11.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 112

SAYFA 112

a) Fecr-i Âti Topluluğu’nun ne zaman ve nasıl kurulduğunu söyleyiniz.

Fecriati topluluğu 1909 yılında kurulmuştur. II.Meşrutiyet ilan edilince ülkede bir özgürlük havası esmeye başlar. 1901’de Servetifünun topluluğunun dağılmasından sonra edebiyat dünyasında bir boşluk oluştu. Bazı genç sanatçılar bir edebi topluluk oluşturmak için bir araya geldi. Dönemin genç sanatçıları belli ilkeler çevresinde bir topluluk oluşturmayı amaçlar ve bir bildirge ile sanat görüşlerini açıklarlar....

b) Fecr-i Âti, şiir alanında hangi yenilikleri savunmuştur?


SAYFA 113

1. Fecr-i Âti Beyannamesi’nin altında imzası bulunan şair ve yazarlar kimlerdir?


Ahmet Haşim, Ahmet Samim, Emin Bülent (Serdaroğlu), Emin Lami, Tahsin Nahit, Celal Sahir (Erozan), Doktor Cemil Süleyman, Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Refik Halit (Karay), Şahabettin Süleyman, Abdülhak Hayri, İzzet Melih (Devrim), Ali Canip (Yöntem), Ali Süha (Delibaşı), Faik Ali (Ozansoy), Fazıl Ahmet (Aykaç), Mehmet Behçet (Yazar), Mehmet Rüştü, Mehmet Fuat (Köprülü), Müfit Ratib, Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), İbrahim Alaattin

2. Fecr-i Âti edebiyatçıları hangi alanlarda eser vermek istemişler ve bu alanlardan hangilerinde ürün ortaya koymuşlardır?

Fecriati edebiyatçıları memleketimizin duygu ve düşünce hayatının gelişmesini sağlamak için Batı'nın önemli fikir ve edebiyat eserlerini Türkçeye tercüme ettirmek,  memleketin edebi ürünlerini de Batı'ya  tanıtmak, edebiyat ve fikir konuları üzerinde konferanslar düzenlemek, Batı'daki benzeri kurumlarla iletişim kurmak amacındaydılar.  Topluluktaki sanatçıların eserlerini Fecr-i Âti Kütüphanesi adı altında yayımlayacaklardı.

Fecriati, daha çok şiir alanında etkili olmuştur. Edebiyatın öteki türlerinde Fecriati döneminde pek önemli bir ça­lışma yoktur. Bununla birlikte roman, hikaye ve tiyatro türlerinde de eser vermişlerdir.

edebiyatfatihi.net

 3. Etkinlik:

Fecr-i Âti şair ve yazarları Millî Edebiyat Dönemi ve sonrasında nasıl bir yol izlemişlerdir?


4. Etkinlik:

Fecr-i Âti şair ve yazarlarının ortak noktaları nelerdir? Fecr-i Âti şair ve yazarları sanat
anlayışlarını hangi sözle ifade etmişlerdir?"Sanat  kişisel ve saygıdeğerdir." görüşünü benimsemişlerdir.
Sanat anlayışlarında bir birlik yoktur.
Sanat ve edebiyatın toplumun eğitimine katkı sağladığına inandılar.

Daha fazla bilgi için tıklayınız11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018,
Sayfa 112-113

ANLAMA VE YORUMLAMA

 5. Etkinlik:

Fecr-i Âti şair ve yazarlarının bir araya gelme ve bir bildiri ile ortaya çıkmalarında etkili
olan hâkim zihniyeti söyleyiniz.

“Fecr-i Âti (Geleceğin Şafağı) olarak adlandıran gençlerin bir araya gelmelerinde siyasi, sosyal ve kültürel anlayış birliği yoktur. Sanatın şahsi ve muhterem olduğu görüşleri, Batı'daki edebi toplulukları örnek alma, kendilerini halka duyurma isteği, edebiyatımızı tanıtma isteği gibi faktörler etkilidir.

 6. Etkinlik:

Fecr-i Âti Topluluğu hangi sosyal, siyasi ve kültürel sebeplerin ürünüdür?

Cevabı Maddeler Halinde...Tıklayınız

7. Etkinlik:

Fecr-i Âti Topluluğu’nun edebiyatımızdaki yeri ve değeri hakkında çıkarımda bulununuz.

Cevabı kısaca...Tıkla

Tanzimat Dönemi edebiyatı sosyal ve siyasi olaylar sonucu oluşmuştur. Edebiyat-ı Cedide’nin ortaya çıkmasındaise “eski-yeni” çatışması rol oynamıştır. Kendilerini “Fecr-i Âti (Geleceğin Şafağı) olarak adlandıran gençlerin bir araya gelmelerinde siyasi, sosyal ve kültürel anlayış birliğinin olmaması, topluluğun varlığını nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

"Sanat şahsi ve muhteremdir." görüşünü benimseyen Fecr-i Ati topluluğu aralarında bir birlik olmadığı için kısa sürede dağılmıştır.

Bu bölümdeki ölçme değerlendirme cevapları için →TIKLAYINIZ

www.edebiyatfatihi.net

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar