11.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 151
Sayfa 151

3.b. Saf (Öz) Şiir

HAZIRLIK ÇALIŞMASI
 1. Etkinlik:

“Saf (öz) şiir” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Saf arınmış, arıtılmış demektir. Saf şiir ise baştan sonra her şeyiyle gerçek şiir demektir.

2. Etkinlik:
“Saf (öz) şiir”in Millî edebiyat şiiriyle benzeşen ve ayrılan yönlerini söyleyiniz.


1. Metnin birimlerini belirleyiniz.

Şiirin birimi beyittir.

2. Metnin birimleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Şiirde anlam bakımından beyitler arasında bağlantı vardır. Beyitler birbirinin devamı özelliği gösteriyor.

3. Metnin birimleri arasında anlam bütünlüğü var mıdır yoksa her birim kendi içinde bir anlam bütünlüğüne mi sahiptir?

Şiirde anlam bakımından beyitler arasında bağlantı vardır. Beyitler birbirinin devamı özelliği gösteriyor.

4. Metindeki mekân, sanat eseri ve kişilerin özelliklerini söyleyiniz.

Yer Varşova, gece vakti, kar yağıyor, uzaktan bir org sesi duyuluyor. Şair, İstanbul’u hatırlıyor. Org sesinin yabancılığına karşı iç dünyasında Tanburi Cemil Bey’in besteleri duyuluyor. Şair, bize uzak kültürün yaşandığı bu yabancı diyarda İstanbul'a özlem içinde...

5. Metinde ses ve anlam bütünleşmesi sağlanabilmiş midir? Açıklayınız.

Sağlanabilmiştir. Yahya Kemal şiirde ritme önem vermiş, söyleyiş ile anlamın bütünlüğünü sağlamayı amaçlamıştır. Müzikalite de şiirde ödün vermediği unsurlardır. Bu şiirde karın yağışından hareketle özlem duygusunu ahenkli bir şekilde ifade etmiştir.


6. Metnin temasını bulunuz.

Şiirin teması, “maziye özlem”dir.

7. Metindeki söz sanatlarını bulunuz ve bunların metindeki işlevini söyleyiniz.
Söz Sanatları

Nasıl Yapıldığı
Teşbih

Karın sesi besteye benzetilmiş, kar sesleri dualara benzetilmiş.
Tenasüp

Karanlık, uyku, gece
Telmih

Tanburi Cemil Bey  www.edebiyatfatihi.net

Bu söz sanatları şiir dilinin sağlanmasında anlatımın daha yoğun, etkili ve imgeli olmasını sağlamaktadır

8. Metinde hangi imgeler kullanılmıştır ve bu imgeler hangi duyularla ilgilidir?

bin yıldan uzun bir gecenin bestesi, 
erganun ahengi
kuytu manastırda dualar gibi gamlı
gönlüm dolu İstanbul'un en özlü sesiyle
edebiyatfatihi.net
9. Metnin dil özelliklerini belirleyiniz. Metinde kullanılan dilin oluşmasına imkân veren zihniyetin belirgin özelliklerini söyleyiniz.

Yahya Kemal’in duygularını dile getirmek için özenle seçtiği kelimelerden yararlanamıştır. Şiirde sade bir dil kullanılmış, ancak sanatsal bir söyleyiş ve yoğun bir anlatım vardır. edebiyatfatihi.net Şair, özenle seçtiği sözcüklerle anlam derinliği sağlamış. Şiirde, kelimelerin müzikalitesi (sesi) ön plandadır.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar