11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 134-136

Sayfa 134

1. Metnin ana düşüncesini belirleyerek metnin birimlerinin ana düşünce etrafında nasıl birleştiğini söyleyiniz.

Metnin ana düşüncesi "Anadolu, dünyadaki önemli medeniyet merkezlerinden biridir."Metni oluşturan birimler metnin ana düşüncesini farklı yönlerden işleyerek birleştirilmiştir.

2. Metnin ana düşüncesi yazıldığı dönemin diğer türlerinde de işlenmiş midir? Söyleyiniz.

Cevap:
Milli ve milliyetçi temalar dönemin türlerinde de işlenmiştir.

3. Metnin ana düşüncesi, döneminin sosyal hayatı ve gerçekliği hakkında nasıl bir fikir vermektedir?

Cevap: Anadolu coğrafyası ve insanının dönemdeki gerçekliği hakkında bilgi vermektedir.

4. Metinden yeni kavram, ifade, söz ve söz gruplarına örnekler veriniz. Metinde terim, kavram ve gündelik hayatla ilgili kelimelerden yararlanılmış mıdır? Söyleyiniz.

5. Metindeki ifadelerde açıklık ve kesinlik var mıdır? Metinden örnekler vererek açıklayınız.

Cevap: Metindeki ifadelerde öznellik olsa da  açık ve kesindir.

 4. Etkinlik:

Metinden hareketle İsmail Habib Sevük’ün fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda
bulununuz.

Cevap:
Eserlerinde ulusal konuları işlemiştir.
Gözleme dayalı, kıvrak, renkli, söz sanatlarıyla yüklü, süslü, sürükleyici ve kendine özgü bir anlatımı vardır.

Sayfa 136

1. Metnin ana düşüncesini söyleyiniz.


Cevap:  Metnin ana düşüncesi "Mehmet Emin Yurdakul fikirleriyle, milli duyguları yansıttığı şiirleriyle hiçbir zaman unutulmayacak büyük bir Türk şairidir."

2. Metnin ana düşüncesiyle birimleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Metnin oluşturan birimler ana düşünce etrafında  ana düşünceyi değişik yönlerden işleyerek bir araya getirilmiştir. Her birimde iletinin farklı yönleri üzerinde durulmuştur.

3. Metnin ana düşüncesi, yazıldığı dönemin başka hangi türlerinde ele alınmıştır?

Cevap: Makale, fıkra, eleştiri, deneme, hatıra gibi türlerde ele alınmıştır.

4. Metnin ana düşüncesi, dönemin sosyal hayatı ve gerçekliğinin hangi yönüyle ilgilidir?

Cevap: Ana düşünce  Mehmet Emin Yurdakul'un yaşadığı dönemde milletin muhtaç olduğu milli duyguları ifade ettiği şiirleri, Anadolu'yu, Anadolu insanının duygularını, vatanseverliğini, milliyetçiliğini yansıtan gerçekliği işliyor.

5. Metindeki kavram, ifade, söz ve söz gruplarından hangileri yenidir?

Cevap: "Milli ruh, Turan, milli birlik, milli vicdan" gibi ifade ve söz grupları yenidir. 

6. Metinde terim, kavram ve günlük hayatla ilgili kelimelere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

Cevap: "Turan, milli ruh, milli birlik, büyük Türklük" gibi terim, kavramlar yer verilmiştir.


 5. Etkinlik:

Metinden yola çıkarak Mehmet Fuat Köprülü’nün tarih ve millet karşısındaki tavrını
tartışarak belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Cevap:
Mehmet Fuat Köprülü, edebiyat tarihi alanındaki önemli çalışmalarıyla tanınmıştır.  Bilimsel tarihçiliğin ilk örneklerini veren sanatçı, çeşitli uygar­lıkların etkisinde kaldıkları için farklılık gösteren Türk boyları­nın edebiyatlarını bir bütün olarak ele almıştır. Tarih ve millet karşısındaki tavrı milli ve milliyetçi bir duruştur.

→DİĞER SAYFALAR

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar