Fecr-i Âti şair ve yazarları Millî Edebiyat Dönemi ve sonrasında nasıl bir yol izlemiştir?

Sorunun cevabına geçmeden önce Fecriati topluluğu hakkında kısaca bilgi verip bu topluluğu oluşturan sanatçıları hatırlayalım:

Servetifünun topluluğunun 1901'de dağılmasından sonra gençler Batı’daki edebi topluluklara özenerek bir araya gelirler. Bir beyanname ile seslerini duyurmak istediklerini ifade ederler. Bu gençlerin kendilerini sanat kişiseldir ve saygıya değerdir cümleleriyle ifade etmeleri bile Fecriati sanatçıları arasında sanat anlayışları bakımından birlik sağlanamadığını gösterir.


Fecriati Topluluğunun Sanatçıları: 

Ahmet Samim, Ahmet Haşim, Şahabettin Süleyman, Emin Bülent Serdaroğlu, Emin Lami, Tahsin Nahid, Celal Sahir, Cemil Süleyman, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Refik Halit Karay Abdülhak Hayri, İzzet Melih Devrim, Ali Canip Yöntem, Ali Süha, Faik Ali Ozansoy, Fazıl Ahmet Aykaç, Mehmet Behçet Yazar, Mehmet Rüştü, Fuat Köprülü, Müfit Ratip, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, İbrahim Alaeddin Gövsa’dır.

Fecr-i Âti şair ve yazarları Millî Edebiyat Dönemi ve sonrasında nasıl bir yol izlemiştir?

Fecriati sanatçılarından bazıları kendi özel eğilimlerine uyarak “bireysel’’ sanat anlayışını devam ettirmişlerdir. Bazıları da zamanla Milli Edebiyat hareketine katılmıştır. Böylece edebi hedefi açıkça belli olmayan ve yalnız kuvvetli bir sanat aşkı ile kurulan Fecriati de dört yıla yakın ve pek verimli sayılamayacak bir çalışma döneminden sonra, ortadan kalkmıştır.

Fecri Ati sanatçılarından Ali Canip, Hamdullah Suphi ve Celal Sahir; Genç Kalemler’in edebi düşüncelerini (MİLLİ EDEBİYAT) benimseyerek bu derginin yazı kadrosuna katılmışlardır. Ayrıca Refik Halit Karay ve Yakup Kadri de Milli Edebiyat içinde yer almışlardır. Bu sanatçılar Milli Edebiyat Dönemi'nde ve sonrasında sosyal konulara eğilmişler, memleket meselelerine ve milli konulara yönelmişlerdir.  edebiyatfatihi.net 
Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar