Bu yazımızda 12.sınıf dil ve anlatım dersi 2.dönem 2.yazılı sınav sorularını ve cevap anahtarını bulabilirsiniz... Sorular 12.sınıf dil ve anlatım müfredatının son konularından  ve karma dilbilgisi ile  anlam sorularından oluşan 25 test sorusudur.  Daha önce çıkmış sınav soruları ve kendi hazırladığımız yepyeni soruları da bu yazılı sınav sörneğinde bulabilirsiniz... Dilerseniz aşağıdaki bağlantıdan dosyayı direkt indirebilirsiniz...
EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12.B DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARI 

Panelin dinleyicilerle konuşmacıların herhangi bir konu üzerinde birlikte düşünme isteği çevresinde düzenlendiği bir gerçektir. Bu sebeple de panele, samimi bir ortamda, üzerinde durulan konu ile ilgili az sayıda dinleyicinin bulunduğu bir tartışma biçimi diyebiliriz.

1.Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Herhangi bir konu üzerinde gerçekleşmesi
B) Tartışmaya dinleyicilerin de katılması
C) Tartışmanın samimi bir ortamda yapılması
D) Az sayıda dinleyicinin bulunması
E) Dinleyicilerle konuşmacıların birlikte düşünmesi

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “panel” ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) Panel başkanı, panelin başında konuyu açıklar ve konuşmacıları dinleyenlere tanıtır.
B) Katılımcılar alanında uzman olmalıdır.
C) Panelistler konusunu kendi ilgi alanlarına göre ele alırlar.
D) Paneller genellikle konunun özelliğine göre birkaç gün sürebilir.
E) Panel sonunda dinleyicilerin de katılacağı bir forum yapılabilir.


3. Aşağıdakilerden hangisi bir münazara konusu olamaz?

A) Ülkenin kalkınmasında tarım etkilidir, sanayi etkilidir.
B) Yeni sınav sisteminde okul puanı etkili midir, değil midir?
C) Teknolojik gelişmeler çevreye yararlı mıdır, zararlı mıdır?
D) İnsanın gördüğü mü daha kalıcıdır, okuduğu mu?
E) Doğa mı insana hakimdir insan mı doğaya?


“Hayvan derilerinin değeri, genellikle, sırt bölümünün öteki parçalara oranı ile ölçülür.” cümlesinde bir belirsizlik vardır.
4. Aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi bu belirsizliği ortadan kaldırır?
A) Özlü deri, derinin sırt bölümüne ilişkin bir terimdir.
B) Derinin sırt bölümünün büyük olması aranılan bir özelliktir.
C) Kesimi köylerde yapılan hayvanların derileri, et kurumlarında kesilenlere göre daha az değerlidir.
D) Kimi derilerin değeri, hayvanın yaşadığı bölgeye bağlıdır.
E) Krupon denilen sırt derisi, boğa alım satımında önem taşır.
(1981 - ÖSS)

Ahmet Ali’nin nerede olduğunu Mehmet’e niye söylemedin?
Hasan ....
5.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse Hasan’ın Ali’yi koruduğu anlaşılır?

A) Bugün Mehmet’i göremedim.
B) Ali’nin nereye gideceği belli olmaz.
C) Ali’nin bugün çok işi vardı, çeşitli yerlere gidecekti.
D) Mehmet, Ali’nin söylediklerini duymuş, çok öfkeliydi.
E) Söylesem de Mehmet, bu saatte, Ali’nin bulunduğu yere gidemezdi.
(1981 - ÖSS)

6.Aldığım hiçbir ödülün, üzerimde şaşırtıcı bir etkisi olmadı.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümlenin neden-sonuç yönünden açıklaması olabilir?

A) Hepsi bilinçli olarak yaptığım çalışmalarımın ürünüydü.
B) Okurlara, özgün yapıtlar verebilmenin ne kadar zor olduğunu iyi biliyorum.
C) Beni anlayanların sayısı ileride değişebilir.
D) Ödüllerin, çalışma gücümü kamçılayacağını düşünüyorum.
E) Yapıtlarımın yeni kuşakları da etkileyeceğini sanıyorum.
(1998 - ÖSS).

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, ad görevinde kullanılmıştır?

A) Öğretmenimize demet demet çiçek geldi.
B) Eş dost yardımı ile bugünlere geldiler.
C) Merdivenlerden paldır küldür yuvarlanmıştık.
D) Yolun kenarında uzun uzun ağaçlar vardı.
E) Küçükken kara kuru bir çocuktu.

8.Aşağıdakilerden hangisi tartışmayı yöneten başkanın görevlerinden biri değildir?

A) Tartışılacak konuyu ortaya koymak ve konuyu sınırlandırmak
B) Tartışmacıların sırayla konuşmalarını sağlamak
C) Konu dışına çıkan konuşmacıları uyarmak
D) Tartışmayı bir sonuca bağlamak
E) Tartışmacıların konuşmalarını not etmek

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla (belirteçle) sağlanmıştır?

A) Bu konuşma daha ne kadar sürecek?
B) Geçen gün sana ne demiştim, unuttun mu?
C) Resimlerin hangisi daha güzel olmuş?
D) Hangi koşullarda söylemiş bu sözleri?
E) Sınavın bitmesine ne kadar kaldığını sordun mu?


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi şöleni  ilgili bir bilgi yanlışı söz konusudur?

A) Genellikle akademik nitelikli toplantılardır.
B) Konu önceden belirlenerek katılımcılara bildirilir.
C) Konu, alanında uzman kişilerce farklı yönleriyle ele alınır.
D) Konunun kapsamına göre bir veya birkaç oturumda düzenlenir.
E) Toplumun her kesiminden geniş bir dinleyici kitlesi bulunur.

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Türk'çeyi doğru kullanmak herkezin görevidir.
B) Yarışmaya üç gurup olarak katıldık.
C) Her şeye rağmen Ali, bunları hak etmemişti.
D) Sözlerime ekliyeceğiniz bir şey var mı?
E) Kitabın 2'inci sayfasında konu örneklerle açıklanmış.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklı bir nitelik taşımaktadır?

A) Bu sanatçının resimleri, duygu ve düşünceyi görselliğe dönüştüren tutarlı bir üslubun ürünüdür.
B) Sanatçı kendine özgü çağdaşlık anlayışını ve eleştirel tavrını bu dizide de sürdürüyor.
C) Sanatçı, bu resimlerinde gerçekleri, değişik yorum ve çağrışımlara açık biçimde vurguluyor.
D) Sanatçının son resimleri insanı etkileyen ve duygulandıran bir anlatımla, inceden inceye işlenmiştir.
E) Sanatçının sarı ve yeşil renkleri ağırlıklı olarak kullandığı kırsal kesim resimlerinde, çalışan köylüler görülüyor.

13. “Söz dağarcığımızı zenginleştirmenin bir yolu da sözcüklerden sözcük türetmektir.” cümlesinin anlamca yerini tutabilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dilimizin zenginliğini bileştirme yolundan yararlanarak sağlayabiliriz.
B) Dilin anlatım gücünü sözcüklere yeni anlamlar yükleyerek geliştirebiliriz.
C) Halk ağzından derlemelerle dilimizin söz varlığını zenginleştirebiliriz.
D) Eski yapıtlardan yapılan taramalarla kimi sözcüklerin dile yeniden girmesini sağlayarak sözcük sayısını çoğaltabiliriz.
E) Dilimizdeki sözcüklerin sayısını artırmak için, kök ya da gövdelerden eklerle yeni sözcükler yapabiliriz.
(1982 - ÖSS)

14. “Konuyu oldukça genel yönleriyle ele almışsınız.” cümlesinin, anlamca yerini tutabilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konuyu bütünüyle kuşatan bir yaklaşımınız var.
B) Konunun nirengi noktalarını incelikle saptamışsınız.
C) Konu üzerinde karşılaştırmalara gitmişsiniz.
D) Konuyu ayrıntılara inmeden işlemişsiniz.
E) Konu üzerinde söyledikleriniz yüzeysel kalmış.
(1982 - ÖSS)

15. Aşağıdaki   cümlelerden   hangisi   şekilce olumsuz olduğu halde anlamca olumludur?

A)     Gidecek hiçbir yerim kalmadı artık benim.
B)     Bir kere de sözümü dinlemedi ki hiç.
C)    Son günlerde sigara içmiyor.
D)    Yeni açılan markette yok yok.
E)     Söylediği sözler canımı sıktı. 

16. Aşağıdaki dizelerden hangisi basit cümle değildir?

A)     Bir akşam gözlerin ufka dalar pek derin
B)     Gecenin kolları sessizce yakalar seni
C)    Son mutluluk sesleri dökülür dudaklarımdan
D)    İnsanlar gölge gibi çekilir sokaklardan
E)     Anlarsın gözlerinin dolup boşaldığını 

17. Aşağıdaki dizelerden hangisi, yüklemin yeri­ne göre ötekilerden farklıdır?

A)     Bir güzide mektuptur, çağların ötesinden
B)     Ulaşır bekleyişin yaldızlı sabahına
C)    Yayılır o en büyük muştu, pazartesinden
D)    Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına
E)     Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış anlamda sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Çocuk, benimle konuşurken birden elimdeki çantayı çalıp kaçtı.
B) Kesinlikle evde yaşadığınız sorunları asla dışarıya yansıtmamalısınız.
C) Çimlere zarar verenlere kızmalı, gerekirse belediyeye şikâyet etmeliyiz.
D) İnsanların çoğu, sanatı gereksiz bir uğraş olarak görür.
E) Kimse onunla arkadaşlık etmek istemez, sürekli ondan kaçardı.

Yazar, yaşanmış deneyimlerinden yola çıktığı bu kitabında gizli kalmış tüm aile sırlarını en ince ayrıntısına kadar kamuoyuyla paylaşıyor.
19.Bu cümlede, gereksiz kullanılmış iki sözcük aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A)   Yaşanmış - kadar
B)   Gizli kalmış - en
C)   Yaşanmış - gizli kalmış
D)   Tüm - kadar
E)    Tüm – kamuoyu

20. Cümlenin öğeleri bir veya birden çok sözcükten (söz öbeğinden) oluşabilir.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,  bütün öğeler birer sözcükten oluşmuştur?

A)     Köroğlu'nun selamı Bolu Beyi'ne ulaştı.
B)     Karacaoğlan'ın durağı Toros dağlarıdır.
C)    Nasrettin Hoca'nın fıkraları dünyaya yayıldı.
D)    Temel'i ülkemizde tanımayan yoktur.
E)     Yunus'un sevgisi, coğrafya tanımıyor.

21.Kapıdaki görevli, içeride bekleyen herkesi dışa­rı çıkardı.
Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?

A) Özne                                            B) Nesne
C) Zarf tümleci                                 D) Yüklem
E) Dolaylı tümleç

her adımımda
sonsuz benleri koyuyorum
boşluktayım
ve yine ben dolmuyorum
22. Dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz yumuşaması
B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünlü daralması
D) Kaynaştırma harfi
E) Ünsüz türemesi

23. Aşağıdaki fiillerden hangisine şimdiki zaman kipi (-yor) eklendiğinde ünlü daralması görülmez?

A) sulamak
B) aramak
C) Sızlamak
D) acıkmak
E) boyamak

24. Aşağıdakilerden hangisinde istek kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır?

A) Gelin bahçeden çiçek derelim.
B) Yılan bile arar yavrusunu, eşini.
C) Doyamam senin hasretinle.
D) İyilik eden iyilik bulur.
E) Ben bir garip ozanım bu dünyada...

Ah şu türküler köy türküleri
 Altlarında imza yok ama
 İçlerinde yürek var...
25.Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?

A) İsim
B) Ünlem
C) Sıfat
D) Bağlaç
E) Fiil

Başarı hakkınız olsun…

Süre 40 dakikadır, her sorunun doğru cevabı 4 puandır. Başarılar…

www.edebiyatfatihi.net


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar