Tanzimat edebiyatı, Tanzimat Dönemi kültürel ve siyasi hareketlerinin sonucu olarak ortaya çıkmış edebiyat dönemidir. 3 Kasım 1839'da Mustafa Reşid Paşa tarafından ilan edilen Gülhane Hattı Hümayunu da denilen yenileşme beratının yürürlüğe konmuş olmasından doğmuştur.

Batılılaşma etkisinde Türk edebiyatınınbu  ilk evresi olan Tanzimat döneminin 1.ve 2.dönem benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir? Bu sorunun cevabını  yazımızda bulabilirsiniz...

TANZİMAT 1.DÖNEM ve 2.DÖNEM KARŞILAŞTIRMASI

Tanzimat 1.Dönem ve 2.Dönem Benzerlikleri

Şiirde her iki dönemde de aruz ölçüsü kullanılmıştır.
Roman, hikaye, tiyatro, makale, eleştiri türlerinde eserler verilmiştir.
İki dönemde de Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
Batı edebiyatındaki edebi akımlardan etkilenilmiştir.


Tanzimat 1.Dönem ve 2.Dönem FarklarıTANZİMAT I.DÖNEM
TANZİMAT II.DÖNEM
Sanat toplum içindir
Sanat sanat içindir
Dilde sadeleşme istenmiş; ama başarılı olunamamıştır.
II.Abdülhamit’in siyasi baskılarının etkisiyle dil oldukça ağırlaşmıştır.
Divan şiiri nazım biçimleri kullanılmıştır; ama içerikte değişiklik yapılmıştır.
Divan şiiri nazım şekilleri kullanılmakla birlikte bunlar terk edilmeye başlandı. Batılı nazım şekilleri de kullanıldı.
Hece ölçüsünü savundular; ama aruzu kullandılar.
Aruz ölçüsünü kullandılar; ama heceyle yazılan şiirler de vardır.
Makale, eleştiri, roman, hikaye gibi türler ilk kez bu dönemde verilmeye başlandı.
Bu türlerin daha başarılı örnekleri verilmiştir.
Klasisizm ve romantizm etkilidir.
Realizm ve natüralizm etkilidir.
Edebiyat toplumu eğitmek için bir araç olarak kullanıldı.
Estetik ve sanat değeri daha yüksek eserler verildi.
Hak, hukuk, adalet, hürriyet, cariyelik, Doğu-Batı çatışması, yanlış Batılılaşma gibi toplumsal temalar işlenmiştir.
Şiirin konusu genişletilmiş, bireysel konulara dönülmüştür. 
Tiyatro, halkı eğitmek için bir okul gibi düşünülmüştür.
Tiyatro eserleri oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır.
Eserler teknik bakımdan kusurludur.
Teknik bakımdan daha sağlam eserler verilmiştir.

Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar