası edebiyatından ilk şiir örneğimiz Bahtiyar Vahapzade'den... Kardeş ülke Azerbaycan'ın en tanınmış şairlerinden olan Bahtiyar Vahapzade Azerbaycan'ın Şeki (Nuha) şehrinde doğmuştur. Onun şiirlerinde dil bilinci ve yurt sevgisi geniş yer tutar.

BAHTİYAR VAHAPZADE/AZERBAYCAN EDEBİYATI

MENİM ANAM

Savadsızdır
Adını da yaza bilmir
Menim anam...
Ancak mene
Say öğredib
Ay öğredib
İl öğredib
En vacibi dil öğredib
Menim anam.
Bu dil ile tanımışam
Hem sevinci
Hem de gamı
Bu dil yaratmışam
Her şiirimi
Her nağmemi,
Yoh men heçem
Men yalanam
Kitap kitap sözlerimin
Müellifi Menim anam

Bahtiyar Vahapzade
******************************************************************

ŞEHRİYÂR/AZERBAYCAN EDEBİYATI

Sıradaki şiir örneğimiz Şehriyâr'dan... Şehriyâr;  çağdaş Azeri edebiyatının büyük şairlerindendir. Farsça yazdığı şiirlerle İran'da büyük ün kazanmıştır. Annesinin "Türkçe yaz, bir şey anlamıyorum." demesi üzerine Şehriyâr çocukluk yıllarındaki sosyal ve kültürel yaşamı canlandıran Heyder Baba'ya Selam şiirini yazmıştır. Şiir çok uzun olduğu için bir kısmını örnek olarak verdik. edebiyatfatihi.net

HEYDER BABA'YA SELAM

Heyder Baba, ildırımlar şahanda,
Seller, sular şakgıldayup ahanda,
Gızlar ona sef bağlıyup bahanda,
Selâm olsun şövkatize, elüze,
Menim de bir adım gelsin dilüze.


Heyder Baba, kehliklerün uçanda,
Kol dibinnen dovşan kalhıb, gaçanda,
Bahçalarun çiçeklenüp açanda,
Bizden de bir mümkin olsa, yâd ele,
Açılmayan ürekleri şâd ele.

Bayram yeli çardahları yıhanda,
Novruz güli, gar çiçeği çıhanda,
Ağ bulutlar köyneklerin sıhanda,
Bizden de bir yâd eliyen sağ olsun,
Derdlerimiz goy dikelsin dağ olsun.

Heyder Baba, gün daluvı dağlasın,
Üzün gülsün, bulahların ağlasın,
Uşahlarun bir deste gül bağlasın,
Yel gelende ver getirsin bu yana,
Belke menim yatmış behtim oyana.

Heyder Baba, senin üzün ağ olsun,
Dört bir yanın bulağ olsun, bağ olsun,
Bizden sora senin başun sağ olsun,
Dünya gazov-gader, ölüm itimdi,
Dünya boyı oğulsuzdı, yetimdi.
...

ŞEHRİYAR


Günümüz Türkçesiyle

Haydar Baba, yıldırımlar çakarken,
Seller, sular şakırdayıp akarken,
Kızlar ona saf bağlayıp bakarken,
Selâm olsun şefkatine, eline,
Benim de bir adım gelsin diline.
 
***
Haydar Baba, kekliklerin uçarken
Göl dibinden tavşan kalkıp kaçarken,
Bahçelerin çiçeklenip açarken,
Bizi de bir mümkün ise yâd eyle,
Açılmayan yürekleri şad eyle.

***
Bayram yeli çardakları yıkarken,
Nevruz gülü, kar çiçeği çıkarken,
Ak bulutlar gömleğini sıkarken,
Bizi de bir hatırlayan sağ olsun,
Dertlerimiz koy dikilsin dağ olsun.

***
Haydar Baba, gün sırtını dağlasın,
Yüzün gülsün, pınarların ağlasın,
Çocukların bir deste gül bağlasın,
Yel gelirken ver getirsin bu yana,
Belki benim yatmış bahtım uyana.

***
Haydar Baba, senin yüzün ağ olsun,
Dört bir yanın pınar olsun, bağ olsun,
Bizden sonra senin başın sağ olsun,
Dünya kaza-kader, ölüm-yitimdir,
Dünya boyu oğulsuzdur, yetimdir.

***
Haydar Baba, yolum senden geç oldu,
Ömrüm geçti, gelemedim geç oldu,
Hiç bilmedim güzellerin nic’oldu,
Bilmez idim döngüler var, dönüm var,
Yitiklik var, ayrılık var, ölüm var.

***
Haydar Baba, yiğit emek yitirmez,
Ömür geçer eyvah bere bitirmez,
Namert olan ömrü başa yetirmez,
Biz de vallah unutmayız sizleri,
Göremezsek bağışlayın bizleri.

*******************************************
Türk Dünyası Şiir Örnekleri

RECEP KÜPÇÜ/BULGARİSTAN TÜRKLERİ EDEBİYATI

Sıradaki şiir örneği Bulgaristan Türklerinin seçkin şairlerinden Recep Küpçü'den...Recep Küpçü
1934 yılında Plovdiv`de doğmuştur. Öğretmen okulunu başarıyla bitirir, Gençlik dergisinin düzenlediği şiir yarışmasında birinci olur. Türkoloji öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalır. Yeni Işık ve Halk Gençliği dergilerinde çalışır döküm fırınlarında işçilik yapar. Dönemin yönetimine boyun eğmediği için bir işte tutunamaz. Şiirlerinde yurt ulus bayrak ve insan sevgisine ilişkin özlemlerini dile getirir.

KALBİMDE İNANÇLA
Yıllar var ki yalın günde
Nice yollar arşınladım
Adım adım, adım adım.
Kaldım toz toprak içinde
Yürümekten usanmadım
Sarıldım hayata kalpten
Ümidi kesmedim asla
Aydın aydın gelecekten.

Yandım bazen susuzluktan
Cayır cayır yandım durdum
Söz açmadım öz derdimden
Ellerin halini sordum.
Ve istemedim kimseden
İçmek için bir damla su,
İçimden aslan kesildi
Boyun eğmemek duygusu...

Recep Küpçü

*******************************************

MAĞJAN JUMABAYULI/KAZAK EDEBİYATI

Sıradaki örnek Kazak edebiyatının tanınmış bir şairi olan Mağjan Jumabayulı'dan... Kendisi Kazak edebiyatının en lirik şairi olarak tanınır.


KARANLIK KOYUVLANIP KELEDİ          KARANLIK KOYULANIYOR
     (Kazak Türkçesi )                                                    (Türkiye Türkçesi)

Karankılık koyuvlanıp keledi                   Karanlık gittikçe koyulanıyor
Meş işinde şok akırın sönedi.                  Ocakta kor ağır ağır sönüyor.
Kızık körüp canımdagı cas bala              İlgi çekici yanımdaki genç çocuk
Söngen şoktu ürdeydi küledi.                 Sönen koru üfleyerek gülüyor.
Şok üstünde kişkene uşkun uşsa da,       Kor üstünde kıvılcım uçsa da,
Bırazırak şok kızarıp tüsse de,                Biraz olsun köz kızarıp kalsa da,
Derev sönüp tezirek külge aynaladı.       Hemen sönüp hızla küle dönüyor.
Astındagı ıstık küldü kuşsa da,               Altındaki sıcak külü sarsa da,
Meş işinde şok akırın sönedi.                  Ocakta kor ağır ağır sönüyor.
Söngen şoktunürdep bala küledi.             Sönen koru üfleyip çocuk gülüyor.
Oy bastı alde közüm taldı ma?                 Düşünce bastı yoksa gözüm daldı mı
Mült mült edip közüm çaşı keledi.            Şıp şıp edip gözüme yaş geliyor.

Mağjan JUMABAYULI ( Kazakistan, 1894 – 1938 )


*****************************************************

ÖZKER YAŞIN/KIBRIS EDEBİYATI


KIBRIS‘TA BAYRAK
Bir bayrak dalgalanıyor Kıbrıs’ta
Işıl ışıl gelincik renkli,
Bir bayrak dalgalanıyor Kıbrıs’ta
Bayrakların en güzeli.

Bir bayrak alev alev
Tunç bilekli yiğitlerin ellerinde,
Bir bayrak nazlı nazlı
Minarelerin üstünde,
Bir bayrak dalgalanıyor
Her milli günde...
Bir bayrak ki,
Yüzbinlerin gönlünde...

Sen gözlerimdeki ışık,
Damarlarımda köpüren kansın.
Sen şerefsin elimde,
Sen üzerime saldıran düşmana
Sen namussun evimde,
Lav püsküren volkansın!...

Özker YAŞIN ( Kuzey Kıbrıs, 1932 -2011)

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar