9.Sınıf MEB Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018,Sayfa 243-245

Sayfa 243


Hazırlık

1. Bazı mektupların sanat ve düşünce içerikli olmasının önemini değerlendiriniz.

Cevap:  Dil ve anlatım yönünden sanatsal değer taşıyan edebî mektuplar, yazıldıkları dönemin sanat ve düşünce hayatına ışık tutar. Bu tür mektuplarda dönemin edebî, sanatsal ve düşünsel tartışmaları yer alır. Bu yönüyle edebî mektuplar yazıldıkları dönem için belge niteliğine de sahiptir.

2. Bir anlatım tekniği olarak mektubun hangi edebî türlerde kullanılabileceğini tartışınız.

Cevap: Mektuplar, roman, hikaye, şiir  gibi edebi türlerde kullanılabilir. Örneğin Reşat Nuri'nin Bir Kadın Düşmanı, Halide Edip'in Handan; Balzac'ın Vadideki Zambak mektup biçiminde yazılan ünlü romanlardır.

✋Soruyla ilgili daha detaylı bilgi  BURADA

Sayfa 245

Metni Anlama ve Çözümleme1. “Bilmem yazdıklarımı izliyor musunuz, izliyorsanız, ulusal bir bileşim için klâsik sanatımızdan, halk sanatımızdan yararlanmamız gerektiği konusunda nasıl direndiğimi elbet görmüşsünüzdür.” cümlesinde altı çizili kelime grubunun anlamını metnin bağlamından hareketle belirleyiniz.

Cevap: Ulusun özelliklerini yansıtan  farklı kaynakları bir araya getirmek

2. Attilâ İlhan’ın mektubunun yazılma amacını belirleyiniz.

Cevap: Attila İlhan'ın başka bir edebiyatçı olan Cevdet Kudret'e  Yelken dergisini yayımlarken yaşadıkları hakkında bilgi vermektedir.

3. Mektubun bölümlerini Attilâ İlhan’ın mektubu üzerinde gösteriniz.

Cevap: Üstadım efendim → hitap bölümü
Mektubun yazılış amacını anlatan ilk paragraf giriş bölümü
Son cümleye kadar olan bölümler gelişme bölümü
İyi dilek ve temennilerin yer aldığı son cümle sonuç bölümüdür.4. Mektuptan, yazarın sanat görüşüyle ilgili çıkarımlarda bulununuz.

Cevap: Ulusal bir bileşim için klâsik sanatımızdan halk sanatımızdan yararlanılması gerektiği görüşündedir.
Genç nesillere klasik edebiyatı tanıtma amacındadır.

5. Mektubun türünü ve bu türün içerik, dil ve anlatım özelliklerini metinden hareketle belirleyiniz.

Cevap: Türü edebi mektuptur. 

6. Attilâ İlhan’ın mektubunda ortaya konulan bilgi, tespit ve yorumları; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendiriniz.

Cevap: Attila İlhan mektubundaki görüşlerini gerekçeleriyle anlatmış, kendi içinde tutarlı yani birbiriyle çelişmeyen, geçerli ve doğru tespit ve yorumlarda bulunmştur.

7. Attilâ İlhan’ın mektup metninden hareketle yazarın edebiyat anlayışı hakkında neler söylenebilir? Değerlendiriniz.

Cevap: Ulusal bileşime ulaşmak için hem halk edebiyatından hem de divan edebiyatından yararlanılması gerektiğini görüşündedir.
Çağdaş şiirde geleneksel unsurların kullanılmasına özen gösterir.
 
www.edebiyatfatihi.net

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar