16 Kas 2017

Basit, Türemiş,Birleşik Yapılı Kelimeler (Ekine Köküne Ayrılmış Yepyeni Örnekler)

Reklamlar

Bu yazımızda rastgele kelime  seçip bunları ekine köküne ayırarak kelimelerin yapısını inceledik. 

okullarımız: oku-       l-       lar-   ımız:  türemiş kelime
                      f.k      f.i.y.e    ç.e     iy.e

ayrılık: ay(ı)r-       ı   lık:      türemiş kelime
            f.k           fiye   i.i.y.e

kavşak: kav(u)ş-    ak  :  türemiş sözcük
               f.k            fiye
               
yalnızlar: yal(ı)n-ız-lar : türemiş sözcük

ağardı: ak-ar-dı: türemiş sözcük 

bahçenin: bahçe-nin: basit

topaç: top-: türemiş

patadak: pat-adak: türemiş

başaklar: baş-ak-lar: türemiş

yüzeyinde: yüz-ey-i-n-de: türemiş

öncüllere: ön-cül-ler-e: türemiş

çabucak: çabu(k)-cak: türemiş

köşesinde: köşe-si-n-de: basit

gelecekmiş: gel-ecek-miş: basit 

yollarını: yol-lar-ı-n-ı: basit

çevrimdışı: çevrim+dışı: birleşik

önsözünde: ön+sözünde: birleşik

yordam: yor-dam: türemiş

erkenden: er-ken-den: türemiş

yelkenliler: yel-ken-li-ler: türemiş

kabakgillerden: kabak-gil-ler-den: türemiş

enlemini: en-lem-i-n-i: türemiş

kedidili (bisküvi): kedi+dili: birleşik kelime

elkızı: el+kızı: birleşik 

selzede: sel+zede:birleşik

kışlağımız: kış-lak-ımız: türemiş

üstünlüğün: üst-ün-lük-ün: türemiş

bağıntımız: bağ-ıntı-mız: türemiş

gayrimenkul: gayri+menkul: birleşik

sonradan: son-ra-dan: türemiş

örneğin: örnek-in: türemiş

varsıldık: var-sıl-dı-k: türemiş


Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Youtube kanalımız açıldı. Abone olmak isterseniz