Sitemize edebiyat öğretmeni Mehmet Akif Gündeş tarafından gönderilen  11.Sınıf Türk Edebiyatı dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarını yayınlıyoruz. Sorular klasik tarzda olup yıllık plana uygun hazırlanmıştır. Sorularla birlikte cevap anahtarı da soruların altında verilmiştir. Dilerseniz yazılı sorularını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak direkt indirebilirsiniz...

KAHRAMANMARAŞ AKDENİZ MESLEKİ VE TENİK ANADOLU LİSESİ  2017 - 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR II. DÖNEM TÜRK EDEBİYATI DERSİ I. YAZILI SINAVI 

Adı Soyadı : ……………………………………     

Sınıf - Numara : ……………………………              Aldığı Puan: ………………….SORULAR

1. Aşağıdaki dörtlükte yer alan Milli Edebiyat Akımının dille ilgili ilkelerini yazınız.

Güzel dil Türkçe bize
Başka dil gece bize
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız.
Milli Edebiyatçılar sanat anlayışlarını “Sanat şahsi ve muhteremdir.” sözüyle ifade etmişlerdir. (…..)
Türk Edebiyatında edebi bildiri yayımlayan ilk topluluk Fecr-i Ati’dir. (…..)
Ahmet Haşim, sembolizm akımının edebiyatımızdaki önde gelen temsilcilerindendir. (…..)
Fecr-i Ati şiirinin başlıca temaları “aşk ve tabiat”tır. (…..)

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Fecr-i Ati Topluluğunun sanat ilkelerine sonuna kadar bağlı kalan sanatçı ………………………………’dir.
Milli Edebiyat Akımı …………….. yılında …………………….’te çıkarılan ………………………… dergisiyle başlamıştır.
Milli Edebiyat Akımı başlamadan önce sade dil ve hece ölçüsüyle Milli Edebiyat anlayışına uygun şiirler yazan ilk şair……………………………………….’dur.

4. Fecr-i Ati Topluluğunun genel özellikleriyle ilgili dört madde yazınız.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Edebiyatımızda nazmı nesre yaklaştırma ve aruzu Türkçeye başarıyla uygulamadaki ustalıklarıyla tanınan sanatçılarımızı yazınız. (İki isim).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Aşağıdaki eserlerin karşılarına hangi sanatçıya ait olduklarını yazınız.
“Kin” şiiri: ………………………………………………………
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar ………………………………………………………………
Piyale: ………………………………………………………………
Sodom ve Gomore: ……………………………………………

7. Osmanlı’nın son döneminde ortaya çıkan fikir akımlarının temsilcilerinden ikisini aşağıya yazınız.
Türkçülük………………………………………………………………………………………………………

Batıcılık…………………………………………………………………………………………………………

İslamcılık………………………………………………………………………………………………………

Osmanlıcılık……………………………………………………………………………………………………

8. Genç Kalemler dergisini çıkaran sanatçıları aşağıya yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

9. Kalan köpekleri rüzgârlar işte donduruyor...
Ve bir saat vuruyor
Yukarıdaki dizelerdeki kafiye ve redifi bularak aşağıya yazınız.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Aşağıdaki şiirlerin hangi edebiyat dönemine ait olduklarını altlarında bulunan boşluklara yazınız.

Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet
Esiri-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

………………………………………………………………………………………………

Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş;
Eşini gaib eyleyen bir kuş
gibi kar
Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar...

……………………………………………………………………………………………

Akşam, yine akşam, yine akşam,
Bir sırma kemerdir suya baksam;
Akşam, yine akşam, yine akşam,
Göllerde bu dem bir kamış olsam
………………………………………………………………………………………………

Vatan ne Türkiye’dir Türklere ne Türkistan
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan.
………………………………………………………………………………………………

              Başarılar dileriz.
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri
Emine Gözüboz      Mehmet Akif Gündeş


CEVAP ANAHTARI

1. Aşağıdaki dörtlükte yer alan Milli Edebiyat Akımının dille ilgili ilkelerini yazınız.

Güzel dil Türkçe bize
Başka dil gece bize
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize

Yazı dilinde İstanbul Türkçesi esas alınmalıdır. 5p
Yabancı dillere ait kuralları kullanılmamalıdır. 5p

2. Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız. 2,5 x 4p

Milli Edebiyatçılar sanat anlayışlarını “Sanat şahsi ve muhteremdir.” sözüyle ifade etmişlerdir. ( Y )

Türk Edebiyatında edebi bildiri yayımlayan ilk topluluk Fecr-i Ati’dir. ( D )

Ahmet Haşim, sembolizm akımının edebiyatımızdaki önde gelen temsilcilerindendir. ( D )

Fecr-i Ati şiirinin başlıca temaları “aşk ve tabiat”tır. ( D )


3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. 2 x 5p
Fecr-i Ati Topluluğunun sanat ilkelerine sonuna kadar bağlı kalan sanatçı Ahmet Haşim’dir.
Milli  Edebiyat Akımı 1911 yılında Selanik’te çıkarılan Genç Kalemler dergisiyle başlamıştır.
Milli Edebiyat Akımı başlamadan önce sade dil ve hece ölçüsüyle Milli Edebiyat anlayışına uygun şiirler yazan ilk şair Mehmet Emin Yurdakul’dur.

4. Fecr-i Ati Topluluğunun genel özellikleriyle ilgili dört madde yazınız. 2,5 x 4p
- Edebiyatımızda ilk edebi bildiriyi (beyannameyi) yayımlayan topluluktur.
- ‘Sanat şahsi ve muhteremdir.’ (Sanat kişisel ve saygıya değerdir) görüşüne bağlıdırlar.
- Servet-i Fünûn’a bir tepki olarak ortaya çıkmasına rağmen, şiir sahasında bu edebiyatın özelliklerini sürdürürler.
- Şiirlerinde işledikleri başlıca temalar tabiat ve aşktır.
5. Edebiyatımızda nazmı nesre yaklaştırma ve aruzu Türkçeye başarıyla uygulamadaki ustalıklarıyla tanınan sanatçılarımızı yazınız. (İki isim). 2 x 5p

Mehmet Akif Ersoy – Tevfik Fikret

6. Aşağıdaki eserlerin karşılarına hangi sanatçıya ait olduklarını yazınız. 2,5 x 4p

“Kin” şiiri: Emin Bülent Serdaroğlu
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar: Mehmet Fuat Köprülü
Piyale: Ahmet Haşim
Sodom ve Gomore: Yakup Kadri Karaosmanoğlu

7. Osmanlı’nın son döneminde ortaya çıkan fikir akımlarının temsilcilerinden ikisini aşağıya yazınız.
Türkçülük: Ziya Gökalp 2p, Yusuf Akçura 1p
Batıcılık: Tevfik Fikret 1p, Abdullah Cevdet 1p
İslamcılık: Mehmet Akif 2p, Sait Halim Paşa 1p
Osmanlıcılık: Namık Kemal 1p, Ali Suavi 1p

8. Genç Kalemler dergisini çıkaran sanatçıları aşağıya yazınız.

Ömer Seyfettin 4p, Ali Canip Yöntem 3p, Ziya Gökalp 3p
           
9.         Kalan köpekleri rüzgârlar işte donduruyor...
            Ve bir saat vuruyor
Yukarıdaki dizelerdeki kafiye ve redifi bularak aşağıya yazınız.

-uyor: redif 5p, -ur: tam kafiye 5p

10. Aşağıdaki şiirlerin hangi edebiyat dönemine ait olduklarını altlarında bulunan boşluklara yazınız.
           
Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet
Esiri-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

Tanzimat Dönemi 2,5p

Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş;
Eşini gaib eyleyen bir kuş
gibi kar
Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar...
           
Servet-i Fünun Dönemi 2,5p

Akşam, yine akşam, yine akşam,
Bir sırma kemerdir suya baksam;
Akşam, yine akşam, yine akşam,
Göllerde bu dem bir kamış olsam!

Fecr-i Ati Dönemi 2,5p

Vatan ne Türkiye’dir Türklere ne Türkistan
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan.

Milli Edebiyat Dönemi 2,5p


Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar