11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, Lider Yayınları, Sayfa 130

SAYFA 130

c) Osmanlı Devleti’nin Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde sahip olduğu zihniyet esas alınırsa toplumumuz kalkınır. ç) Türk toplumunun uzak geçmişindeki değerler, halkın yaşama biçimi ve değerler dünyasına taşınırsa toplumumuz modern bir kimliğe kavuşur.

Yukarıdaki tezleri aşağıda verilen düşünce akımlarıyla eşleştiriniz. 

Osmancılık→ C
 Türkçülük→ Ç
 Batıcılık→  A
İslamcılık→ B

www.edebiyatfatihi.net

ANLAMA VE YORUMLAMA

7. Etkinlik: Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük düşünce akımlarıyla “ulus devlet” anlayışı sonucunda oluşan modern milletler arasında nasıl bir ilişki söz konusudur? Açıklayınız. 

Millî Edebiyat Döneminde her edebî, fikrî etkinliğin ulus devlet hâline gelme kaygısını taşımaktadır. Bu fikir akımlaryla devletin içinde bulunduğu zor  durumdan kurtarılıp  ulus devlet anlayışıyla modern milletler arasında olma amacını taşır.


 8. Etkinlik: Edindiğiniz bilgiler ışığında “Cumhuriyetçilik” ilkesinin toplumumuz açısından önemini ifade ediniz. 

Cumhuriyetçiliğin Türkiye Cumhuriyetinin gelişimine katkıları ise şu şekildedir:
Egemenlik yetkisi kayıtsız şartsız millete geçmiştir. Demokratik yaşama ortam hazırlanmıştır.
Yurttaşların tamamı eşit olarak ülke yönetiminde söz/hak sahibi olmuş, devlet olanaklarından eşit yararlanma hakkına sahip olmuştur.
Türk toplumu, çağdaş bir yönetim şekline kavuşmuştur. Böylece Türk toplumunun gelişmesi ve çağdaşlaşması sağlamıştır.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 • Türkçülük anlayışını savunanlar, Türk tarihinin değerlerini ön plana almışlardır. (D )
 • Cumhuriyetçilik halkın iradesine dayalı, laik bir yönetim biçimidir. ( D)
 • Millî Edebiyat Dönemi 1909’da başlamıştır. (Y )

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

 • Millî Edebiyat akımı, .......Genç Kalemler..... dergisinin çıkmasıyla başlamıştır.
• Millî Edebiyat’ın ilk öncüleri ......Ömer Seyfettin......, .........Ziya Gökalp ..... ve .....Ali Canip Yöntem'dir.
• Millî Edebiyat’ın ilk izleri Tanzimat Döneminde .....Şinasi...... ve ...Ziya Paşa.... görülür.

 3. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat anlayışını savunanların benimsediği ilkelerden biri değildir? 
A) Dilde yalınlığın sağlanması
B) Halk şiirinin biçimlerinden yararlanılması
C) Hece ölçüsünün kullanılması
D) Yerli konulara önem verilmesi
 E) Sanat için sanat görüşünün benimsenmesi 

4. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi millî edebiyat anlayışını savunanlardan biri değildir?

 A) Ziya Gökalp B) Ali Canip Yöntem C) Ömer Seyfettin D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) Mehmet Âkif Ersoy

  Etkinlik: Millî Edebiyat Döneminde dergilerin millî düşüncelerin yayılmasındaki rolüyle ilgili olarak araştırma yapınız (131. sayfadaki 1. Etkinlik içindir.).

DİĞER TÜM SAYFALAR BURADA

UYARI: BU VE DİĞER HİÇBİR İÇERİĞİMİZİ BAŞKA SİTELERDE YAYINLAYAMAZSINIZ...

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar