11.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 108

SAYFA 108

6. Metindeki kişilerin olay örgüsü içindeki işlevi nedir?

 Metindeki olay örgüsü metindeki kişilerin çatışmasından medyana gelmektedir. 

7. Metindeki kişilerle metnin yazıldığı dönemde karşılaşılması mümkün müdür? Niçin?
Mümkündür,  Aşk-ı Memnu romanında kahramanlar ve yaşam tarzları Tanzimat'la ortaya çıkan Batılı yaşam tarzını yansıtmaktadır. 

8. Metinde anlatılan olaylar hangi mekânlarda geçmektedir? Bu mekânlar gerçeklik duygusu uyandıracak bir niteliğe sahip midir?

Metindeki olaylar Göksu'da geçmektedir. Bu mekanlar gerçeklik duygusu uyandıracak niteliktedir.

9. Metindeki olayların zamanını belirleyiniz. Metindeki zamanla metnin yazıldığı dönem arasında nasıl bir ilişki vardır?

Metindeki zamanla yazıldığı dönemin sosyal yaşantısı arasında bağlantı kurulabilir. Konakta yaşanması, sandal gezintilerinin yapılması, eğlence için Ada'ya gidilmesi vb.

10. Metnin yapı unsurları arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Metnin yapısı ile anlamı arasında bir bütünlük var mıdır? Niçin?

Metnin yapı unsurları (olay örgüsü, kişiler, yer ve zaman) arasında güçlü bir ilişki vardır, metindeki olayları kişiler belli bir zamanda ve mekanda yaşanmaktadır. edebiyatfatihi.net

11. Metnin temasını söyleyiniz. Metnin teması ile Aşk-ı Memnu romanının teması arasında bir ilişkiden söz edilebilir mi? Niçin?

Aşk-ı Memnu romanının teması "yasak aşk"tır.

12. Metnin teması insana özgü hangi gerçekliği ifade etmektedir?
13. İncelediğiniz metinden hareketle Halit Ziya Uşaklıgil’in fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz.

HALİT ZİYA UŞAKLIGİL FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ MADDELER HALİNDEANLAMA VE YORUMLAMA
1. a) İncelediğiniz metinlerin anlatıcısını ve bu anlatıcının bakış açısını söyleyiniz.
Anlatıcı ilahi bakış açısına sahiptir. Her şeyi bilen her şeyden haberdar olan bir anlatıcıdır.

b) İncelediğiniz metinlerin tasvir ve tahlilinde nelere dikkat edildiğini sözlü olarak ifade ediniz.
Romandaki tasvir ve tahlillerde  gerçeklik duygusunun uyandırılmasına, sanatsallığa ve edebi bir değeri olmasına dikkat edilmiştir.


2. Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.


3. “Madam Bovary (Bovari)” romanı ile “Aşk-ı Memnu” romanını yapı ve kişiler bakımından karşılaştırınız.
Roman kahramanlarından “Emma” ile “Bihter” arasındaki benzerlik ve farklılıkları aşağıda verilen tablodakİ uygun yerlere yazınız.


4. “Emma” ile “Bihter”in tutum ve davranışları günümüz toplumunda nasıl değerlendirilmektedir? Bu kişilerin tutum ve davranışlarına sizin bakışınız nedir?

Çarpık ilişkiler, aldatma, sadakatsizlik  günümüz toplumunda da hoş karşılanmayan, kınanan  davranışlardır. Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar