12.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018

Sayfa 129

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız...

1980 sonrası Türk şiirinin özellikleri nelerdir?

Kapalı bir şiirdir.
İmgelere dayanır.
Gelenekten etkilenmiştir.
İdeolojiden uzak bir şiir anlayışıdır.
Şiirin anlatımı süslü ve sanatlıdır.
Bu dönem şairleri birlikte dergiler çıkarmışlardır.
1980 şairleri için ortak bir anlayıştan çok, grupların ve kişilerin ayrı ayrı şiir anlayışlarından söz edilebilir.
Yazko Edebiyat, Üç Çiçek, Şiiratı ve Sombahar gibi dergiler bu dönemde etkilidir.
İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiirde olduğu gibi ideolojiyi şiirlerinde öncelikli bir öğe olarak görmemişlerdir.
Düz yazıya yaklaşan bir üslupla, anlatmaya imkân veren temaları da şiirlerinde işlemişlerdir.
İmge anlayışlarında uzak çağrışımlara önem vermeleri bakımından İkinci Yeni’yle yakınlıkları vardır.

1980 sonraki Türk şiirinin kendilerinden önceki şiir akımlarından hangi bakımlardan etkilendiğiniz açıklayınız.

1980 sonrası şairleri; şiirde geleneksel birikimin önemini vurgulamışlar ve halk şiiri, divan şiiri, İkinci Yeni şiiri, Saf (Öz) Şiir gibi ayrımlara girmeden en eski örneklerden en yenilerine kadar Türk şiirinin şairlerini dikkatle okumayı savunmuşlardır. II.Yenicilere has uzak çağrışımlara, imgelere, alışılmamış bağdaştırmalara önem verilmiştir.

II.Yeni Sonrası Türk şiiriyle 1980 sonrası Türk şiiri arasında ne gibi benzerlikler vardır?

B. Aşağıdaki cümleleri başına yargılar doğru ise D yanlış ise Y yazınız.

D, D, Y

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyniz...

1.E

2.C

3.D (Sosnzuluk Atı Sedat Umran'ın bir eseridir)

edebiyatfatihi.net

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar