11.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 113-114

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Fecr-i Âti, edebiyatımızda bir beyanname ile ortaya çıkan ilk edebî topluluktur. (D )
• Fecr-i Âti şair ve yazarları bir beyanname ile ortaya çıkarken Batı edebiyatındaki edebî toplulukları
örnek almışlardır. (D )
• Fecr-i Âti Topluluğu’nun üyeleri arasında güçlü bir siyasi, sosyal ve kültürel anlayış birliği vardır. (Y )
11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018,
Sayfa 113-114

SAYFA 114

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Fecr-i Âti Topluluğu ...1909...... yılında ortaya çıkmış ve ...1912...... yılında dağılmıştır.
• Fecr-i Âti Topluluğu’nun en önemli şairi .....Ahmet Haşim'dir..............
• Dönemin genç sanatçılarını belli ilkeler çerçevesinde birleştirme düşüncesi  Şehabettin Süleyman
ve Müfit Ratip
şahsiyetlerin fikridir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti Topluluğu’nun şairlerinden biri değildir?

A) Ahmet Hâşim B) Emin Bülent Serdaroğlu
C) Tahsin Nihat D) Celal Sahir Erozan
E) Süleyman Nazif

 Etkinlik:

Fecr-i Âti şairlerinin Batı’daki hangi edebî akımlardan etkilendiğini araştırınız (114. sayfadaki1. Etkinlik içindir.).

Sembolizm ve empresyonizm (izlenimcilik) akımlarından etkilenmişlerdir.

 Etkinlik:

Tahsin Nahid’in fikri ve edebî yönü hakkında bilgi edininiz (116. sayfadaki 5. soru içindir.).Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar