11.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 152

10. Türkçenin zaman içinde olgunlaştırdığı söz öbeklerinden metinde nasıl yararlanıldığını örneklerle açıklayınız.


Yahya Kemal, sade Türkçes ile eski şiir geleneğinde kullanılan tamlamaların etkisiyle zaman içinde olgunlaşmış bu söz öbeklerinden  yararlanmıştır. Aşağıdaki söz öbekkeri örnek gösterilebilir:  

erganun ahengi
kuytu manastırda dualar gibi gamlı
mes’ûdum işitmek hevesiyle
uzun bir gecenin bestesi

11. Metinde ritim nasıl sağlanmıştır? Metnin ritmi Yahya Kemal Beyatlı’nın şiir anlayışı hakkında size nasıl bir fikir vermektedir?

Kar Musikileri şiirinde ritim, ölçü, kafiye ve redifle sağlanmıştır. Ayrıca şiirde dizelerdeki ses akışı, seçilen kelimeler şiirde ritmi sağlayan unsurlardır. Şair şiirde müzikaliteye önem veren bir şairdir.

12. Metinde ahenk hangi unsurlarla sağlanmıştır?
Aruz ölçüsü, kafiye, redif ve her türlü ses benzerliğiyle sağlanmştır.

13. Metinden hareketle Yahya Kemal Beyatlı’nın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz.


ANLAMAVE YORUMLAMA

1. Metnin oluşmasına imkân veren zihniyetin özelliklerini belirleyiniz.
Şiir Milli Edebiyat Dönemi'nde yazılmasına rağmen eski şiirin izlerini taşır. Aruz ölçüsüyle yazılmıştır. "Sanat sanat içindir" anlayışıyla yazılması, duygu ve hayale önem verilmesi, ahengin önemi gibi unsurlar diğer zihniyet unsurlarıdır.

2. Metinde gerçekliğe nasıl yaklaşılmıştır? Gerçekliğin yansıtılmasında sezdirmeden yararlanılmış mıdır? Niçin?

3. Şair gerçekliği nasıl yorumlamıştır?

Gerçeklik karın yağışıdır. Karın yağışından hareketle gurbette olmanın hüznünü, özlemi yansıtmıştır.

4. Metnin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri söyleyiniz.
Kar Musikileri şiirinde özlem duygusunu derin ve ahenkli bir şekilde sanatlı bir ifadeyle dile getirmiştir.

5. Metnin taşıdığı özellikler hangi edebî gelenekle ilişkilidir?
Şiir SAF(ÖZ)ŞİİR GELENEĞİNE UYGUN YAZILMIŞTIR. Biçim olarak Divan şiiri geleneğine yakındır.  edebiyatfatihi.net


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Şiirimizde “saf şiir” arayışları Cenap Şehabettin ve Ahmet Hâşim’le başlamıştır. (D)

• Yahya Kemal Beyatlı, Millî Edebiyat Döneminde “saf şiir” anlayışıyla şiir yazmıştır. (D)

• “Saf şiir” anlayışıyla şiir yazan şairlerimiz ulusal konulara ağırlık vermiştir. (Y)

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Ahmet Hâşim..sembolizm.. akımının anlayışına uygun olarak yazdığı şiirlerinde hayale

ve müziğe büyük önem vermiştir.

• ...Yahya Kemal Beyatlı ... aruz ölçüsünü yaşayan Türkçeye başarıyla uygulamıştır.

• Yahya Kemal Beyatlı..Ok.... şiiri dışındaki tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.

3. Aşağıdakilerden hangisi “saf (öz) şiir”in özelliklerinden biri değildir?

Cevap: E

 Etkinlik:

Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı ve sanatı hakkında bilgi edininiz (153. sayfadaki 1. Etkinlik içindir.).
En özlü bilgiler ŞURADAYazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar