11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018

SAYFA 109-110-111

5. Okuduğunuz romanla Tanzimat Dönemine ait “İntibah” adlı romanı karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Cevabı için tıklayınız

6. Servet-i Fünûn Döneminde anlatmaya bağlı edebî metinlerin teknik bakımdan geliştiğini söyleyebilir misiniz? Örneklerle açıklayınız.
Söylenebilir, bu dönem romanlarında  Tanzimat romanlarındaki acemilik, teknik kusurlar olmayıp Batılı romanlara eşdeğer olgun örnekler verilmiştir.

7. “Aşk-ı Memnu”nun edebiyat tarihimizdeki yeri ve değeri hakkında çıkarımlarda bulununuz.
Aşk-ı Memnu Batılı romanlarla eşdeğer sayılabilecek teknikle kaleme alınmış, gerçek anlamda  modern Türk romancılığının başlangıcı sayılan bir roman olma özelliği taşır. 

3. Etkinlik:
a) Üç gruba ayrılınız. Grup sözcülerinizi seçiniz.

b) Seçtiğiniz metni (birinci grup: destan, ikinci grup: masal, üçüncü grup: mesnevi) zaman ve mekân yönünden inceleyiniz.
c) İncelediğiniz “Aşk-ı Memnu” romanı ile değerlendirdiğiniz metni zaman ve mekân yönünden karşılaştırınız.
11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018,
Sayfa 109-110-111

1.GRUP:Aşk-ı Memnu’daki zaman ve mekan belirli ve gerçekliği bulunan bir zamn ve mekan iken, destandaki zaman ve mekan belirsiz, olağanüstü ya da gerçekliği olmayan zaman ve mekandır.
2.GRUP:Yine masalda da belirsiz, olağanüstü ya da gerçekliği olmayan zaman ve mekan kullanılırken Aşk-ı Memnu’da belirli zaman ve mekan vardır.
3.GRUP:Mesnevilerde ise bazen belirli zaman ve mekan bazen de belirsiz olağanüstü ya da gerçekliği olmayan zaman ve mekanlar vardır.
Romandaki zaman ve mekanın destan, masal, ve mesnevideki zaman ve mekan ile bu farklılıkların yanı sıra anlatmaya bağlı metinlerin yapı unsurları olmaları bunların ortak yönüdür.
Ulaştığınız benzer ve farklı yönleri ifade eden bir poster hazırlayınız.

ç) Grup sözcünüzden hazırladığınız posteri sınıf panosuna asmasını isteyiniz.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf, Servet-i Fünûn Döneminin önemli romancılarıdır. (D)

• Servet-i Fünûn Dönemi romancıları sanat için sanat görüşüne bağlı kalmışlardır. (D)

• Servet-i Fünûn Dönemi romancıları romantizim akımından etkilenmişlerdir. (Y)

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Servet-i Fünûn Dönemi romanında olaylar ..genellikle İstanbul'da ...... geçer.

• Servet-i Fünûn Dönemi romancıları eserlerinde .....toplumsal..... konulara doğrudan değinmemişlerdir.

• Servet-i Fünûn Döneminde hikâye ve roman .....teknik .. bakımından olgunlaşmışlardır.

3. Servet-i Fünûn Dönemi romanıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Ağır bir dil kullanılmıştır.
B) Olaylar genellikle İstanbul’da geçmiştir.
C) Kişisel konulardan çok toplumsal konulara yer verilmiştir.D) Sosyal konular tasvir düzeyinde yansıtılmıştır.
E) Psikolojik tahlillere önem verilmiştir.

SAYFA 110:

4. Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerini yapınız.

Mehmet Rauf → Ferda-yı Garam
Halit Ziya Uşaklıgil→ Mai ve Siyah
Saffeti Ziya → Salon Köşeleri
Hüseyin Cahit Yalçın → Nadide

5. SERVET-İ FÜNUN GENEL ÖZELLİKLERİ

HAZIRLIK ÇALIŞMASI 1. Etkinlik:
Servet-i Fünûn edebiyatına başka hangi adların verildiğini söyleyiniz.

Edebiyat-ı Cedide adı verilmiştir

2. Etkinlik:

Servet-i Fünûn şair ve yazarlarının “sanat için sanat” görüşünü savunmalarının nedenlerini
açıklayınız.

Dönemin siyasi yönetiminin etkisiyle sosyal konulardan uzak kalmaları, sanatta estetik ve zevki ön planda tutmaları, etkilendikleri Batılı akımlar ve sanatçılar sebebiyle...

ÇÖZÜMLEME / İNCELEME

3. Etkinlik:

Servet-i Fünûn edebiyatının oluştuğu dönemin sosyal, siyasal ve kültürel özelliklerini
söyleyiniz.

4. Etkinlik:

İncelediğiniz metinlerden ve edindiğiniz bilgilerden hareketle Servet-i Fünûn Dönemini
etkileyen sanat, edebiyat ve düşünce akımlarını belirleyiniz.

 Realizm, parnasizm ve sembolizm  akımları etkili olmuştur.

ANLAMA VE YORUMLAMA

 5. Etkinlik:

Servet-i Fünûn Dönemi edebiyatı hangi bakımlardan Tanzimat Dönemi edebiyatından
farklılıklar gösterir?


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Servet-i Fünûn dergisi 1901’de kapanmıştır. (D )
• Anadolu, Servet-i Fünûn sanatçıları açısından önemlidir. ( Y)
• Şermin, Cenap Şehabettin’in şiir kitabıdır. (Y )

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• .....Siyah İnciler..... Mehmet Rauf’un mensur şiirlerinin bulunduğu eserdir.
• “Hac Yolunda” ...Cenap Şehabettin'e.... aittir.
• Tevfik Fikret ....parnasizm .... akımlarından etkilenmiştir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’e ait değildir?

A) Kırk Yıl B) Mai ve Siyah
C) Zoraki Diplomat D) Ferdi ve Şürekâsı
E) Mezardan Sesler

 Etkinlik:

Fecr-i Âti Topluluğu’nun oluşmasını sağlayan sosyal, siyasal ve kültürel sebepleri araştırınız


(111. sayfadaki 1. Etkinlik içindir.).

Etkinlik:

Fecr-i Âti şair ve yazarları Millî Edebiyat Dönemi ve sonrasında nasıl bir yol izlemiştir?


Araştırınız (113. sayfadaki 3. Etkinlik içindir.).

Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar