11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 138

Sayfa 138 

1. Metnin ana düşüncesini belirleyiniz.

Cevap: Metinde Milli Mücadele düşüncesi işlenmiştir.

2. Metinde anlam birliğine sahip birimler ana düşünce etrafında nasıl birleşmiştir?

Cevap: Her birimde ana düşüncenin farklı bir yönü ortaya konmuştur.

3. Metnin ana düşüncesi, o dönemde yazılmış başka hangi türlerde işlenmiştir?

Cevap: Makale, roman, hikaye vb. türlerde işlenmiştir.

4. Dönemin sosyal hayatı ve gerçekliği metne nasıl yansımıştır? Dönemin sosyal hayatı ve gerçekliğiyle metnin ana düşüncesi arasında bir ilişki var mıdır? Niçin?

Cevap: Metinde dönemin savaş yılları anlatılmıştır. Bu bakımdan gerçekliği de bulunmaktadır. Anlatılanlar metnin ana düşüncesiyle paralellik göstermektedir.

5. Metindeki kavram, ifade, söz ve söz grupları yeni olarak nitelendirilebilir mi? Niçin?

Cevap: Metinde Halide Edip Kurtuluş Savaşı yıllarındaki bir hatırası anlatılılıyor. Metindeki kavram, ifade ve söz grupları yeni olarak nitelendirilemez.

www.edebiyatfatihi.net → EMEK HIRSIZLARINA DUYURU: BU VE DİĞER HİÇBİR İÇERİĞİMİZİ BAŞKA SİTELERDE YAYINLAMANIZA İZNİMİZ YOKTUR. 


6. Metinde terim, kavram ve günlük hayatla ilgili kelimelerden yararlanıp yararlanılmadığını belirleyiniz.

Cevap: Metinde "fırka, karargah, miralay vb." terimlerle birlikte günlük hayatla ilgili birçok kelimeden yararlanılmıştır.

7. Metindeki ifadeleri kesinlik ve açıklık bakımından değerlendiriniz.

Cevap: İfadeler açık ve kesindir.

8. Metinden yola çıkarak Halide Edip ADIVAR’ın fikrî ve edebî yönüyle ilgili çıkarımlarda bulununuz. Eserle yazar arasında nasıl bir ilişki olduğunu söyleyiniz.

Cevap: Metin, Milli Mücadele yıllarında aktif görev üstlenen Halide Edip'in  o dönemle ilgili bir hatırasıdır. Halide Edip cephede Mustafa Kemal'in yanında görev almış, Kurtuluş Savaşı sırasında eğitim ve sağlık alanlarında millete faydalı olmak için çalışmıştır.


Halide Edip Adıvar Edebi Kişiliği Maddeler Halinde... Tıkla

Tarihî Metin
TU-KİİE (GÖKTÜRK) İMPARATORLUĞU

1. Metne göre Göktürk Devleti’nin kuruluşu nasıl gerçekleşmiştir?
Göktürk Devleti  MS V. yüzyıldan sonra yavaş yavaş kuvvetlenerek VI. yüzyılda büyük bir önem kazanmış  ve “İlhan” lakabını alan Bumin’in (MS 552) evladından meşhur Mukan Han zananında Kore Körfezi’nden Hazer Denizi’ne kadar Gobi Çölü de dâhil olduğu hâlde, bu Türklerin eline geçmiştir.

2. Metnin ana düşüncesi nedir? Metnin birimleriyle bu ana düşünce arasında nasıl bir ilişki vardır? 
Metnin ana düşüncesi Göktürk İmparatorluğudur.  

3. Metnin ana düşüncesi, döneminin başka hangi türlerinde ele alınmıştır?
Cevap: Metnin ana düşüncesi dönemin diğer tarihi metinlerinde ve  makale gibi türlerde ele alınmıştır.

4. Metnin ana düşüncesi, yazıldığı dönemin sosyal hayatı ve gerçekliğini yansıtmakta mıdır? Niçin?

Cevap: Metin Göktürk Devletinin nasıl kurulduğunu anlatılıyor.

5. Metinde yeni kavram, ifade, söz ve söz gruplarının olup olmadığını belirleyiniz.
Cevap: Metinde yeni kavram, ifade, söz ve söz grupları yoktur.

6. Metinde terim, kavram ve günlük hayatla ilgili kelimelere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

Cevap:
 Terim ve kavramlara yer verilmiştir.

7. Metindeki ifadeler açık ve kesin midir? Belirtiniz.

Cevap:  Öğretici metin olduğu kesin ve açıktır.

Sayfa 139

8. Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.


6.Metin MİLLİYETÇİLİK

Metne göre millî birliğin sağlanmasında milliyetçilik ilkesinin rolü ve önemi nedir?

Cevap Milliyetçilik ilkesi birlik ve beraberliği sağlamada, tolum ve devleti bir bütün haline getirmesi yönüyle çok önemli bir işleve sahiptir.


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar