11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, Ekoyay, 2017-2018, Sayfa 141-142,

Sayfa 141

3.Coşku ve Heyecana Bağlı Metinler

HAZIRLIK ÇALIŞMASI


1. Etkinlik:

a) Aşağıda verilen metni okuyunuz.
b) Metinden hareketle Millî Edebiyat Dönemi şiiri hakkında neler söyleyenebilir? Açıklayınız.
Cevap: Milli Edebiyat Dönemi şiirinde  Türkçülük akımı etkili olmuştur. 
Şiirde hece ölçüsü kullanılmıştır.
Kahramanlık, milliyetçilik gibi konularda şiirler yazılmıştır.

1. Sizce şiirin konusu ne olmalıdır?
Cevap: Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir... Sizce neler olabilir?

2. Şairler toplumsal bir sorunu gündeme getirmek için mi yoksa sanat yapmak amacıyla mı şiirlerini yazmalıdır?

Cevap: Yorum sizin


ÇÖZÜMLEME / İNCELEMETURAN ŞİİRİ/Ziya GÖKALP

SAYFA 142

1. Metnin nazım birimini söyleyiniz? Ölçüsünü bulunuz ve uyak şemasını gösteriniz.

Cevap:  Nazım Birimi: Bent ve beyit  

Ölçüsü: Aruz ölçüsü

Uyak Şeması  Dizeler "abacb/dedfe/ghhg/ii" kafiye örgüsüne sahiptir.


2. Metnin dil özelliklerini söyleyiniz.

Cevap: Arapça ve Farsça kelimeler kullanılmasına rağmen dili önceki dönemlere göre sadedir.

3. Metnin temasını söyleyiniz. Bu tema edebiyatımız açısından bir yenilik midir? Niçin?

Teması: Turancılık ülküsüdür. Bu tema edebiyatımız açısında bir yeniliktir. Çünkü bu şiir,  o dönemde ortaya  çıkan Türkçülük fikir akımının etkisiyle yazılmıştır. 


2.METİN BİR GÜNÜN SONUNDA ARZU/AHMET HAŞİM

1. Metnin nazım birimi nedir? Metnin uyaklarını bulunuz ve uyak düzenini gösteriniz.

Cevap:
Metnin nazım birimi bent ve beyittir. 

UYAK VE UYAK DÜZENİ

a---halkalarında
b---nümayan
c---güller
b---nalan
a---arkalarında 

"-larında" redif, "ka" tam uyak
"an" tam uyak

d---kuşlar
e---ilan
f---akşam
d---eyler

"r" yarım uyak
...

2. Metnin temasını söyleyiniz.

Cevap: "Akşam, hüzün, yalnızlık" 

3. Metnin anlamı açık ve anlaşılır mıdır? Niçin?

Cevap: Metnin anlamı açık ve anlaşılır değildir. Şiirin anlamı çağrışıma çok açık sembollerle yüklüdür. 

4. Metnin Edebiyat-ı Cedide şiiriyle benzer olan yönleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Arapça ve Farsça kelimelerin kullanılması
Aruz ölçüsüyle yazılması
Ahenk unsurlarından faydalanılması
Sanatlı, süslü ve imgeli bir dilin kullanılması
Sembolizm akımından etkilenilmesi

www.edebiyatfatihi.net


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar