İçinde Ses Olayları Olan Hikaye Örnekleri
Bu yazımızda Ömer Seyfettin'in bir hikayesindeki ses olaylarını inceledik... İncelediğimiz metni Perili Köşk adlı hikayeden seçtik... edebiyatfatihi.net

PERİLİ KÖŞK

Sermet Bey döndü, arkasındaki bekçiye:
- İşte bir boş köşk daha...
dedi.
Küçük bir çam ormanının önünde beyaz, şık bir bina, mermerdenmiş gibi göz kamaştıracak derecede parlıyordu. Tarhlarını yabanî otlar bürümüş. Bahçesinin demir kapısında büyük bir "Kiralıktır" levhası asılıydı. Bekçi başını salladı:

- Geç efendim, geç!... Orası size gelmez.
- Niçin canım?
- Demin gösterdiğim evi tutunuz. Küçük ama çok uğurludur. Kim oturursa erkek çocuğu dünyaya gelir.
- On iki kişi nasıl sığarız beş odaya! Buraya bakalım, buraya... Tam bize göre...

Bekçi tekrar, katî bir işaretle:

- Burada oturamazsınız efendim...
dedi.

Sermet Bey, gözünü köşkten alamıyordu. Her tarafında geniş balkonları vardı. Temellerinin üzerine yaslanmış sanılacaktı. Kuluçka yatan beyaz bir Nemse tavuğu gibi yayvandı. Yirmi senedir, çoluğa çocuğa kavuşalıdan beri, hep böyle bir yuva tahayyül ederdi. Asabî bir isticâl ile:

- Niçin oturamayız?
diye sordu.

- Efendim, bu köşkte peri vardır.
- Ne perisi?
- Bayağı peri! Gece çıkar. Evdekilere rahat vermez.

Sermet Bey, gözüyle gördüğüne, kulağıyla işittiğine inananlardan değildi. Eliyle sıkı sıkıya tutup hissetmeyince bir şeyin varlığına hükmetmezdi. Gözle kulak onca birer yalan kovuğuydu. Yalanlar hep bize bu dört kapıdan girerdi. Fakat el... Fakat lâmise, hiç dolma yutmazdı. Bütün hurafeler, bâtıl itikatlar dimağımıza hücum için gözle kulağa koşardı. Güldü.

- Perinin bize zararı dokunmaz!
dedi.

Bekçi bir küfür işitmiş gibi Sermet Beyin yüzüne baktı.

- Her giren evvela böyle söyler, ama bir ay oturmaz.
- Senin nene lazım. Haydi burasını gezelim.
- Anahtarı sahibindedir.
- Sahibi kim?
- Sahibi Hacı Niyazi Efendi. İşte şu yandaki köşkte oturan...
- Haydi anahtarı alalım.
- Peki, ama...

Döndüler. Sık ağaçlar arasından yalnız üst katının çatısı görünen kırmızı aşıboyalı bir eski eve doğru yürüyorlardı.

İhtiyar bekçi yolda beyaz köşkün tarihini kısaca anlattı. On senedir buraya girenler bir aydan ziyade oturamamışlardı. Evvela peri görünüyor, sonra büyük büyük taşlar atıyor, nihayet gelip camları kırıyor, içeridekilere geceleri hiç rahat vermiyordu. Kiracılardan ikisinin yüreğine inmiş, üçünün evlatlıkları çarpılmış, birisinin karısı korkudan altı aylık çocuğunu düşürmüştü. Gölgelerinde koyunlar otlayan çiçekli badem ağaçlarının altından geçtiler. Kırmızı köşkün yeşil kapısını çaldılar.
...
Ömer SeyfettinŞimdi metindeki ses olaylarını inceleyelim:
                                            
Metindeki Ses  Olayları
 • bekçi: ünsüz benzeşmesi(sertleşme)
 • parlıyordu: ünlü daralması
 • kiralıktır: ünsüz benzeşmesi(sertleşme)
 • niçin: ünlü aşınması (ne+için)
 •  gösterdiğim: ünsüz yumuşaması
 •  çocuğu: ünsüz yumuşaması
 • nasıl: ünlü aşınması (ne+asıl)
 • köşkten: ünsüz benzeşmesi
 • alamıyordu: ünlü daralması
 • sanılacaktı: ünsüz benzeşmesi
 •  tavuğu: ünsüz yumuşaması
 • çoluğa: ünsüz yumuşaması 
 • çocuğa: ünsüz yumuşaması
 • gördüğüne: ünsüz yumuşaması
 • kulağıyla: ünsüz yumuşaması
 • işittiğine: ünsüz yumuşaması+ünsüz benzeşmesi
 • hissetmeyince: ünsüz türemesi
 • varlığına: ünsüz yumuşaması
 • hükmetmezdi: ünlü düşmesi
 • kovuğuydu:  ünlü düşmesi
 •  kulağa: ünsüz yumuşaması
 • baktı: ünsüz benzeşmesi(sertleşme)
 • yalnız:ünlü düşmesi (yalın+ız)
 • anlattı: ünsüz benzeşmesi
 • vermiyordu: ünlü daralması
 • yüreğine: ünsüz yumuşaması
 • çocuğunu: ünsüz yumuşaması
 • düşürmüştü: ünsüz benzeşmesi(sertleşme)
 • www.edebiyatfatihi.net hazırladı ÖZGÜN VE DOĞRU İÇERİKLER

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar