11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, Lider Yayınları, Sayfa 131

SAYFA 131

ÖĞRETİCİ METİNLER
(MAKALE)

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

 1. Etkinlik: Millî Edebiyat Döneminde dergilerin millî düşüncelerin yayılmasındaki rolüyle ilgili araştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız. 

KISA CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

 2. Etkinlik: Geniş kitlelerin hangi tür yazılara niçin önem verdiğini söyleyiniz

Geniş kitleler bilinçlenmek, aydınlanmak için daha çok öğretici tarzdaki yazılara önem verir.

SAYFA 133

1. Metnin ana düşüncesini söyleyiniz.

Dildeki ikiliği ortadan kaldırmak için konuşma dili yazı dili haline getirilmelidir.

2. Anlam birliğine sahip metin parçaları, metnin iletisi etrafında nasıl bir araya gelmiştir?

Anlam birliğine sahip metin parçaları yani paragraflar metnin iletisini vermek amacıyla bir araya getirilmiştir. Her paragrafta iletinin başka bir yönü ele alınmıştır. edebiyatfatihi.net ÖZGÜN  ve KALİTELİ 

3. Metnin ana düşüncesi o dönemde yazılmış diğer edebî türlerde ele alınmış mıdır? Niçin?

Metnin ana düşüncesi dönemin zihniyetini yansıttığından diğer edebi türlerde ele alınmıştır.

4. Metnin ana düşüncesiyle yazıldığı dönemin sosyal hayatı ve gerçekliği arasında nasıl bir ilişki vardır? 

Metindeki ana düşünce o dönemlerdeki yazı dili ile konuşma dili arasındaki ikiliği yansıttığı için dönemin sosyal gerçekliğini yansıtmaktadır.


5. Metinde yeni kavram, ifade, söz ve söz grupları var mıdır? Terim, kavram ve günlük hayatla ilgili kelimelerden yararlanılmış mıdır? Metinden örnekler vererek açıklayınız. 

Yeni Türkçe, İstanbul Türkçesi gibi yeni ifade ve söz grupları vardır. Terim, kavram ve günlük hayatla ilgili kelimelerden yararlanılmıştır.

Örneğin; lehçe, söz dizimi, kip, edat, fonetik, morfoloji, leksik gibi pek çok terim kullanılmıştır.

6. Metindeki ifadeleri kesinlik ve açıklık bakımından değerlendiriniz. 

Metindeki ifadeler kesin ve açıktır.

7. Yazarın düşüncelerini sade bir dille ortaya koymasının nedeni nedir?

Metin öğretici bir olduğu için yazar savunduğu düşüncelerin halk tarafından  daha kolay ve iyi anlaşılmasını sağlamak için sade bir dille yazmıştır.


 3. Etkinlik: Edindiğiniz bilgiler ışığında aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.


Eserle İlişkisi: Ziya Gökalp makalesinde dilde ikiliği ortadan kaldırmak için İstanbul'daki konuşma dilinin aynı zamanda yazı dili olmasının gerekliliğini savunuyor. Türkçülük fikrinin öncü isimlerinden Ziya Gökalp bu makalesinde fikri yönünü yansıtıyor.


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar