Sitemize özgün dokümanlarını gönderen kıymetli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Siz de yazılı sorusu, çalışma kağıdı, ders notu vb. içeriklerinizi gönderebilirsiniz. edebiyatfatihinet@gmail.com Bekliyoruz...

6 Şub 2018

Fiilden İsim ve Fiil Yapım Eklerine Örnekler (Yepyeni )

Reklamlar


Fiilden İsim ve Fiil Yapım Eklerine Örnekler
Bu yazımızda fiil kök veya gövdeden çeşitli yapım ekleriyle yeni isimler türettik...

Fiilden İsim Yapım Ekleri:
-e: çev(i)re, dev(i)r-e, sür-e, oy-a
-agan, -egen, -ağan, -eğen: ol-ağan, sür-eğen, dur-ağan
-(a)y, -(e)y: dene-y, bük-ey dolay düş-ey, ona-y
acak-ecek: gel-ecek, yak-acak, aç-acak
ak: yat-ak, kaç-ak, dur-ak,
ek: dur-ak, sula-k, er-ek, bıç-ak, kork-ak
enek:
gel-enek, gör-enek,  ol-anak, tut-anak…
ga: duy-ar-ga, diz-ge, öner-ge, böl-ge, bil-ge, süpür-ge,
gan: çalış-kan, unut-kan, kay-gan
geç: yüzgeç, süzgeç, utangaç, üşengeç
gen: çalış-kan, yapış-kan, akış-kan
gı: duy-gu, sev-gi, çal-gı, as-kı, et-ki,  uy{u)ku, sor-gu, coş-ku, diz-gi, biç-ki, dön-gü
gıç: sor-guç,  bil-giç, dal-gıç, başlan-gıç
gın: yor-gun, bil-gin, bez-gin, bit-gin, kırgın, yetişkin, solgun…
ı,-i: abart-ı, art-ı, çakılı-ı, aşır-ı, aç-ı, sor-u, öl-ü, yap-ı, çat-ı, kok-u, doğ-u, sayı …
ıcı-ici: yap-ıcı, gör-ücü, al-ıcı, sat-ıcı, boğucu, yakıcı, yıkıcı…
ık-ik: kes-ik, aç-ık, göç-ük,
ım-im: bil-im, öl-üm, say-ım, seç-im,  ölç-üm, dur-um,  geç-im, ölç-üm…
ın-in: yığ-ın, ak-ın, tüt-ün, ek-in…
: gül-ünç, sev-inç
ıntı: es-inti, çık-ıntı, dök-üntü, , sıkıntı, üzüntü…
ır-er: gel-ir, gid-er, ok-ur,
ış: otur-uş, yürü-y-üş, özleyiş, duyuş, bakış…
ıt: sark-ıt, dik-it, geç-it, yak-ıt, ölç-üt, , um-ut…
k: yanık, açık, tarak …
ma: yaz-ma, konuş-ma, oku-ma, öğren-me...
mak: sev-mek, yan-mak, de-mek, ye-mek
tı: kaşın-tı, belir-ti, kızar-tı, bulan-tı, çalkan-tı, yaşan-tı …


Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar