11.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 160

Sayfa 160 

Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
4.1.a. Hikâye
HAZIRLIK ÇALIŞMASI

 1. Etkinlik:

“Maupassant Tarzı Hikâye” hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 2. Etkinlik:

Millî Edebiyat Döneminde “Maupassant Tarzı” hikâyeler yazılmasının sebepleri sizce
nelerdir?

Toplum için sanat anlayışının benimsenmesinden dolayı maupassant tarzı hikayeyle halka mesaj verme amacı taşıdıkları için...
Maupassant tarzı hikayeler tahlil ağırlıklıdır ve bu hikayelerde mesaj verilir. Örneğin Milli Edebiyat Dönemi'nin güçlü hikayecisi  Ömer Seyfettin yazdığı  maupassant tarzı tarihi hikâyelerinde millet olma bilincini aşılamaya çalışır. 


Sayfa 162

1. Metin hangi temel çatışma üzerine kurulmuştur? Metnin kişileri kimlerdir? Bu kişilerle metnin temel çatışması arasında nasıl bir ilişki vardır?


Metin birey-hayat temel çatışması üzerine kurulmuştur. Metnin kişileri yazar anlatıcı, on dört yaşındaki çocuk ve arabacıdır. 

2. Metnin olay örgüsünü belirleyerek şemalaştırınız.

3. Metindeki kahramanların olay örgüsü içindeki işlevlerini belirleyiniz. Bu kişilerin öne çıkan özelliklerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini açıklayınız.
Metindeki olay örgüsü metnin  kişileri arasında meydana eden ilişkiler ya da kahramanın iç çatışmaları sonucu ortaya çıkar.

Yazar Anlatıcı: Olayları aktaran biridir. Otuz dört yaşındadır. On dört yaşında bir Anadolu çocuğunun hayat hikayesi onu derinden etkiler.

Çocuk: On dört yaşındadır. Babasını savaşta kaybetmiştir, ailesine bakmaktadır. Trajik bir hayat hikayesi vardır. Çocuk yaşta olgun bir karakteri vardır. Hayat hikayesi yazarı etkiler.

Arabacı: Yazar anlatıcıyı kasabaya götürmeye çalışaktadır. Bölge halkındandır.

4. Metindeki kahramanlarla metnin yazıldığı dönemde karşılaşılması mümkün müdür? Metinde anlatılan olay ve tanıtılan kahramanların benzerlerine çevrenizden örnekler veriniz.

Mümkündür,  her dönemde geçim derdi çeken  birçok insan vardır.

5. Metinde anlatılan olaylar hangi mekânlarda geçmektedir? Bu mekânların metnin kurgusu içinde nasıl bir işlevi vardır?

Metindeki olay Anadolu'da bir kasaba yolunda geçmektedir. Mekan, anlatı kişilerinin kimliklerinin, kültürel ve ekonomik durumlarının ortaya konulmasında hem de eylemlerin somutlaştırılması işlevini görür.

 3. Etkinlik:

Metindeki mekânların resmini çiziniz. Çizdiğiniz resimde nasıl bir Anadolu gerçekliğinin
ortaya çıktığını söyleyiniz.

6. Metindeki olaylar hangi zamanda geçmektedir? Olayların geçtiği zamanın metindeki işlevi nedir?

Hikayedeki olayın çocuğun söylediği "Babam, seferberlikte askere gitti. Geçen sene künyesi geldi" ifadelerinden Milli Mücadele döneminde geçtiği söylenebilir.

7. Metnin birimlerini bir araya getiren yapı unsurları nasıl birleşmiştir? Açıklayınız.

Metnin yapı unsurları (olay örgüsü, kişiler, yer ve zaman) birbiriyle uyumlu olacak şekilde kurgulanmış, bunlar metnin iletisini vermek ve somutlaştırmayı sağlamak için bir araya getirilmiştir.


8. Metnin temasını belirleyiniz.

Metnin teması Anadolu gerçekliğidir.

9. Metnin anlatıcısı dile yeni değerler yüklemiş midir? Metinden örnekler vererek açıklayınız.
Metnin anlatıcısı yan ve mecaz anlamlarla dile yeni değerler yüklemiştir. Örneğin "Hayretten tıkanıyordum, künyesi geldi, dokundular" vb.

10. Metnin anlatıcısının anlatmada, tasvir ve tahlildeki tutumu ile dile yüklediği yeni değerleri tartışarak belirleyiniz.

Metindeki mekan ve kişi tasvirleri gerçekçidir. Anlatıcı yan ve mecaz anlamlar ve yerel söyleyişlerle anlatımı canlı tutmuştur.

11. Metinde anlatılan olayların günümüzde yaşanması mümkün müdür? Açıklayınız.

Benzeri mümkün olabilir.

12. Metinden hareketle Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar