11.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 149

3.a. Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

 1. Etkinlik:

Mehmet Emin Yurdakul’un hayatı ve sanat anlayışı hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Milli edebiyat akımı ve Türkçülüğün önde gelen temsilcileri arasında yer aldı.
 “Türk Şairi”, “Milli Şair” ünvanı ile tanınır..
 Tanzimat Döneminde ortaya çıkan “halk için halk diliyle yazma” anlayışını Servet-i Fünûn Döneminde yeniden canlandıran sanatçı Mehmet Emin Yurdakul’dur.
 Şiirlerinde Türk milletinin yüceliğini haykırır.
 1897’de Türk-Yunan Savaşı sırasında “Cenge Giderken” adlı şiiri yazmıştır. Bu şiiri yazmıştır. Bu şiirin ilk dizesi olan “Ben bir Türküm; dinim, cinsim uludur.” sözüyle edebiyatımızda yeni bir çığır açmıştır.
Şiirlerinde kahramanlık ve milli bilinci öne çıkararak savaşa giden halkı cesaretlendirmiştir.
 Konuşma diliyle ve hece ölçüsüyle şiirler yazmak gerektiği üzerinde durmuştur.
 Türkçe şiirler adlı kitabıyla edebiyat çevrelerinde sesini duyurmuştur. Onun bu eseri ile Türkçülük edebiyat alanına girmiştir.
 Sade dil ve hece ölçüsü ile şiirler yazan ilk şairdir.
 Milli duyguları ve sosyal konuları işlemiştir.
 Dil ve şekil özellikleri bakımından halk şiirinden etkilenmiştir.

 2. Etkinlik: Mehmet Emin Yurdakul’un şiirleri, döneminde niçin büyük bir yankı uyandırmıştır?
Cevap: Şiirlerinde kahramanlık ve milli bilinci öne çıkararak savaşa giden halkı cesaretlendirdiği için...

 3. Etkinlik:
 Şiirde sade dil niçin önemlidir?

Cevap: Sade dil şiirin açık ve anlaşılır olmasını sağladığı için önemlidir.


 4. Etkinlik: Siz olsaydınız hece ölçüsünü şiirlerinizde kullanır mıydınız? Niçin?

Yorum sizin...

Çözümleme-İnceleme


BIRAK BENİ HAYKIRAYIM

1. Metnin nazım birimi nedir? Metnin ses ve anlam kaynaşmasından oluşmuş birimleri diğer birimlerle hangi bakımlardan ilişkilidir?

Cevap:  Nazım birimi benttir. Şiir üçer dizelik dört bentten oluşmuştur. Aynı tema etrafında birleşmesiyle yönüyle ilişkilidir.


2. Metnin birimleri hangi tema etrafında bir araya gelmiştir?

Cevap: "Şairin kimliği" teması etrafında...

3. Metnin teması şiir geleneğimiz içinde bir yenilik ifade etmekte midir? Niçin?

Cevap: Bu tema daha önceki dönemlerde sanatsal anlamda şairin kimliği teması olarak işlenmiştir.

4. Metnin teması evrensel bir niteliğe sahip midir? Niçin?

Cevap: Şiirin evrensel olması onun yaratıcısı olan şairin de evrensel olması anlamını taşıdığı için tema her çağda ve ülkede gerçerli olabilecek yani evrensel bir temadır.

5. Metnin temasıyla yazıldığı dönemin sosyal ve siyasi gerçekliği arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Şairin okuyucu karşısındaki tavrı toplumsal sorumluluk duygusu bakımından dönemin siyasi ve sosyal şartlarıyla ilişkilidir.

6. Metinden halk şiirine ve modern şiire özgü söyleyişlere örnekler veriniz.

Cevap:  Sade dil ve hece ölçüsü halk şiirine özgüdür. Şiirde kullanılan  “Esir yaratmayan bir Tanrı”, “Zaman ona kan damlayan dişlerini gösterir.” imgeleri modern şiire özgü söyleyişlerdir.

7. Metinde söz sanatlarına yer verilmiş midir? Hangi imgeler kullanılmıştır?

Cevap: Verilmiştir. Örneğin: “Zaman ona kan damlayan dişlerini gösterir.” ifadesinde ise zaman ve kan damlayan dişler arasında benzetme sanatı vardır.
Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet,
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. dizelerinde teşbih(benzetme) sanatı var.
Ayrıca şiirde “mazlumların intikamı “volkan” “ alev”, “ bora”, “köpük” ,”öksüz çocuk” imgeleri kullanılmıştır. edebiyatfatihi.net

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar