Bu yazımızda Servet-i Fünun Dönemi romanı dil özelliklerinin nasıl olduğunu inceledik...

Servetifünun Dönemi Romanının Dil Özellikleri Nelerdir? Maddeler Halinde

Servetifünun romanlarında dil ağırdır. Arapça-Farsça sözcükler o güne kadar bilinmeyen tamlamalar çokça kullanılmıştır. (☝Cumhuriyet'ten sonra Türkçenin hızla sadeleşme süreci içinde Halit Ziya'nın romanları giderek anlaşılmaz ve okunmaz olmuş; yazarın bizzat kendisi bazı romanlarının dilini sadeleştirmek zorunda kalmıştır.)
Hikayelerdeki dil ise romana nazaran daha sadedir.
Anlatım süslü ve sanatlıdır.. Kahramanlar okumuş, seçkin, sanatsever, alafranga ve rahat kişilerdir.
 Türk dilinin kurallarına, söz dizimine uyulmamış, yeni anlatım imkanları aranmıştır. Bu sebeple devrik, eksiltili cümlelere yer verilmiştir. Yaptıkları betimlemeler gözleme dayanır, nesneldir.
Servetifünun romanının dil ve anlatım özellikleri nelerdir?

Bu dönem romanının diğer özellikleri ise şöyle:
  • Servetifünun romanı realizm ve natüralizm’in etkisindedirler.
  • Sanatçılar, çevre ve siyasi ortamın etkisiyle toplumsal konulara çok az yer vermiş, daha çok bireysel konuları işlemişlerdir.
  • Romanlardaki olayların geçtiği yer genellikle İstanbul’dur. Olayların kahramanları aydın kesimden seçilmiştir.
  •  Teknik bakımdan sağlam, Batı standartlarına uygun ilk roman örnekleri bu dönemde verilmiştir. Yazarlar Tanzimat Edebiyatı’nda görüldüğü gibi olayın akışını kesip okura bilgi vermez, eserlerinde kişiliklerini yansıtmazlar.
  •  Yaptıkları betimlemeler gözleme dayanır, nesneldir.
  • Servetifünun romancıları ele aldıkları kahramanların daha çok ruhsal yönlerini incelemiş, çevre betimlemeleri yaparak çevre ile kahramanların ruhsal durumları arasında ilgi kurmuşlardır.Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar