11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Lider,
2017-2018, Sayfa 126
www.edebiyatfatihi.net ÖZGÜN VE KALİTELİ

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Lider, 2017-2018, Sayfa 126
SAYFA 126

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

 1. Etkinlik: XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyıl başlarında Osmanlı toplumunun içinde bulunduğu siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ortam hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 


 2. Etkinlik: Osmanlı toplumunun içinde bulunduğu ortam ile “Millî Edebiyat Dönemi”nin başlaması arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Edebiyat tarihimizde 1911-1923 yılları arası Milli Edebiyat Dönemi kabul edilir. Osmanlı Devleti 19.yüzyıl sonu ve 20.yüzyılın ilk çeyreğinde sosyal , siyasi ve askeri açıdan son derece buhranlı ve sıkıntılı geçen bir dönemdedir. Bu sıkıntılardan kurtulmak için ortaya atılan fikir ve sanat akımları Milli edebiyatın oluşumunda önemli bir etkendir. Bu çerçevede Batıcılık , Osmanlıcılık , İslamcılık ve Türkçülüğe ait düşünce etkinlik ve arayışlar ulus-devlet fikri ve endişesi etrafında kendiliğinden oluşmuştur. .edebiyatfatihi.net

1. Metne göre Millî Edebiyat akımı nasıl başlamıştır?

Metne göre Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının kurdukları Genç Kalemler dergisi ile Yeni Lisan adındaki hareket Milli edebiyat akımının başlamasına zemin hazırlamıştır.
2. Metne göre Millî Edebiyat, hangi edebî türlerde daha etkilidir? Söyleyiniz.

Metne göre Milli Edebiyat şiir ve roman türlerinde daha etkilidir.

3. Millî Edebiyat anlayışını savunanların dil ve vezin konusundaki görüşleri nelerdir?

Dilde yalınlık ve sadeliği savunmuşlardır. Halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanmışlar ve hece veznini kullanmışlardır.

4. Millî Edebiyat anlayışıyla “Türkçülük” düşüncesi arasında nasıl bir ilişki vardır?

Milli Edebiyat anlayışı Türkçülük düşüncesi etrafında şekillenmiştir.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar