Bu yazımızda  11.Sınıf Türk Edebiyatı dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarını bulabilirsiniz. Sorular klasik tarzda olup yıllık plana uygun hazırlanmıştır. Sorularla birlikte cevap anahtarı da soruların altında verilmiştir. Dilerseniz yazılı sorularını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak direkt indirebilirsiniz...

2017-2018, 11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı,Klasik (Yepyeni)EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI
2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

Adı:                                                   Soyadı:                                                   Sınıfı:                    No:
                                                                                                                                                                    

1) Aşağıdaki tabloda yer alan metinlerin hangisinin şiir hangisinin mensur şiir olduğunu belirtip, bu iki türün farklarından üç tanesini  yazınız. (4+2+2+2)

Yıllar yârlardan, yârlar yıllardan vefasız. Kara baht bir kasırga gibi. Bu ne baş döndürücü iş? Geceler günleri, günler geceleri kovalıyor; cefalar cefaları kolluyor. Saçlarımızda aklar akları, alnımızda çizgiler çizgileri doğuruyor.
                                                Yakup Kadri
Karlar
Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar.
Ey uçarken düşüp ölen kelebek
Bir beyaz rîşe-i cenâh-ı melek
Gibi kar
Seni solgun hadîkalarda arar;
                            Cenap Şehabettin

Türü :  Mensur Şiir                                                        Türü: Şiir

FARKLARI

Şiir dizeler ile yazılır, mensur şiir ise cümleler ile ifade edilir.
Şiirde ölçü, kafiye, redif gibi sınırlayıcı ögeler kullanılırken bunlar mensur şiirde kullanılmaz.
Mensur şiirde ölçü, kafiye,redif gibi sınırlayıcı ögeler olmadığından mensur şiirde sanatçı duygularını şiire göre daha kolay ve rahat ifade edebilir

2. Tevfik Fikret ile Cenap Şehabettin’in ortak yönlerinden beş tanesini yazınız. (10 Puan)

Aynı edebi toplulukta yer almıştır.
Eserlerinde ağır bir dil kullanmışlardır.
Serbest müstezat mazım biçimini kullanmaları.
Batı’ya aşırı bağlı olmaları
Parnasizmden etkilenmeleri

3. Tanzimat ve Servetifünun romanlarını aşağıdaki ölçütlere göre karşılaştırınız. (20 Puan)

ÖLÇÜTLER

TANZİMAT EDEBİYATI

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI
TEMA


Tanzimat Dönemi'nde yanlış Batılılaşma, cariyelik, toplumsal aksaklıklar, aşk, tarihi konular işlenir.

Servetifünun romanında aşk, hayal-hakikat çatışması karamsarlık, yalnızlık gibi bireysel temalar işlenmiştir.

DİL VE ANLATIM

Olay anlatımlarında yalın, betimlemelerde süslü bir üslup vardır. Yazar eser kişiliğini gizlemez. 

Servetifünun  romanında ise ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır. Yazar, olayın kesmez, kişiliğini gizler. 

EDEBİ AKIMLAR


Daha çok romantizm


Realizm ve natüralizmROMAN TEKNİĞİ

Kusurlu , olayın akışı kesilerek bilgi verilmiştir.

Tanzimat dönemine göre teknik anlamda sağlam ve başarılı örnekler verilmiştir.


MEKAN

Genellikle İstanbul (Çamlıca)

İstanbul(özellikle Beyoğlu, Tepebaşı)


4. Fecriati topluluğun amaçlarını beş maddeyle aşağıya yazınız. (10 puan)

Batıdaki benzerleri gibi dil, edebiyat ve sanatın gelişmesine, ilerlemesine hizmet etmek,
Edebiyata hevesli ve yetenekli gençleri bir araya getirmek,
Batının değerli ve önemli eserlerini tercüme ederek Türkçeye kazandırmak,
Açık fikir münakaşaları ile kamuoyunu aydınlatmak,
Edebiyat ve fikir konuları ile ilgili konferanslar düzenlemek,
Fecr-i Âti Kütüphanesi adı altında bir yayın serisi oluşturmak,5. Fecriati topluluğunun kısa sürede dağılmasının en önemli sebeplerini beş maddeyle aşağıya yazınız. (10 puan)

Sanat anlayışlarının tam tersini savunan “Genç Kalemler” dergisinin ortaya çıkışı ve Millî Edebiyat Cereyanının başlaması.
“Sanat şahsi ve muhteremdir.” İlkesi nedeniyle birlik oluşmaması.
Balkan Savaşı’nın patlak vermesi.
Köklü yenilikler getirememeleri.
Sanatçılar arasında baş gösteren tartışmalar ve uyumsuzluk.

6.) Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (2+2+2+2+2=10p)

Ø  Servetifünun topluluğunun öncülük eden Tanzimat II.dönem sanatçısı …R.MAHMUT EKREM….’dir.
Ø  Servet-i Fünun Dönemi edebiyatı, adını ……SERVETİFÜNUN DERGİSİNDEN ….. almıştır.
Ø  Fecr-i Âti Edebiyatı, slogan olarak “SANAT ŞAHSİ VE MUHTEREMDİR” sözünü benimsedi.
Ø  Fecr-i  Âti Edebiyatı’nın isim babası FAİK ALİ'dir.
Ø  Serveti Fünun döneminde en az …TİYATRO… türünde eser verilmiştir. 

7.) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargı doğru ise (D), yanlış ise (Y)  yazınız.  (10p)
v  Cenap Şahabettin’in özdeyişleri Tiryaki Sözleri adlı kitabında toplanmıştır. (D)
v  Servetifünuncular göz için kafiye anlayışını benimsemiştir. (Y)
v  Şiir Cenap Şahabettin için kelimelerle yapılmış bir resimdir.(D    )
v  Cenap Şahabettin bir şiiri dışında hepsini aruzla yazmıştır.( Y   )
v  Servetifünun edebiyatının en önemli eleştirmeni Halit Ziya Uşaklıgil’dir. (Y)
v  Sone ilk defa Cenap Şahabettin tarafından kullanılmıştır.( Y   )
v  Tevfik Fikret mısra bütünlüğünü kırarak serbest müstezatı geliştirmiştir.(D   )
v  Hüseyin Rahmi, realist-natüralist bir yazardır. (D)
8.) Aşağıda verilen eserlerin türünü ve ait oldukları sanatçıları tablodaki boşluklara yazınız. (4+4+4+4+4=20p)

ESER
ESERİN TÜRÜ
ESERİN YAZARI
Şermin
Şiir
Tevfik Fikret
Tamat
Şiir
Cenap Şehabettin
Kırık Hayatlar
Roman
Halit Ziya Uşaklıgil
Kavgalarım
Eleştiri-Makale
Hüseyin Cahit Yalçın
Şık
Roman
Hüseyin Rahmi Gürpınar

Süre: 40 dakikadır. Puan değerleri soruların yanında verilmiştir Başarılar :)

İNDİR-11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı,Klasik (Yepyeni)


Yazıya Tepkini Göster!

3 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

  1. Fecriati edebiyatının isim babası Faik Ali değil miydi?

    YanıtlayınSil
    Yanıtlar
    1. Uyarınız için teşekkürler, haklısınız. Gözümüzden kaçmış:p Düzelttik, özür diler, uyarınız için tekrar teşekkür ederiz... (y)

      Sil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar