11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Sayfa 99

ANLAMA VE YORUMLAMA
 2. Etkinlik:

Mensur şiirin kaynağı ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

⇲Cevap: Sanatlı düz yazı anlamına gelen mensur şiirlerin kaynağı Fransa'dır.Mensur şiir 19.yüzyılda Fransa'da ortaya çıkıp oradan da Türk edebiyatına geçen bir türdür.

 3. Etkinlik:

a) Sınıfa getirdiğiniz mensur şiir, şiir ve düz yazı metnini karşılaştırarak bu metinlerin farklı ve benzer yönlerini belirleyiniz.

b) Karşılaştırdığınız metinlerden hangisi yazarlarının duygularını daha rahat ifade etmeye imkân vermektedir?

⇲Cevap: Mensur şiir ve düzyazı yazarları kafiye, redif, ölçü gibi sınırlandırıcı ögeler olmadığı için duygularını daha rahat ifade edebilirler. edebiyatfatihi.net

 4. Etkinlik:
İncelediğiniz mensur şiirlerden yazıldıkları dönemin hâkim zihniyetini belirleyiniz.

⇲Cevap: Dönemin siyasi baskıları sonucunda bu dönem sanatçıları eserlerinde sanat için sanat anlayışıyla bireysel temaları işlemişlerdir. Servet-i Fünun sanatçılarının mensur şiirleri de dönemin şiirleri gibi aşırı duygusallıklarını, alınganlıklarını ve karamsarlıklarını yansıtır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Mensur şiirin ilk örneklerine Almanya’da rastlanır. (Y )
• Edebiyatımıza mensur şiir çeviri yoluyla girmiştir. (D)
• Edebiyatımızda ilk mensur şiiri Halit Ziya Uşaklıgil yazmıştır. ( D)

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Düz yazı şeklindeki şiirlere ..mensur şiir... denir.
• Namık Kemal’in ....İntibah .. adlı romanı mensur şiirin gelişimine katkı sağlamıştır.
• Abdülhak Hamit Tarhan’ın  “Makber Mukaddimesi” adlı eseri mensur şiir türüne zemin hazırlamıştır.

3. Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerini yapınız.

Halit Ziya Uşaklıgil → Mezardan Sesler
Mehmet Rauf → Siyah İnciler
Yakup Kadri → Erenlerin Bağından 

 Etkinlik:

Servet-i Fünûn Dönemi hikâyesinin edebiyatımızdaki yeri ve değeri hakkında araştırma
yapınız 


Etkinlik:
Üç gruba ayrılınız. Sınıfınıza bir masal (birinci grup), bir halk hikâyesi (ikinci grup), bir de
modern hikâye (üçüncü grup) getiriniz (103. sayfadaki 3. Etkinlik içindir.).

Etkinlik:

Madam Bovary (Bovari) adlı romanı okuyunuz (108. sayfadaki “Anlama ve Yorumlama”
bölümünün 3. sorusu içindir.)Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar