Kamuoyu Adı Verilen Siyasal Güç Nedir?

Türk Dil Kurumu Sözlüğünde kamuoyu şöyle tanımlanıyor:

Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumiye: 

Güncel Türkçe Sözlük 

kamuoyu İng. public opinion
1. Toplumsal yaşamın olay ve olguları konusunda toplumsal kümelerin ya da toplumun ortaklaşa yargısını yansıtan düşünce ve kavramların toplamı.Kamuoyu Oluşturmada Medyanın Etkisi Nedir?

Kamuoyu, halkın büyük çoğunluğunun düşünce, duygu ve kararlarını yansıtır. Kamuoyunu oluşturan en önemli etkenlerin başında medya gelir. Yani görsel ve basılı kitle iletişim araçları gelir. Bu bakımdan medya  ile kamuoyu arasında yakın bir ilişki vardır.

Toplumu ilgilendiren konularda farklı görüşlerin ortaya çıkması son derece normaldir. Bir toplumda farklı görüşlerin özgürce ifade edilebilmesi ve tartışılması kamuoyunun sağlıklı bir biçimde oluşmasını sağlar. Konular gazete dergi televizyon internet gibi basın yayın ve iletişim araçları ile tartışılır. Oluşan kamuoyunu idareciler dikkate almak zorundadır.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar