Fiilden İsim ve Fiil Yapım Eklerine Örnekler
Bu yazımızda fiil kök veya gövdeden çeşitli yapım ekleriyle yeni isimler türettik...

Fiilden İsim Yapım Ekleri:
-e: çev(i)re, dev(i)r-e, sür-e, oy-a
-agan, -egen, -ağan, -eğen: ol-ağan, sür-eğen, dur-ağan
-(a)y, -(e)y: dene-y, bük-ey dolay düş-ey, ona-y
acak-ecek: gel-ecek, yak-acak, aç-acak
ak: yat-ak, kaç-ak, dur-ak,
ek: dur-ak, sula-k, er-ek, bıç-ak, kork-ak
enek:
gel-enek, gör-enek,  ol-anak, tut-anak…
ga: duy-ar-ga, diz-ge, öner-ge, böl-ge, bil-ge, süpür-ge,
gan: çalış-kan, unut-kan, kay-gan
geç: yüzgeç, süzgeç, utangaç, üşengeç
gen: çalış-kan, yapış-kan, akış-kan
gı: duy-gu, sev-gi, çal-gı, as-kı, et-ki,  uy{u)ku, sor-gu, coş-ku, diz-gi, biç-ki, dön-gü
gıç: sor-guç,  bil-giç, dal-gıç, başlan-gıç
gın: yor-gun, bil-gin, bez-gin, bit-gin, kırgın, yetişkin, solgun…
ı,-i: abart-ı, art-ı, çakılı-ı, aşır-ı, aç-ı, sor-u, öl-ü, yap-ı, çat-ı, kok-u, doğ-u, sayı …
ıcı-ici: yap-ıcı, gör-ücü, al-ıcı, sat-ıcı, boğucu, yakıcı, yıkıcı…
ık-ik: kes-ik, aç-ık, göç-ük,
ım-im: bil-im, öl-üm, say-ım, seç-im,  ölç-üm, dur-um,  geç-im, ölç-üm…
ın-in: yığ-ın, ak-ın, tüt-ün, ek-in…
: gül-ünç, sev-inç
ıntı: es-inti, çık-ıntı, dök-üntü, , sıkıntı, üzüntü…
ır-er: gel-ir, gid-er, ok-ur,
ış: otur-uş, yürü-y-üş, özleyiş, duyuş, bakış…
ıt: sark-ıt, dik-it, geç-it, yak-ıt, ölç-üt, , um-ut…
k: yanık, açık, tarak …
ma: yaz-ma, konuş-ma, oku-ma, öğren-me...
mak: sev-mek, yan-mak, de-mek, ye-mek
tı: kaşın-tı, belir-ti, kızar-tı, bulan-tı, çalkan-tı, yaşan-tı …Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar