23 Ara 2017

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018, Sayfa 150-151-152-153-154-155

Reklamlar

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018, Sayfa 150-151-152-153-154-155

SAYFA 150

3. METİN: Tutanak (Olay Tutanağı)
Metne Hazırlık


1. Daha önce tutanağa geçirilen bir olayla karşı karşıya kaldınız mı? Anlatınız.


Yorum sizin

2. Hukuki açıdan bir olay, durum ve fiilin belge veya kanıt sayılabilmesi için sizce hangi şartları taşıması gerekir?Tartışınız.

Olayın, durumun veya fiilin tutanak altına alınması, bunun  imzalı olması, tutanakta kişisel görüş ve yorumlara yer vermemesi gerekir. 

Anlama ve Çözümleme
Metni Anlama ve Çözümleme

• Metin Soruları

1. Tutanakta olayın ve zamanın ayrıntılı bir şekilde yazılmasının nedeni nedir? Açıklayınız.


2. Tutanağın birden fazla kişi tarafından imzalanmasının nedeni nedir?

Tutanağın hukuken geçerli sayılması ve güvenilir olması için en az bir tanığın da imzasına gerek duyulur.

3. Metindeki olay açık bir şekilde ifade edilmiş midir?

Metindeki olay açık bir şekilde ifade eilmiştir.

Olay tutanakları, olayın ne olduğu, nerede, ne zaman ve nasıl cereyan ettiği, olaya kimlerin ne şekilde karıştığı varsa tanıkların ifadeleriyle birlikte yazılır ve ilgililerce imzalanır.
4. Yukarıdaki olay tutanağımız bu bilgilere uygun olarak hazırlanmış mıdır?

Verilen onay tutanağı bu bilgiler uygun olarak hazırlanmıştır.

Eleştirel Okuma

1. Yukarıdaki tutanakta dilin hangi işlevi ön plana çıkmaktadır?

Göndergesel işlevde kullanılmıştır.

2. Bir metnin altını imzalamak ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.


Belgede yazılanları onaylamak, kabul etmek  anlamına gelir.
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018, Sayfa 150-151-152-153-154-155


SAYFA 151

4. METİN: Tutanak (Toplantı Tutanağı)

Metne Hazırlık

1. Daha önce okulunuzdaki kurul ve komisyonlarda görev aldınız mı? Anlatınız.
...
2. Yapılan tüm görüşmelerin katipler tarafından kayıt altına alındığı, işleyişi görüşme ve karar verme üzerine olan kamu kurumu hangisidir?

Meclis

SAYFA 155

4. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Dilekçelerin yazımında göz önünde bulundurulması gereken kurallarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çizgisiz, beyaz dosya kâğıdına daktiloyla veya dolmakalemle, okunaklı el yazısıyla yazılmalıdır.
B) Dilekçelerde ciddi, ağırbaşlı bir dil kullanılır.
C) Dilekçeler mutlaka kısa olmalıdır.
D) Konunun özeti başlığın altına yazılır.E) Dilekçe bitiminde sağ alt köşeye ad ve soyad yazılmalı, imzalanmalıdır.

2. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları doğru bir şekilde doldurunuz.Dilekçelerde ad soyad  sağ alt köşeye yazılır.
Tutanak en az   iki kişi tarafından imzalanmalıdır.
Dilekçelerde dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır.
Olay tutanakları olayın ilgilileri  tarafından hazırlanır.


3. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.Dilekçelerde dil, alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır. (D)
Dilekçeler alt makamdan üst makama yazılmışsa “rica ederim” ifadesiyle biter. (Y)
Tutanakların resmi bir hüviyeti vardır. (D)
Tutanaklar tek bir formatı olmayan, farklı türleri olan yazılardır. (D)
Dilekçe ve tutanak yazarken kurşun kalem veya kırmızı kalem kullanılmaz. (D)
Kurum ve işletmelerin kongre, seminer ve yönetim kurulu toplantılarında tutanak tutulmaz. (Y)
Tutanakların başlık ve sonuç bölümünde tutanak oldukları belirtilmez. (Y)

4. Aşağıdaki dilekçede yanlış olan kısımları tespit ediniz.

Dilekçenin yazıldığı kurum adı  temel büyük harflerle yazılmadığı gibi kurumun olduğu yer de belirtilmemiştir.
Üst makama yazıldığı için rica ederim değil  arz ederim şeklinde bitmeliydi.
Tarih sol üst köşede yer almalıydı.
Ad-soyad sağ alt köşede, adres sol alt köşede yazılmalıydı

SAYFA 156

5. Tutanak ve dilekçe arasındaki farklı ve ortak özellikleri aşağıdaki tabloya yazınız.

FARKLI YÖNLER

Dilekçeler tek kişi tarafından yazılabilirken tutanağın en iki tarafından düzenlenmesi gerekir.
Dilekçeler yazılan resmi kurumun unvanı ile başlarken tutanaklarda başta ve sonda düzenlenen belgenin tutanak olduğu belirtilir. edebiyatfatihi.net

ORTAK YÖNLER:
İkisinde de açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılmalıdır.
İkisinde de ciddi, resmi ve ağırbaşlı bir üslup kullanılmalıdır.
İkisi de bilgisayarda veya okunaklı bir el yazısıyla mürekkepli kalemle yazılmalıdır.
İkisinde de giriş, gelişme ve sonuç bölümleri vardır.
İkisinde de yer, tarih ve imza mutlaka olmalıdır.
İkisi de resmi belge niteliği (tutanak aksi iddia edilmedikçe) taşır.
edebiyatfatihi.net hazırladı

6. Sınav kâğıdınızın yeniden okunması için okulunuza bir dilekçe yazınız.

ÖRNEK DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ

Artikel Terkait

1 yorum var

sayfa 152 eksik

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon