11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Lider,
2017-2018, Sayfa 128


11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Lider, 2017-2018, Sayfa 128

SAYFA 128

1. Metne göre “Türkçülük” hareketinin ilk izleri ne zaman görülmeye başlanmıştır?

Metne göre milliyetçiliğin asli şekli olan Türkçülük hareketinin ilk izleri, yakın devre içinde Şinasi ve Ziya Paşa’da görülür. Tanzimat’la Batı’ya açıldığımız esnada, Şinasi’nin halka yönelişi, dilin sadeleşmesi için çalışması, çok önemli bir meseledir.

 
2. Metne göre sade dili savunanlar hangi alanlardaki çalışmalarında bu tutumlarını yansıtabilmişlerdir? Metinden örnekler vererek açıklayınız. 

Metne göre sade dili savunanlar yazdıkları eserlerde (sözlük, şiir, makale, gazete, dergi vb.) bu tutumlarını yansıtmışlardır.

3. Metne göre millî devlet hâline gelme düşüncesiyle Türkçülük ve millî edebiyat fikri arasında nasıl bir bağ kurulabilir? Açıklayınız. 

Milli devlet haline gelme düşüncesi Türkçülük akımı etrafında şekillenmiştir, 20.yüzyılda Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu durum Türkçülük akımının gelişmesine ve birçok aydın tarafından benimsenmesini sağlamıştır. edebiyatfatihi.net 

4. Millî devlet ve milletleşme çevresinde ileri sürülen fikirler millî edebiyatın gelişimini nasıl etkilemiştir?

Milliyetçilik düşüncesinin gelişmesi ve millileşme yolunda atılan adımlar dil ve edebiyat alanında da yeşerme imkanı bulur. Türkçülük düşüncesi edebiyat alanında çok etkili olmuş dilde yalınlık ilkesi eserlerde kendini göstermiştir, milli ve milliyetçi konular edebi eserlerde sıkça işlenmeye başlamıştır.


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar