11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 140
Sayfa 140

ANLAMA VE YORUMLAMA
1. Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.
                              Yazılış Amacı                         Dil ve Anlatım Özellikleri
Dilde Türkçülük       Bilgi vermek                            Sade ve açık bir dil

Haritada Anadolu     Bilgi vermek                             Sade  ve açık bir dil

Mehmed Emin Bey  Eleştirmek, bilgi vermek          Sade ve açık bir dil
www.edebiyatfatihi.net
Sakarya                    Yaşanmış bir olayı anlatmak    Sade  ve açık bir dil

Milliyetçilik           Bilgi vermek                                  Sade ve açık bir dil 

TU-KİİE (Göktürk)  Bilgi vermek                           Sade ve açık bir dil   

2. İncelediğiniz metinlerin ana düşünceleri günümüz öğretici metinlerinde de ele alınmakta mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Milli, milliyetçi ve tarihi  temalar günümüzde de ele alınmaktadır.

3. İncelediğiniz metinlerde halkın yaşama tarzına ve tarihten gelen değerlere önem verilmiş midir? Metinlerden örnekler vererek açıklayınız.

Metinlerde halkın yaşama tarzına ve tarihten gelen değerlere önem verilmiştir. 
Örneğin "Haritada Anadolu" metninde 

"Bu halkın içiyle dışı... Çeşit çeşit iklimlerden gelen tarihlerin çalkantısı onun ruhuna çeliklik, birbirleriyle çarpışan çeşit çeşit iklimler de onun bünyesine peklik verdi. Dayanıklı olan, tabiatla cenkleşendir. Anadolu’ya dünyanın küçütülmüş altıncı bir kıtası denebilir." 

Bu halkı kim gördü de beğenmedi? İşte on dördüncü asır başlarında Anadolu’yu dolaşan ilk şark seyyahı İbn Batuta “halkın çehreleri çok güzel, giyimleri çok temiz, yemekleri çok nefis” diye uzun uzun onu över. Ve işte 1432’de, Müslüman hacısı kıyafetine girerek Toroslar’dan şimale kadar Anadolu’yu gezebilen ilk garp seyyahı Bertrandon, Burgon kralı Filip’in bu asilzade müşaviri, “Türkler itidal sahibi, ciddi ve temiz yüreklidir. Türkçe öğrenilmesi kolay ve çok tatlı bir dil. On frenk bir yerde toplanırsa bin Türkten daha çok gürültü eder.” diye hem Türk’e, hem Türkçeye hayrandır.

4. İncelediğiniz metinlerin yazarlarının tarihe bakışlarını ve halk karşısındaki tutumlarını söyleyiniz.

Cevap: Metinlerde yazarlar tarihe ve halka bir bütün olarak bakmış, maddi ve manevi inanç ve kültür unsurlarıyla birlikte değerlendirmişlerdir. Tarihe ve halka kahramanlık duygularıyla bakmaktadırlar. 

5. İncelediğiniz metinleri yazılış amaçları, ana düşünceleri, dil ve anlatım özellikleri bakımından karşılaştırarak ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Cevap: Metinlerde amaç bilgi vermek olduğu için  için sade, yalın ve açık bir dil kullanılmıştır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Millî Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinde Anadolu işlenmiştir. (D)

• Millî Edebiyat Döneminin yazarları dilde sadeleşmeyi savunmuşlardır. (D)

• Millî Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinde “Osmanlıcılık” fikri de savunulmuştur. (Y)

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• .Milliyetçilik ilkesi millî ekonomiden yanadır.

• .Mehmet Fuat Köprülü  Millî Edebiyat Döneminde Türk tarihinin eski dönemlerine bilimsel bir
yöntemle eğilmiştir.

• Sade Türkçe meselesi bir dava olarak ilk kez Genç Kalemler  dergisinde ele alınmıştır.

3. E) Masal
www.edebiyatfatihi.net

 Etkinlik:

“Saf şiir” hakkında bilgi edininiz (143. sayfadaki 4. soru içindir.).
Özlü bilgiler maddeler halinde...Tıklayın


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar