12.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM 2. SINAV SORULARI ve CEVAPLARI-İNDİR

(yepyeni sorularla)
                                                               www.edebiyatfatihi.netEDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 2017-2018  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 12.SINIFLAR   1.DÖNEM 2. SINAV SORULARIDIR


1) Aşağıdaki eserlerden hangisi, Türk edebiyat tarihinin ilkleri arasında yer almaz?

A) Sahra
B) Letâif-i Rivâyât
C) Harnâme
D) Cezmi
E) Yalnızız

Bu tür romanlar toplumun problemlerini ele alan romanlardır. Bu toplumsal problemler; geleneksel yapıdaki değişiklikler, göç, ekonomik sıkıntılar, rejim değişiklikleri, sınıfsal çatışmalar başlıca gelenlerdir.

2) Aşağıda verilen romanlardan hangisi parçada özellikleri verilen roman türüne uymaz?
A) Felatun Bey ile Rakım Efendi
B) İntibah
C) Yaprak Dökümü
D) İnce Mehmet
E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

3) Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcükte diğerlerinden farklı bir ses olayı vardır?
A)   Güneş, karşı tepenin ardından yükseliyordu.
B)   Duvarlarda küçücük resimler asılıydı.
C)   Ufacık  elleri soğuktan çatlamıştı.
D)   Elindeki büyücek valizi zorlukla taşıyordu.
E)   Küçük kız annesine öpücükler atıyordu.

4) Bu kan çanağı gözler kimin?
Bu dizeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)   Kişi zamiri kullanılmıştır.
B)   İsim tamlaması sıfat görevindedir.
C)   Soru zamiri tamlayan eki almıştır.
D)   İşaret zamiri kullanılmamıştır.
E)   İyelik eki alan sadece bir sözcük kullanılmıştır.

5) Gerçek marangoz bize mükemmel dolap vaat eden değil, herhangi bir dolap yapandır.Gerçek mimar bize birçok hayali bina resmeden değil, bir bina vücuda getirendir.Nitekim gerçek insan da sözüyle değil, yaptıklarıyla gerçek insandır.
Bu parçada özellikle vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayal gücü
B) Öngörü
C) Planlılık
D) Uygulama
E) Dayanışma

6) “Öykü” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sözde özne” olarak kullanılmıştır?
A) Bu öykü ona mansiyon ödülü kazandırdı.
B) Öykü romana göre daha kısa bir şekildir.
C) Bu öykü edebiyat dergisinde çok okundu.
D) Öykü soğuk havalarda daha kalın giyindi.
E) Yazarın son öyküsünden sınavda soru soruldu

Yağış nedeniyle iptal olan törenlerin neden kapalı bir alanda yapılmadığı tartışılıyor.
7) Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki de­ğişikliklerden hangisiyle giderilir?

A)    "nedeniyle" yerine "sebebiyle" sözü getirilerek
B)   "iptal olan" yerine "iptal edilen" sözü getirilerek
C)   "neden" sözcüğü "tartışılıyor" dan önceye alınarak
D)   "bir" sözcüğü atılarak
E)    "yapılmadığı" sözcüğündeki olumsuzluk eki atılarak

Dadaruh,babamın seyisi, ihtiyar bir adamdı.En sevdiğimiz şey atlardı.Dadaruh’la beraber onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek ne doyulmaz bir zevkti. Hasan korkar, yalnız binmezdi. Dadaruh da onu önüne alırdı.

 8) Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
A) Tanımlama   B) Açıklama   C) Öyküleme
D) Tartışma       E) Karşılaştırma

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne" sözcüğü farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Onun ne doktoru olduğunu bilmiyorum.
B) Bu konudaki önerin ne ?
C) Okul bahçesine ne ağacı dikmişler?
D) Ne insanlar gördüm üstünde elbisesi yok.
E) Ne faturasını ödememiş ?

10) Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.
B) Seninki bu aralar pek gözükmüyor.
C) Şiir çıkmazda çünkü insan çık­maz da.
 D) Çağ dışı bu görüntüler ne zaman son bulacak?
E) Sendeki bu kara gözler beni benden alan.Ne tuhaftır şu insanlar:
Kimi zincirler içinde hür,
Kimi esir olmaktan bahtiyar.

11) Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belirtisiz ad tamlaması 
 B) Adlaşmış sıfat 
C) İşaret sıfatı 
 D) Belgisiz sıfat 
E) Belgisiz zamir


12)  Barthes’in “Sözcükler herkesin malıdır ama cümle yalnızca yazarın.” sözü aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez?
A) Anlatım 
B) Anlamdaşlık 
C) Özgünlük
D) Öznellik 
E) Biçem
(2012-YGS)


13) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde gerçek özne bir kelime grubundan oluşmuştur?
A) Cambaz ipte, balık dipte gerek.
B) Can canın yoldaşıdır.
C) Eğilen baş kesilmez
D) Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
E) Kaçan balık büyük olur.

Kalktı atma bindi, doğanını eline aldı, ardına düştü. Bir iki güvercin öldürdü. Döndü, evine gelirken Azrail atının gözüne göründü. At ürktü. Deli Dumrul’u kaldırdı yere vurdu. Karabaşı bunaldı, darda kaldı. Ak göğsünün üzerine Azrail basıp kondu.
14) Dede Korkut Hikâyelerinden alınan yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği daha belirgindir?
A) Açıklayıcı 
B) Düşsel 
C) Betimleyici
D) Mizahi                        
E) Öğretici

15)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Bu tedaviden sonra hastalığın seyri değişti.
B) Yıllık izninin bir bölümünü bu ay kullanıyor.
C) Organ nakliyle yaşama döndürülen hastaların sayısı gün geçtikçe artıyor.
D) Birçok edebi türün ilk örnekleri Tanzimat döneminde verilmişti.
E) Uzun süre yağmur altında yürüdükten sonra sığınacak bir yer buldu.

16) Aşağıdaki cümlelerde bulunan ikilemelerden han­gisi isim tamlamasının tamlayanı olarak kul­lanılmıştır?
A)   Şebinkarahisar'ın tozlu topraklı yollarında yol almaya devam ettik.
B)   Yaşına başına bakmadan iler geri konuşuyordu.
C)   Sağın solun sözüne inanarak huzurunuzu boz­mayın.
D)   Eski püskü eşyaları bunca yıl saklamanın ne gereği var?
E)   Bugüne kadar bu çocuğun yalan dolanını duyan olmadı.

17) Aşağıdaki cümlelerden hangisi, anlamına göre diğerlerinden farklıdır?
A) Aslında ben bu mahalleyi sevmiyor değilim.
B) Elektrik hatlarındaki sorunlar giderilemedi.
C) Bu soğuk havada hiç pikniğe mi gidilir?
D) Bize ne mektup yazıyor ne telefon ediyor.
E) Sokaklar bir haftadır temizlenmiyor.

18) Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Sen de Ahmet’in Adanalı olduğunu sanmıyordun,  değil mi?
B) Sende Ahmet’in Adanalı olduğunu sanmıyordun,  değil mi?
C) Sen de Ahmet’in Adana’lı olduğunu sanmıyordun,  değil mi?
D) Sen de Ahmet’in Adanalı olduğunu sanmıyordun,  değilmi?
E) Sen de Ahmetin Adanalı olduğunu sanmıyordun,  değil mi?

Stendhal roman için “yol boyunca gezdirilen bir aynadır." der.
19) Bu cümlede altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üslubunun tamamen özgün oluşu
B) Evrensel bir niteliğe sahip oluşu
C) Yaşamı tüm gerçekliğiyle yansıtması
D) Olaylara karşı yanlı davranması
D) Hayata yön vermesi

20) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hal (durum) eki alan sözcük kullanılmamıştır?
A)   Yağmur suları sokağın sonunda birikiyor.
B)   Dünkü toplantıya sadece İlhan Bey gelmedi.
C)   Lise son sınıf öğrencileri için üç günlük bir gezi düzenlendi.
D)   Uzun yıllar, sokağın başındaki ahşap evde otur­duk.
E)   Pencerenin önüne oturup derin düşüncelere dalardı.


 CEVAP ANAHTARI:

1. E  2.E  3.E  4.A  5.D  6.C  7.B  8.C  9.D  10.C 11.D  12.B  13.E  14.B  15.D
  16.C  17.A  18.A  19.C 20. C

NOT: SÜRE 40 DAKİKADIR            
HER SORU 5 PUANDIR.                 
Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar