30 Mar 2018

Milli Edebiyat Döneminin Anlatmaya Bağlı Edebi Metinleri ile Servetifünun ve Fecriati Döneminin Anlatmaya Bağlı Edebi Metinlerini Karşılaştırma

Reklamlar

Bu yazımızda Millî Edebiyat Dönemi'nin anlatmaya bağlı edebî metinleri ile Servet-i Fünun ve Fecr-i Âti Döneminin anlatmaya bağlı edebi metinlerini yapı, tema dil ve anlatım bakımından karşılaştırdık.  edebiyatfatihi.net


MİLLİ EDEBİYAT-SERVETİFÜNUN-FECRİATİ DÖNEMİ 

YAPI: Her üç dönemde de metinlerin yapısını olay örgüsü, kişileri, yer ve zaman ögeleri oluşturur.

TEMA: Milli Edebiyat Dönemi'nde milli ve milliyetçi temalar, Servetifünun ve Fecriati'de bireysel temalar işlenniştir.

DİL VE ANLATIM: Milli Edebiyat Dönemi anlatmaya bağlı edebi metinlerinde günlük konuşma diline yakın sade ve yalın bir dil kullanmıştır. Servetifünun ve Fecriati Dönemi eserlerinde ise ağır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.
BENZER VE FARKLI YÖNLERİ:

BENZERLİKLERİ:

Yapıyı olay örgüsü, kişiler, yer ve zaman oluşturması.
Maupassant tarzı (klasik vak'a öyküsü) öyküler yazılması
Realizm (gerçekçilik) akımı etkili olmuştur.
Tip ve karakter yaratmada gerçekçi bir yaklaşım sergilenmiştir.
Tasvir ve tahliller başarılı olup eserin iç yapısıyla bütünleştirilmiştir.
Yazarlar eserlerinde kendi kişiliklerini gizlemeye özen göstermişlerdir.

www.edebiyatfatihi.net

FARKLILIKLARI:

Servetifünun yazarları hikâye ve romanda "Sanat sanat içindir." anlayışını benimserken, Millî Edebiyatçılar toplumcu bir anlayışa sahiptir.
 Servetifünun yazarları olayları ve kişileri İstanbul'dan,İstanbul'un Batılılaşma yolundaki aydın çevrelerinden seçerken, Millî Edebiyatçılar hikâye ve romanı yurdun her köşesine açık tutmuş, her tabakadan halkın yaşayışını dile getirmiştir.
Servetifünun yazarları yazarları eserlerinde ağır ve sanatlı bir dil kullanırken, Millî Edebiyatçılar günlük konuşma diline yakın ve yalın bir dil kullanmıştır.
Servetifünun yazarları  romanlarında psikolojik tasvir ve tahlillere ağırlık verirken, Millî Edebiyat yazarları psikolojik ögeleri gerektiği kadar kullanmayı tercih etmiştir.
Servetifünun yazarları  hikâye ve romanlarında (edebiyatfatihi.net) Batılı bir aydın olma düşüncesini ortaya koyarken, Millî Edebiyatçılar eserlerinde Kurtuluş Savaşı, yurt gerçekleri ve Anadolu halkının sorunlarına eğilmiştir.


Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!