Servetifünun Edebiyatı Çalışma Kağıdı-2, Boşluk Doldurma Soruları ve Cevapları-İNDİR

Hazırlayan: www.edebiyatfatihi.net

SORULAR
 1. Batılı anlamda yazılan ilk romanımız ………. ‘dır. 
 2. Hüseyin Cahit Yalçın’ın kaleme aldığı…………………. makalesi Servetifünun topluluğunun dağılmasına neden olmuştur. 
 3. Servetifünuncular nazmı………………….. yaklaştırmışlardır. 
 4. Tevfik Fikret çocuklar için yazdığı şiirlerini ……………………… adlı eserinde toplamıştır. 
 5. Serveti Fünunda kullanılan nazım şekilleri şunlardır: …………………………… 
 6. Serveti Fünun döneminde en az ……………………. türünde eser verilmiştir. 
 7. Edebiyatımıza ilk züppe tipini ……………………………… sokmuştur. 
 8. İlk anı kitabı Akif Paşanın yazdığı……………. dır 
 9. Servetifünun devrinde dil oldukça………………………. 
 10. Servetifünun döneminde ilk mensur şiirleri …………………………………….. yazmıştır. 
 11. Halit Ziya makalelerini ………………………………. adlı yapıtında toplamıştır. 
 12. Servetifünuncular ………………………… edebiyatını örnek almışlardır. 
 13. Saray ve Ötesi…………………………….. anı kitabıdır. 
 14. Cenap Şahabettin’in özdeyişleri ……………………………………. adlı kitabında toplanmıştır. 
 15. Tahsin Nahit ………………………………………. dönemi santçısıdır.
 16. Parnasizimi ilk tanıtan ve kullanan sanatçı……………………………………… 
 17. Servetifünuncular………………………. bütünlüğüne ve ……………………….. güzelliğine önem vermişlerdir. 
 18. Servetifünun şairlerinde ……………………… ve ……………………….. akımının etkileri vardır. 
 19. Mehmet Rauf şiirlerini ………………………… adlı kitabında toplamıştır. 
 20. Sergilenen ilk tiyatro……………………… in ………………………………… dir. 
 21. İlk öykü örneklerini…………………………… vermiştir. 
 22. Batılı anlamdaki ilk öykülerimiz ………………………….. yazdığı ………………………….. dir. 
 23. Servetifünuncular ……………………………… kafiye görüşünü savunmuşlardır.
 24. Tevik Fikret .................... adlı şiirinde İstanbul'a nefretini dile getirmiştir.
 25. Tevfik Fikret .............................. adlı şiirinde  gençlerin vatana karşı sorunluluk ve görev temasını işlemiştir. 

CEVAP ANAHTARI
 1. Aşk-ı Memnu
 2.  Edebiyat ve Hukuk
 3.  Nesre
 4.  Şermin
 5.  Triyole, balad, terzarima, sone
 6.  Tiyatro
 7. Ahmet Mithat Efendi
 8.  Tabsıra
 9.  Ağırdır, süslüdür.
 10.  Halit Ziya Uşaklıgil
 11.  Sanata Dair
 12.  Fransız
 13.  Halit Ziya’nın
 14.  Tiryaki Sözleri
 15.  Fecr-i Ati
 16.  Cenap Şahabettin
 17. Parça ve bütün
 18.  Sembolizm ve Parnasizim
 19.  Siyah İnciler
 20.  Namık Kemal in Vatan Yahut Silistiresi
 21.  Ahmet Mithat Efendi
 22. Samipaşazade Sezai nin Küçük Şeyler
 23. Kulak
 24. Sis
 25. Ferda
 https://edebiyatfatihi.files.wordpress.com/2018/03/servetifc3bcnun-ve-fecriati-calisma-kagidi-indir.docx


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar