Tasa Kuşu Masalının Teması, Konusu, Olağanüstülükler, Kişilik Özellikleri, Yapı Unsurları

Bu yazımızda Eflatun Cem Güney'in derlediği Tasa Kuşu adlı masalını tema, konu, olağanüstülükler, masaldaki kişilerin özellikleri bakımından incelemeye çalıştık...

TASA KUŞU

Masalın Planı:
Masallar; döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dilek bölümlerinden oluşur:

Döşeme: Tasa Kuşu masalında  “Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde...“ gibi kalıplaşmış sözlerle (tekerlemelerle)  başlayan bölüm döşeme bölümüdür. Tekerlemeler dinleyicilerin ilgisini çekmek ve masala hazırlık yapmak için kullanılır. 
Serim:
Tasa Kuşu  “Bir memleketin birinde...” gibi ifadelerle olaya giriş yapılmıştır.
Düğüm:  Tasa Kuşu masalında tasa kuşunun Sülün kızı kanatlarının arasına almasıyla gelişen olaylar düğüm bölümünü oluşturur.
Çözüm:  Masalda  Oh dedenin, Sülün kızın dileğini yerine getirmesi çözüm bölümünü oluşturur.
Dilek: “Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine”, “Darısı yurdumuzun güzelleri başına” gibi iyi dilek bildiren kalıplaşmış sözlerle biten bölüm dilek bölümüdür. Masalın Teması: Kaygı

Masalın Konusu: Aşırı kaygının neden olduğu sıkıntılar

Masalın İletisi: Aşırı kaygıdan uzak durmanın gerekliliği


Masaldaki Olağanüstülükler:
  • Tasa kuşu diye bir varlığın olması
  • Tasa kuşunun Sülün kızı kanatları altına alıp bir bahçeye götürmesi
  • Sülün kız tasalanınca kuşların dilinin tutulması
  • Ağaçların Sülün kıza meyvelerinden vermemesi
  • Sülün kız susayınca bütün bütün ırmakların  kuruması 
  • "Oh dede" diye ak saçlı birinin ortaya çıkması, sonra bir anda yok olması
  • Oh dedenin Sülün kızın dileklerini gerçekleştirmesi
Kişilik Özellikleri:

Sülün Kız: Aşırı kaygı duyan ve kötümserliği yüzünden pek çok  sıkıntı yaşayan bir kız.
Anne: Kızının kaygılarını gidermeye çalışan, hayata olumlu bakan bir kişilik
Tasa Kuşu: Masalda avare  insanlara musallat olup dünyayı zindan eden  kuş olarak betimlenmiş.
Oh dede: Bir anda ortaya çıkarak Sülün kızın dileklerini gerçekleştiren ak saçlı bir ihtiyar.

Yapı Unsurları:

Olay örgüsü, kişiler, yer ve zaman metnin yapı unsurlarıdır. Bu  masalda yapı unsurlarından "olay örgüsü" öne çıkmaktadır. Olay örgüsü , olağanüstü veya gerçeğe yakın olaylardan oluşan ve metnin akışını sağlayan bir bütündür. 


Yazıya Tepkini Göster!

3 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar