Bu yazımızda 11.sınıf Türk edebiyatı dersinin 2.dönem 2.yazılı sorularını ve cevap anahtarını  bulabilirsiniz... Hazırladığımız sorular klasik tarzda olup 2017-2018 yıllık planına uyumludur. Dilerseniz aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayarak dosyayı anında indirebilirsiniz...
EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ  2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11.SINIFLAR
 TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 2.SINAV SORULARI

CENK TÜRKÜSÜ
Düşman yine öz yurduna el attı,
Mezarından ata'n kılıç uzattı,
Yürü diyor, hakkı zulüm kanattı,

Attilâ'nın oğlusun sen unutma!
Medeniyet deme, duymaz o sağır;
Taş üstünde taş kalmasın durma kır:
Kafalarla düz yol olsun her bayır,
Attilâ'nın oğlusun sen unutma!

Koş, Pilevne yine al bayrak taksın,
Gece gündüz Tuna suyu kan aksın,
Yaksın kahrın, bütün Balkan'ı yaksın;
Attilâ'nın oğlusun sen unutma!
…………………………………………………..
RİNDLERİN AKŞAMI
Dönülmez akşamın ufkundayız.Vakit çok geç;
Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç!
Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile,
Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle.
Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan
Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan
Geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece.
Guruba karşı bu son bahçelerde, keyfince,
Ya şevk içinde harab ol, ya aşk içinde gönül!
Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahud gül.

 
………………………………………………………………
SEYFİ BABA
Hele yâ Rabbi şükür, karşıdan üç tâne fener
Geçiyor... Sapmıyarak doğru yürürlerse eğer, 
Giderim arkalarından... Yolu buldum zâten.
Yolu buldum, diyorum, gelmiş iken hâlâ ben! 
İşte karşımda bizim yâr-ı kadîmin yurdu.
Bakalım var mı ışık? Yoksa muhakkak uyudu. 
Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip
Sarkıtılmış olacak, bir onu bulsam da çekip 
Açıversem... İyi amma kapı zâten aralık...
Gâlibâ bir çıkan olmuş... Neme lâzım, artık 
Girerim ben diyerek kendimi attım içeri,
Ayağımdan çıkarıp lâstiği geçtim ileri.
………………………………………….

S1. a) Yukarıdaki şiirlerin Yahya Kemal Beyatlı, Mehmet Akif Ersoy ve Ziya Gökalp’ten hangilerine ait olduğunu NOKTALI YERLERE yazınız. (5 PUAN)

2) Millî Edebiyat Dönemindeki farklı şiir anlayışlarını, bu anlayış farklılığının sebeplerini açıklayarak yukarıdaki şiirlerin bu anlayışlardan hangisine ait olabileceğini açıklayınız. (3+4+4+4)
CENK TÜRKÜSÜ:

RİNDLERİN AKŞAMI:

SEYFİ BABA:


3) . XIX. yy’ın sonları ile XX. yy’ın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyal, siyasal ve edebî hayatta ortaya çıkan fikir akımlarını ve önde gelen iki temsilcisi yazınız. (10 puan)

4. Aşağıdaki açıklamalara uygun eser, yazar veya kavramları karşılarına yazınız. (20 puan)
Ø “Ben bir Türk’üm,dinim,cinsim uludur” diyen Milli Edebiyat’ın oluşmasında etkili Türkçü şair:
Ø Fecr-i Ati’den ayrılan sanatçıların bir kısmı Milli Edebiyat’a katılmış bir kısmı da ………………….. kalmıştır.
Ø 1877-1908 yılları arasında II. Abdülhamit’in sıkı yönetim dönemine verilen ad:
Ø Genç Kalemler Dergisinde yayımlanan Milli Edebiyatın ilkelerini anlatan makale:
Ø 1909-1912 yılları arasında faaliyet göstermiş edebî dönem:
Ø “Fatih Kürsüsünde”, “Asım” , “Gölgeler” gibi bölümleri de olan eserin adı ve bu eserin sahibi:
Ø Çehov tarzı olarak da bilinen hikaye türü:
Ø İlk şiirlerini aruzla yazıp sonra Milli Edebiyat akımıyla heceye yönelen şair topluluğu :
Ø Bomba, Falaka gibi öyküleriyle klasik vaka öykücülüğünün en önemli yazarlarından biri:
Ø Mehmet Akif 20 yüzyılın başlarında ortaya çıkan …………………………. akımının temsilcilerindendir.

5) Aşağıdaki eserleri sanatçısına göre eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır? Neden? ( 5+5= 10 )
Kızıl Elma Göl Saatleri Eski Şiirin Rüzgârıyla Eğil Dağlar Altın Işık

— Sen kalpsizsin; hani senin gençliğinin hayatı?
— Aşklarım mı? Bir nefeste solabilen bu şeyler,
Bir yanardağ ateşiyle kömür gibi karardı;
Şimdi ise yerlerinde bir sıtmalı yel eser.

Evet, benim her şi’rimde yılan dişli diken var;
Sizler gidin bal verecek yeni açmış gül bulun.
Belki benim acı sesim kulakları tırmalar;
Sizler gidin, genç kızların türküsüyle şen olun.

Varın sizler, onlar ile korularda el ele
Gezin, gülün, bir çift bülbül aşkı ile yaşayın;
Yalnız kendi, yalnız kendi ruhunuzu okşayın.

(Benim Şiirlerim)

6a) Yukarıdaki şiirde hangi sanat anlayışları “sizler” ve “ben” diye karşılaştırılmaktadır? (5p)
b) Yukarıdaki şiir hangi edebiyat döneminin sanat anlayışını yansıtmaktadır.? (5 puan)
7.Milli Edebiyat şiiriyle Servetifünun  şiirini aşağıdaki ölçütlere göre karşılaştırınız.

 FECRİATİ ŞİİRİ
MİLLİ EDEBİYAT ŞİİRİ
                                                 BENZERLİKLER
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………

                                                   FARKLILIKLAR
Ses ahenk
temaYapı

Dil ve anlatım

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız... (Her biri 4 puandır

1.Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Döneminin özelliklerinden değildir?

A) II.Meşrutiyet'ten sonra başlayan ulusçuluk akımı edebiyatta etkili olmuştur.
B)Milli edebiyat akımıyla ulusal kaynaklara yönelme ilkesi benimsenmiştir.
C)1911’de Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’in yayımladıkları ‘Genç Kalemler’ dergisiyle başlamıştır.
D)Sade ve arı bir Türkçe ile verilen ürünlerde ülke sorunları ve ulusal değerler yansıtılmıştır.
E)Batılı düşünce akımlarına ulusal nitelikler kazandırılarak ulusal kültürü, evrensel bir çizgiye ulaştırmak istenmiştir.

2)Dilde sadeleşme hareketinin savunulduğu “Yeni Lisan “ adlı makale Milli Edebiyat akımının gelişmesinde etkili olan dergilerin hangisinde yayınlanmıştır?

A)Türk Yurdu  B)Yeni Mecmua  C)Genç Kalemler  D)Dergah   E)Türk Derneği

3)Aşağıdakilerden sanatçılardan hangileri Osmanlıcık fikrinin savunucularındandır?

A)Namık Kemal, Ziya Paşa, Mithat Paşa
B)Abdülhamit, Sait Halim Paşa, Mehmet Akif
C)Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Tevfik Fikret
D)Halide Edip, Yakup Kadri, Mehmet Akif
E)Refik Halit, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp


Ömer Seyfettin, 1911 yılında Selanik’te M. Emin Yurdakul’la çıkardığı Genç Kalemler dergisinde yazdığı Yeni Lisan makalesinde yeni Türkçenin esaslarını belirlemiştir.

4.Bu cümledeki bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yeni Lisan’ı Ömer Seyfettin değil Ziya Gökalp yazmıştır.
B)Genç Kalemler dergisini çıkaranlar Ömer Seyfettin’le M. Emin Yurdakul değil, Ömer Seyfettin ve Ali Caniptir.
C)Genç kalemler 1911’de değil, 1909’da çıkmıştır.
D)Genç Kalemlerde yayınlanan makalenin ismi Yeni Lisan değil, “Milli Edebiyat Meselesi”dir.
E)Yeni Lisan’ın konusu yeni Türkçenin esasları değil, başka dillerle Türkçenin karşılaştırılmasıdır.


5. 
Milli Edebiyat Döneminde edebiyat tarihi hakkında en önemli ve ciddi çalışmalar aşağıdaki sanatçılardan hangisi tarafından yapılmıştır?

A)Mehmet Emin Yurdakul 
 B)Ömer Seyfettin 
 C)Mehmet Fuat Köprülü
D)Yakup Kadri 
 E)Hüseyin Rahmi

www.edebiyatfatihi.net


CEVAP ANAHTARI

EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ  2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11.SINIFLAR
 TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 2.SINAV SORULARI
                                                                      
CENK TÜRKÜSÜ
Düşman yine öz yurduna el attı,
Mezarından ata'n kılıç uzattı,
Yürü diyor, hakkı zulüm kanattı,

Attilâ'nın oğlusun sen unutma!
Medeniyet deme, duymaz o sağır;
Taş üstünde taş kalmasın durma kır:
Kafalarla düz yol olsun her bayır,
Attilâ'nın oğlusun sen unutma!

Koş, Pilevne yine al bayrak taksın,
Gece gündüz Tuna suyu kan aksın,
Yaksın kahrın, bütün Balkan'ı yaksın;
Attilâ'nın oğlusun sen unutma!

ZİYA GÖKALP
RİNDLERİN AKŞAMI
Dönülmez akşamın ufkundayız.Vakit çok geç;
Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç!
Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile,
Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle.
Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan
Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan
Geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece.
Guruba karşı bu son bahçelerde, keyfince,
Ya şevk içinde harab ol, ya aşk içinde gönül!
Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahud gül.

 
YAHYA KEMAL BEYATLI
SEYFİ BABA
Hele yâ Rabbi şükür, karşıdan üç tâne fener
Geçiyor... Sapmıyarak doğru yürürlerse eğer, 
Giderim arkalarından... Yolu buldum zâten.
Yolu buldum, diyorum, gelmiş iken hâlâ ben! 
İşte karşımda bizim yâr-ı kadîmin yurdu.
Bakalım var mı ışık? Yoksa muhakkak uyudu. 
Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip
Sarkıtılmış olacak, bir onu bulsam da çekip 
Açıversem... İyi amma kapı zâten aralık...
Gâlibâ bir çıkan olmuş... Neme lâzım, artık 
Girerim ben diyerek kendimi attım içeri,
Ayağımdan çıkarıp lâstiği geçtim ileri

MEHMET AKİF ERSOY


S1. a) Yukarıdaki şiirlerin Yahya Kemal Beyatlı, Mehmet Akif Ersoy ve Ziya Gökalp’ten hangilerine ait olduğunu NOKTALI YERLERE yazınız. (5 PUAN)

Cevabı tabloda verildi.

2) Millî Edebiyat Dönemindeki farklı şiir anlayışlarını, bu anlayış farklılığının sebeplerini açıklayarak yukarıdaki şiirlerin bu anlayışlardan hangisine ait olabileceğini açıklayınız. (3+4+4+4)

CENK TÜRKÜSÜ: Sade dil ve heceyle yazılan şiir
RİNDLERİN AKŞAMI: Saf(öz) şiir
SEYFİ BABA: Halkın değerlerini yansıtan manzumeler


3) . XIX. yy’ın sonları ile XX. yy’ın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyal, siyasal ve edebî hayatta ortaya çıkan fikir akımlarını ve önde gelen iki temsilcisi yazınız. (10 puan)

BATICILIK: Abdullah Cevdet,Tevfik Fikret,Celal Nuri
OSMANLICILIK: Namık Kemal, Ziya Paşa
İSLAMCILIK: Mehmet Akif, Said Halim Paşa
TÜRKÇÜLÜK: Ziya Gökalp, Yusuf Akçura

4. Aşağıdaki açıklamalara uygun eser, yazar veya kavramları karşılarına yazınız. (20 puan)

Ø “Ben bir Türk’üm,dinim,cinsim uludur” diyen Milli Edebiyat’ın oluşmasında etkili Türkçü şair: M.Emin YURDAKUL
Ø Fecr-i Ati’den ayrılan sanatçıların bir kısmı Milli Edebiyat’a katılmış bir kısmı da BAĞIMSIZ kalmıştır.
Ø 1877-1908 yılları arasında II. Abdülhamit’in sıkı yönetim dönemine verilen ad: İSTİBDAT
Ø Genç Kalemler Dergisinde yayımlanan Milli Edebiyatın ilkelerini anlatan makale: YENİ LİSAN
Ø 1909-1912 yılları arasında faaliyet göstermiş edebî dönem: MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ
Ø “Fatih Kürsüsünde”, “Asım” , “Gölgeler” gibi bölümleri de olan eserin adı ve bu eserin sahibi: SAFAHAT-MEHMET AKİF
Ø Çehov tarzı olarak da bilinen hikaye türü: DURUM(KESİT) ÖYKÜSÜ
Ø İlk şiirlerini aruzla yazıp sonra Milli Edebiyat akımıyla heceye yönelen şair topluluğu : BEŞ HECECİLER
Ø Bomba, Falaka gibi öyküleriyle klasik vaka öykücülüğünün en önemli yazarlarından biri: ÖMER SEYFETTİN
Ø Mehmet Akif 20 yüzyılın başlarında ortaya çıkan İSLAMCILIK akımının temsilcilerindendir. 


5) Aşağıdaki eserleri sanatçısına göre eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır? Neden? ( 5+5= 10 )
Kızıl Elma Göl Saatleri Eski Şiirin Rüzgârıyla Eğil Dağlar Altın Işık

Kızıl Elma ve Altın Işık: Ziya Gökalp
Eski Şiirin Rüzgariyle ve Eğil Dağlar:Yahya Kemal Beyatlı

Göl Saatleri Ahmet Haşim’indir.

— Sen kalpsizsin; hani senin gençliğinin hayatı?
— Aşklarım mı? Bir nefeste solabilen bu şeyler,
Bir yanardağ ateşiyle kömür gibi karardı;
Şimdi ise yerlerinde bir sıtmalı yel eser.

Evet, benim her şi’rimde yılan dişli diken var;
Sizler gidin bal verecek yeni açmış gül bulun.
Belki benim acı sesim kulakları tırmalar;
Sizler gidin, genç kızların türküsüyle şen olun.

Varın sizler, onlar ile korularda el ele
Gezin, gülün, bir çift bülbül aşkı ile yaşayın;
Yalnız kendi, yalnız kendi ruhunuzu okşayın.

(Benim Şiirlerim)

6a) Yukarıdaki şiirde hangi sanat anlayışları “sizler” ve “ben” diye karşılaştırılmaktadır? (5p)

“Sizler” sanat için sanat anlayışını “ben” toplum için sanat anlayışı

b) Yukarıdaki şiir hangi edebiyat döneminin sanat anlayışını yansıtmaktadır.? (5 puan)
Milli Edebiyat Dönemi

7) Milli Edebiyat şiiriyle Servetifünun şiirini aşağıdaki ölçütlere göre karşılaştırınız.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Döneminin özelliklerinden değildir? 

A) II.Meşrutiyet'ten sonra başlayan ulusçuluk akımı edebiyatta etkili olmuştur.
B)Milli edebiyat akımıyla ulusal kaynaklara yönelme ilkesi benimsenmiştir.
C)1911’de Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’in yayımladıkları ‘Genç Kalemler’ dergisiyle başlamıştır.
D)Sade ve arı bir Türkçe ile verilen ürünlerde ülke sorunları ve ulusal değerler yansıtılmıştır.
E)Batılı düşünce akımlarına ulusal nitelikler kazandırılarak ulusal kültürü, evrensel bir çizgiye ulaştırmak istenmiştir.

2)Dilde sadeleşme hareketinin savunulduğu “Yeni Lisan “ adlı makale Milli Edebiyat akımının gelişmesinde etkili olan dergilerin hangisinde yayınlanmıştır?

A)Türk Yurdu B)Yeni Mecmua C)Genç Kalemler D)Dergah E)Türk Derneği

3)Aşağıdakilerden sanatçılardan hangileri Osmanlıcık fikrinin savunucularındandır? 

A)Namık Kemal, Ziya Paşa, Mithat Paşa B)Abdülhamit, Sait Halim Paşa, Mehmet Akif
C)Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Tevfik Fikret
D)Halide Edip, Yakup Kadri, Mehmet Akif
E)Refik Halit, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp

Ömer Seyfettin, 1911 yılında Selanik’te M. Emin Yurdakul’la çıkardığı Genç Kalemler dergisinde yazdığı Yeni Lisan makalesinde yeni Türkçenin esaslarını belirlemiştir.

4.Bu cümledeki bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yeni Lisan’ı Ömer Seyfettin değil Ziya Gökalp yazmıştır.
B)Genç Kalemler dergisini çıkaranlar Ömer Seyfettin’le M. Emin Yurdakul değil, Ömer Seyfettin ve Ali Canip'tir.
C)Genç kalemler 1911’de değil, 1909’da çıkmıştır.
D)Genç Kalemlerde yayınlanan makalenin ismi Yeni Lisan değil, “Milli Edebiyat Meselesi”dir.
E)Yeni Lisan’ın konusu yeni Türkçenin esasları değil, başka dillerle Türkçenin karşılaştırılmasıdır.

5. Milli Edebiyat Döneminde edebiyat tarihi hakkında en önemli ve ciddi çalışmalar aşağıdaki sanatçılardan hangisi tarafından yapılmıştır?

A)Mehmet Emin Yurdakul
B)Ömer Seyfettin
C)Mehmet Fuat Köprülü D)Yakup Kadri
E)Hüseyin Rahmi 


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar