11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, 
Sayfa 118-119-120-121-122-123-124

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 118-119-120-121-122-123-124

3.ÜNİTE ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI
SAYFA 118

1. A

2. D 

3. C


SAYFA 119

4. E

5. E

6. B

SAYFA 120

7.B

8. E

9. D

SAYFA 121

10. A

11. A

12. E

SAYFA 122

13.C

14.A

15.D

SAYFA 123

16.B

17.A

18.D

19.E

SAYFA 124

20.C

21.B


 Etkinlik:

 XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyılın başlarında Osmanlı toplumunun içinde bulunduğu
siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam hakkında bilgi edininiz
(126. sayfadaki 1. Etkinlik içindir.).


 Etkinlik: Osmanlı toplumunda ortaya çıkan Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük akımlarının çıkış sebeplerini, amaçlarını, temsilcilerini ve kaynaklarını araştırınız (129. sayfadaki 3. Etkinlik içindir.).


 Etkinlik: “Millî edebiyat” ile “Milliyetçi edebiyat” hakkında bilgi edininiz (129. sayfadaki 5. Etkinlik içindir.).


 Etkinlik: “Cumhuriyetçilik” ilkesi hakkında bilgi edininiz (130. sayfadaki 8. Etkinlik içindir.).

Cumhuriyetçilik, devletin siyasi rejim olarak Cumhuriyeti benimseme, Cumhuriyeti fazilet rejimi olarak tanımlama ve değerlendirmesi demektir. Cumhuriyetçilik siyasi rejim olarak Cumhuriyetten hareket eder, Cumhuriyeti savunur.
Cumhuriyet dar ve geniş anlamda kullanılır. Geniş anlamda cumhuriyet, egemenlik topluluğun bütününe, millete aittir. Dar anlamda cumhuriyette ise sadece devlet başkanının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak halk tarafından belirli bir süre için seçilmesi anlaşılır.
Cumhuriyet bir devlet veya hükümet şekli olarak da ifade edilir. 29 Ekim 1923’de yapılan anayasa değişikliğinde “Cumhuriyet” bir devlet şekli olarak belirlenmiştir.
Demokrasinin en gelişmiş şekli, en ileri hüviyeti ile görünümü cumhuriyetle sağlanır. Atatürk İnkılâbı’nda Cumhuriyetçilik ana ilke ve esas değerdir. Çünkü Cumhuriyet, Atatürk İnkılâbı’nın bütün verimlerini temsil eden bir devlet ve hükümet şekli olarak değiştirilemez bir nitelik taşır. Bu ilke yeni Türkiye Devleti’nin temelidir. Bu niteliği ile Cumhuriyetçilik yeni Türk devletini yaratan Türk İnkılâbı’nın siyasal görüşüdür.
"Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamıyla çağdaş ve bütün anlam ve biçimiyle uygar bir toplum haline getirmektir. Devrimlerimizin asıl ilkesi budur"
Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir (1924).
Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir(1933).
Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir(1925).


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar