11.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 2017-2108, Sayfa 163

Sayfa 163

ANLAMA VE YORUMLAMA

1. Metinden hareketle metnin oluşumunu sağlayan zihniyetin belirgin özelliklerini söyleyiniz.


2. Metnin olay örgüsü Anadolu gerçekliğine uygun mudur? Metinden örnekler vererek açıklayınız.

Uygundur, anlatılanlar metnin yazıldığı dönemdeki Anadolu'nun ve insanının özelliklerini yansıtmaktadır. 

3. Metnin kahramanları niçin İstanbul dışında yaşayan insanlardan hareketle oluşturulmuştur?

Bu durum Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarının hikayelerde mekan olarak Anadolu'yu seçip özellikle taşrada yaşayan insanları anlatma amacında olmalarından ve halka doğru ilkesini benimsemelerinden  kaynaklanmaktadır.


4. İncelediğiniz metinde Anadolu nasıl tasvir edilmiştir? Bu tasvirleri başarılı buluyor musunuz? Niçin?

Yol olmamasından dolayı Anadolu'da ulaşım güçlükle sağlanabilmektedir. Tasvirler başarılıdır. 

5. Yakup kadri Karaosmanoğlu’nun Anadolu’yu özellikle tasvir etmesinin nedenlerini söyleyiniz.

6. Metnin bağlı olduğu hikâye tarzını söyleyiniz.

Maupassant tarzı hikaye

7. Maupassant tarzı hikâyeciliğin hangi özellikleri metinde vardır? Açıklayınız.

Bu tür öykülerde olaylar zinciri, kişi, zaman, yer öğesine bağlıdır.
Olaylar serim, düğüm, çözüm sırasına uygun olarak anlatılır.

 4. Etkinlik:

Metnin kahramanları, zamanı ve mekânı hakkındaki düşüncelerinizi ifade eden bir yazı
yazınız. Yazınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Guy de Maupassant tarzı hikâye geleneğinde olay ön plandadır. (D)
• Maupassant tarzı hikâyeciliğin edebiyatımızdaki ilk temsilcisi Ömer Seyfettin’dir. (D)
• Millî Edebiyat Dönemi hikâyecileri konuşma dilini ihmal etmişlerdir. ( Y)

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

•  Refik Halit Karay  “Memleket Hikâyeleri” adlı eserinde Anadolu’yu gerçekçi bir tutumla
anlatmıştır.
• Olaya bağlı hikâye tarzı .serim., düğüm, ve çözüm  planına uygun olarak düzenlenir.

• Ömer Seyfettin, birçok hikâyesinde Türk tarihinin erdem ve kahramanlıklarını konu
alır.

3. C

 Etkinlik:

1911-1923 yılları arasında toplumumuzun içinde bulunduğu siyasi, sosyal ve ekonomik
koşullar hakkında bilgi edininiz (164. sayfadaki 1. Etkinlik içindir.).


 Etkinlik:

Millî Edebiyat Dönemi romanında işlenen temalar ve Millî Edebiyat romancılarının etkilendikleri edebî akımlarla ilgili araştırma yapınız (164. sayfadaki 2 ve 3. Etkinlik içindir.).


 Etkinlik:

Sınıfınızda düzenleyeceğiniz “Millî Edebiyat Dönemi Türk Romancılığı” konulu bir panel
için hazırlık yapınız (168. sayfadaki 5. Etkinlik içindir.).


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar