11.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 150

Sayfa 150 

8. Metnin ses, söyleyiş ve imge özelliklerini belirleyiniz.
Cevap: Metinde halk şiirine özgü sade bir dil ve hece ölçüsüyle  modern şiire özgü söyleyiş ve imgeler  bir arada kullanılmıştır.

9. Metinde ahenk hangi ögelerle ve nasıl sağlanmıştır?
Cevap: Tüm ahenk unsurları BURADA

10. Metinde dile getirilenler hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.
Cevap: Milletin ve devletin var olma mücadelesi verdiği bir dönemde şair gerçek şairin nasıl olması gerektiğini gür bir üslupla  haykırmıştır.

11. Mehmet Emin Yurdakul’un hayatı ve sanat anlayışı hakkında edindiğiniz bilgilerle okuduğunuz metin arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Şiir Mehmet Emin Yurdakul'un milliyetçi, toplum sorunlarına eğilen sanat anlayışını yansıtmaktadır.

ANLAMA VE YORUMLAMA
1. Metnin oluşmasını sağlayan zihniyetin belirgin özelliklerini söyleyiniz.

Cevap: Mehmet Emin Yurdakul savaşların olduğu, milletin acılar, zorluklar çektiği dönemde bireyci sanat anlayışı ile aşk ve tabiat temalarını işleyen Fecr-i Aticilere şiddetle karşı çıkmış, milletin sıkıntılarını gür sesiyle haykırıp dile getirmiştir. Çünkü dönem itibariyle devlet ve millet var olma mücadelesi vermektedir. Millî Edebiyat döneminde yazılan eserlerde milliyetçilik önemli temalardan biridir. Sanatçılar topluma, toplumun sorunlarına eğilmişlerdir.

2. Metin hangi edebiyat geleneğinin özelliklerini yansıtmaktadır? Metinden örnekler vererek açıklayınız.


 Cevap: Halk şiiri geleneğinin özelliklerini yansıtmaktadır. Sade dil ve hece ölçüsü buna örnek gösterilebilir.

3. Okuduğunuz metni daha önce okuduğunuz Edebiyat-ı Cedide Dönemine ait “Elhân-ı Şita” adlı metinle karşılaştırarak ulaştığınız sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Elhan-ı Şita şiiri bireysel bir temayı bu şiir toplumsal bir temayı işlemektedir.
Elhan-ı Şita şiirinde ağır ve süslü bir dil, bu şiirde sade bir kullanılmıştır.
Elhan-ı Şita aruz ölçüsüyle bu şiir hece ölçüsüyle yazılmştır. 

edebiyatfatihi.net 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına“D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Millî Edebiyatçılar şiirde hece veznini kullanmışlardır. (D)

• Millî Edebiyatçıların temel ilkelerinden biri de şiir dilinde sadeliktir. (D)

• Millî Edebiyat Dönemi şiirinde evrensel temalar ağırlıktadır. (Y)

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Millî Edebiyatçı şairler .halk . şiirine özgü söyleyişle .modern şiire özgü söyleyişten birlikte yararlanmışlardır.

• Şiirlerini hece ölçüsüyle yazan ilk Millî Edebiyat anlayışına sahip şair Mehmet Emin Yurdakul'dur

3. D şıkkı


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar