Bu yazımızda Türkçülük düşüncesinin önemli temsilcisi Ziya Gökalp'in fikir hayatında önemli bir dönüm noktası ve sanat hayatının ikinci aşamasının başlangıcı olan Turan şirinin konusu, teması, nazım birimi, ölçü, kafiye ve redif, kafiye düzeni bakımlarından inceledik... edebiyatfatihi.net

TURAN

Nabızlarımda vuran duygular ki tarihin
Birer derin sesidir, ben sahifelerde değil
Güzide, şanlı, necip ırkımın uzak ve yakın
Bütün zaferlerini kalbimin tanininde
Nabızlarımda okur, anlar, eylerim tebcil.


Sahifelerde değil, çünkü Atilla, Cengiz
Zaferle ırkımın tetviç eden bu nasiyeler,
O tozlu çerçevelerde, o iftira amiz
Muhit içinde görünmekte kirli, şermende;
Fakat şerefle numayan Sezar ve İskender!


Nabızlarımda evet, çünkü ilm için müphem
Kalan Oğuz Han'ı kalbim tanır tamamiyle
Damarlarımda yaşar şan-ü ihtişamiyle
Oğuz Han, işte budur gönlümü eden mülhem:

Vatan ne Türkiyedir Türklere, ne Türkistan
Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan

Ziya Gökalp
Turan şiirinin incelemesi

ŞİİR İNCELEMESİ www.edebiyatfatihi.net

Nazım Birimi: Bent ve beyit  

Ölçüsü: Aruz ölçüsü

Teması: Turancılık ülküsü

Kafiye ve Redifleri:

--tarihin
-- değil
--yakın
 --tanininde
--tebcil.

"n" yarım kafiye, "il" tam kafiye

-- Cengiz
--nasiyeler,
-- amiz
--şermende;
-- İskender

"iz" tam kafiye, "er" tam kafiye

--müphem
--tamamiyle
--ihtişamiyle
-- mülhem:

"hem" zengin kafiye, "iyle" redif; "am" tam kafiye

--Türkistan
--Turan 

"an" tam kafiye

Kafiye düzeni:  Dizeler "abacb/dedfe/ghhg/ii" kafiye örgüsüne sahiptir.

Şiir Hakkında:

"Turancılık ülküsü" temasını işlediği Turan şiiri Ziya Gökalp'in fikir hayatında önemli bir dönüm noktası ve sanat hayatının ikinci aşamasının başlangıcıdır. 


ZİYA GÖKALP KİMDİR? EDEBİ KİŞİLİĞİ

Diyarbakır'da doğdu, İstanbul'da ya­şamını yitirdi. Asıl ismi Mehmet Ziya’ dır.
Ziya Gökalp, sanatı, düşüncelerini yaymak için araç olarak kullanan şairlerdendir.
Şiirleri de düz yazıları da fikir ağırlıklıdır. O, bunlarda sanatsal bir ağırlığa yönelmediği gibi dilsel bir yetkinliğe ulaşamamıştır.
Onun en büyük özelliği Türkçülük sisteminin bir düzene bağlamasıdır.
Ziya Gökalp'ın sanatının en önemli özelliklerinden biri de Türk şiirine o zamana kadar ihmal edilen Türk mi­tolojisini sokmasıdır. Şair, destan yönünden çok zen­gin olan Türk mitolojisini şiirlerinde yansıtmıştır.
Milli Edebiyat Akımı'na düşünsel yönden büyük katkılar sunmuştur.
Edebiyatımızın gelişmesi için halka, ulusal kaynaklara gidilmesi, yalın bir dil kullanılması, aruz yerine hece ölçüsünün tercih edilmesi konuşma dili ile yazı dilinin birleştirilmesi, Halk edebiyat ile Batı edebiyatının örnek alınması gerektiğini savunur.
Şiirlerinde çoğunlukla ikili (mesnevi), koşma, sone vb. nazım şekillerini kullanan Gökalp, şiir sanatı­nın teknik yönüyle pek ilgilenmemiştir. O, şiirin ne söy­lediği kısmıyla ilgilenmiştir. Bu yönüyle onun şiirlerinde kuru bir didaktizm göze çarpar.
Eserinde sade, konuşma diline yakın, doğal, kolay anlaşılır bir dil kullanmıştır. Türk mitolojisinden, Türk folklorundan, Dede Korkut Hikâyelerinden, masalardan yararlanılır.
Hece ölçüsünün benimsenip yaygınlaşmasında büyük rolü olmuştur.
İnceleme, makale, didaktik şiir, manzum destan, masal türlerinde eserler vermiştir...

Eserleri:

Şiir:

* Kızıl Elma
* Yeni Hayat
* Altın Işık

Düz yazı:

* Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak
* Türkçülüğün Esasları
* Türk Töresi
*Türk Ahlakı
*Malta Mektupları
* Doğru Yol
* Türk Medeniyet Tarihi


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar