11. Sınıf  Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, 2018, Sayfa 193-194

Sayfa 193

A. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(D) Nutuklar hazırlanırken kitleye hangi amaçla hitap edileceği belirlenmeli, sonra bu amaca göre hazırlık yapılmalıdır.
(D) Söz söyleme özgürlüğünün bulunmadığı toplumlarda hitabet sanatı gelişemez.
(Y) Dinleyicilerin kültür düzeyi, söylev verecek kişinin dikkat etmesi gereken konulardan biri değildir.
(D) Hatip, dinleyicilerin dikkatini canlı tutmak için sesini iyi kullanmalıdır.

www.edebiyatfatihi.net Özgün ve Kaliteli 

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
• Bir topluluğa heyecan vermek veya belli bir düşünceyi aşılamak için yapılan konuşmalara nutuk(söylev) denir.
• Eskiden nutuk türündeki konuşmalara hitabet, konuşanlara hatip, nutuk söyleme sanatına da belagat  denirdi.
• Nutuklar,  konularında hazırlanabilir.
• Nutuklar konularına göre siyasi, dinsel, hukuksal, akademik, askeri olarak adlandırılabilir.
• Türk edebiyatında Orhun  Yazıtları  ilk siyasi söylev örneğidir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi söylev türünün özelliklerinden değildir?
Cevap D

2. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir hatipte olması gereken özelliklerden değildir?
C) Konuşmasında bilimsel bir dil kullanması

Cevap: C
Sayfa 194

3.A

4.A

5.C

6.C (Açıklama: ne...ne bağlacının arasına noktalama işareti konmaz)Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar