Ataol Behramoğlu/Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şeyler Var

Bu yazımızda çağdaş dönemin en önemli şairlerinden Ataol Behraoğlu'nun çok ünlü "Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey" şiirini yapı, ahenk, tema bakımından incelemeye çalıştık.

İnceleme: edebiyatfatihi.net

Yapı: Şiir dörtlüklerden oluşan 7 birimden meydana gelmiştir. Bu birimler aynı tema etrafında ses ve anlam kaynaşmasıyla birbirine bağlanmıştır.

Nazım Biçimi: Serbest nazım

Ahenk Unsurları:

Ölçüsü: Serbest ölçü

Kafiye örgüsü: abcb/defe/ şeklinde kafiye örgüsü vardır. Şiirde birimlerin ikinci ve dördünci dizeleri ses bakımından birbirine bağlanmştır.

Şiirin Kafiye ve Redifleri:

İlk dörtlükte "i" redif
ikinci dörtlükte: "a" redif
üçüncü dörtlükte: "eceksin" redif
dörrdüncü dörtlükte: "arcasına" redif, "l" yarım uyak
beşinci dörtlükte:"malısın" redif
altıncı dörtlükte: "ı" redif; "an" tam uyak
yedinci dörtlükte: "r" yarım uyak
Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var Şiirinin Yapısı,
Ölçüsü, Ahenk Unsurları, Teması, İncelemesi

Diğer Ahenk Unsurları:

"Şiirde ahenk kafiye, redif ve ölçü ile değil,  soru edatlarının yinelenmesiyle ve özellikle de ‘bitkin’, ‘saatlerce’, ‘gibi’, ‘dolaşmak’, ‘yaşamak’ gibi kelimelerin tekrarıyla, tekrîr sanatının olanaklarıyla sağlanmıştır. Yine hem ahenk yaratan, hem de içeriği vurgulayan ‘sımsıkı’, ‘sımsıcak’ gibi pekiştirme sıfatları, ses öbekleri, kendini vererek yaşamanın âdeta ses cihetinden pekiştirilmesini sağlar. Ayrıca ‘n’, ve ‘r’ seslerinin hemen her birimde tekrarlanışı, şiire ahenk sağlayan unsurlardan bir diğeridir. " 1

Teması: Yaşamanın önemi

www.edebiyatfatihi.net 

Yazıda Yararlanılan Kaynak:
1. Oğuz Öcal, "Kendini Verememe Problemi ve Ataol Behramoğlu'dan Bir Örnek"TÜBAR-XXIV-/2008-Güz/,Syf 139

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar